Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
INDUSTRAIL SAFETY QUESTION AND ANSWER

INDUSTRAIL SAFETY QUESTION AND ANSWER

Ratings: (0)|Views: 13 |Likes:

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: NAIK VAIBHAV VITHOBA on Jan 04, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

06/28/2014

 
U. 5. Mjcldj Ekklmjdt, Dad-Pjparte`ij edm Pjparte`ij Ekklmjdt.
 
Eds7-
Ekklmjdt
 Ekklmjdt ked `j mjcldjm es ed udpieddjm, udjxpjktjm, udcarjsjjd jvjdt tbet ijems ldgury ta buoed `amy ar da ldgury ar prapjrty meoehj ar iass ac prapjrty ar `atb. Dad-Pjparte`ij Ekklmjdt
 Xbjd e pjrsad evelis ac clrst-elm ectjr ed ekklmjdt edm rjturds ta warn loojmletjiy ar wltbld =2 brs, lt ls keiijm es dad-rjparte`ij ekklmjdt Pjparte`ij Ekklmjdt7- Xbjd e pjrsad, ectjr ed ekklmjdt evelis ac clrst-elm edm rjturds ectjr =2 brs, sukb ed ekklmjdt ls keiijm es Pjparte`ij Ekklmjdt. 
U. 0. Baw ta jxtldhulsb clrj1
 
Eds.
 ]bj clrj ked `j jxtldhulsb `y caiiawldh ojtbam7Kaaildh
 Mjkrjesj tjopjreturj a clrj. [tervetlad
 Pjoavj `urdldh oetjrlei. [oatbjrldh
 Njjp axyhjd ewey. 
U. ;. Xbet erj tbj kiess ac clrj edm tbjlr jxtldhulsb ojmluo1
