Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
32Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Web portal za ucitelje, direktore i strucne saradnike

Web portal za ucitelje, direktore i strucne saradnike

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 5,736|Likes:
Published by danimirm
WEB portal for teachers, directors and pupils, on-line permanent education.Edusoft provided a lot of materials for planing, realization and evaluation pupilş work.‚In this paper we described on-line permanent education for teachers in the area of Educational Technology.
WEB portal for teachers, directors and pupils, on-line permanent education.Edusoft provided a lot of materials for planing, realization and evaluation pupilş work.‚In this paper we described on-line permanent education for teachers in the area of Educational Technology.

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: danimirm on Sep 09, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/09/2013

pdf

text

original

 
Prof.dr Danimir MandićUčiteljski fakultet Beograd
WEB portal za učitelje, nastavnike, direktore i stručne saradnike
ApstraktRazvoj informacione tehnologije i stalno inoviranje obrazovne tehnologije uslovljava promene u planiranju, realizaciji, te organizaciji nastavnog rada koja bi bila optimalna u erimasovne primene interneta i elektronskih izvora znanja. Obrazovanje se, po pravilu, sporije otvara prema novim tehnologijama u odnosu na proizvodnju, saobraćaj, uslužne delatnosti. i dr. Ipak,mladi ljudi koji kod kuće i van škole žive u tehnološki bogatom okruženju očekuju promene uobrazovanju u skladu sa imperativima obrazovanja za 21. vek.. U tom smislu već se polako uobrazovanje uvode multimedijalni sistemi, učenje na daljinu, virtuelne škole i druge tehnologijekoje dovode do povećanja aktivnosti učenika, kvalitetnijeg vrednovanja znanja i napredovanjaučenika u skladu sa individualnim sposobnostima i predznanjima.Ključne reči: WEB portal, internet, multimedija, obrazovanje na daljinu
Uvod
Obrazovna tehnologija se stalno menja i usavršava u skladu sa razvojem nauke i informacionetehnologije. Tradicionalnoj nastavi se, naće zamera nedovoljna aktivnost enika,nezadovoljavajuća očiglednost i dinamičnost nastave, nemogućnost individualizacije nastave,nedostatak stalne povratne informacije o postignućima enika i dr. Intenzivan razvojtelekomunikacionih tehnologija i računarskih sistema, stalna veza sa internetom i učenje bazirano nahipermedijalnim sistemima omogućilo je kvalitetniju primenu kompjuterske tehnologije u nastavi.Kompjuterska nastava obezbeđuje fleksibilnu organizaciju aktivnosti, predavanja i proučavanjamaterijala i kompleksno vrednovanje rada učenika.U poslednje dve godine kreiran je WEB portal za planiranje, realizaciju i optimalnu organizacijunastave. Portal sadrži materijale za direktore i stručne saradnike kako bi im olakšao planiranje irealizaciju njihovih aktivnosti. Portal se nalazi na adresiwww.edu-soft.rs U svetu postoje brojni didaktički normativi za upotrebu didaktičkih medija i uverljivi dokazi šta seu nastavi postiže ako se ta sredstva dosledno primenjuju. Vaspitno-obrazovna vrednost didaktičkih1
 
medija mogla bi se uslovno svesti na ove proverene činjenice: didaktički mediji omogućavaju brže ikvalitetnije realizovanje ciljeva i zadataka vaspitanja; značajna su pretpostavka modernizacije idinamiziranja metoda i oblika nastavnog rada; bitan su činilac za usklađivanje nastave sa životom,teorije s praksom i za prilagođavanje nastavnih sadržaja mogućnostima, prethodnim znanjima, potrebama i interesovanjima mladih i odraslih; značajna je njihova funkcija u angažovanju većeg broja čula, podsticanju i održavanju pažnje kod učenika, razvijanju radoznalosti i želje za učenjem,za aktivnim sudelovanjem u nastavnom procesu i svome razvoju. Zahvaljujući didaktičkimmedijima moguće je aktivno uključiti učenike u procese pripremanja nastave, njenog realizovanja ivrednovanja. Didaktički mediji omogućuju samostalan rad učenika, transfer znanja, i njegovu primenu u radu i ovladavanje tehnikama samoobrazovanja; bitna su pretpostavka ravnomernijegangažovanja kognitivnih, emocionalnih i konativnih snaga ličnosti u nastavi i učenju; značajan sučinilac usmeravanja učeničke aktivnosti u pravcu istraživanja, otkrivanja, misaonog uobličavanjaonoga što je istraženo i otkriveno i izgrađivanja vlastitih koncepcija mišljenja; podstiču učenjeuviđanjem, rešavanjem problema i kreativne aktivnosti. Na slici 1 je prikazan portal koji sadrćididaktičke resurse za pripremu i realizaciju nastave u osnovnoj školi. Materijali su struktuirani ponastavnim predmetima u skladu sa ciljevima i zadacima Ministarstva prosvete. Portal sadržimetodička uputstva, skice priprema, radne listove multimediju i niz drugih korisnih materijala zanastavnike, direktore i stručne saradnike.Slika 1 Obrazovni portal za nastavnikeDidaktički mediji, o čijoj smo pedagoškoj moći do sada govorili, nastala su kao rezultatvišegodišnjeg proučavanja njihove pedagoške suštine i praktične efikasnosti, a neka od njih sugodinama primenjivana u našim školama i pokazala su svoju neospornu vrednost. To nam dajeosnovu za tvrdnju da će ona, stručno proizvedena, marljivo odabrana i znalački primenjena, uticatina to da se nastava organizacijski, sadržinski, metodički i po rezultatima koje daje podigne nakvalitetno viši nivo; da njom, više nego do sada, budu zadovoljni nastavnici i učenici i da onaostvaruju uspešnije ono što je predviđeno ciljevima i zadacima vaspitanja i obrazovanja u svimvrstama osnovnih, srednjih, viših i visokih škola.2
 
Osnovni principi od kojih se polazi u procesu primene didaktičkih medija i koriščenja izvorasaznanja mogu se svrstati u nekoliko kategorija od kojih su, čini se, najznačajnije sledeće:a.Primena jednog nastavnog sredstva ili korišćenje izvora saznanja ne iskuljučuje upotrebu drugihsredstava i izvora. b.Neki izvori saznanja ili didaktički mediji pogodnija su od drugih za učenikovo razumevanjenastavne građe određene oblasti ili nastavnog predmeta i za njegovo dolaženje u kontakt sastvarnošću koju želi da izučava.c.Didaktički mediji i izvori saznanja trebalo bi da se koriste kao integralni delovi nastave i učenja.d.Marljivo pripremanje didaktičkih medija (pripremaju ih nastavnik i učenici) esencijalno je zanjihovu adekvatnu i efektivnu upotrebu u nastavi i učenju.e.Učenici treba da budu svesni svrhe određenog nastavnog sredstva i da se osećaju odgovornim daih u određeno vreme obezbede i upotrebe u nastavnom procesu i u procesu učenja.f.Nastavnikova korektna upotreba nastavnog sredstva i aktivno učeničko praćenje sadržaja koji se prezentuje, od prvorazrednog su značaja za tokove i ishode nastavnog procesa.g.Pedagoška funkcija didaktičkih medija je, pored ostalog, da supstituišu sticanje znanja u prirodnim uslovima.h.Didaktki mediji i izvori saznanja se koriste da povećaju kvalitet komunikacije izmeđunastavnika i učenika u nastavi.i.Didaktički mediji mogu imati prednost u odnosu na stečeno iskustvo jer su u stanju da dajuinformacije koje će korigovati iskustvo, modifikovati vreme, uverljivo dati dimenziju prostora, prikazati procese i detalje neke pojave, a sve to je značajno za razumevanje te pojave i sticanjekvalitetnih znanja. j.Materijali pripremljeni za nastavu i izvori saznanja efikasni su ako doprinose unapređivanjuučenja do tog stepena da učenici shvataju veze i odnose između predmeta i pojava realnogsveta.k.Didaktički medij služi nastavnoj svrsi ako omogućuje ostvarivanje ciljeva nastave kao i bilo kojidrugi izvor ili materijal.l.Što didaktički medij angažuje više učeničkih čula u procesu nastave i učenja, tim ima značajnijuulogu u postizanju kvaliteta znanja, njegove trajnosti i aplikativnosti.m.Moć bilo kog didaktičkog medija je onolika kolika je pedagoška mudrost nastavnika koji senjim koristi.3

Activity (32)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Lucija liked this
Lucija liked this
grujamaovi liked this
Marina Zivkovic liked this
Lucija liked this
Pavlovic Snezana liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->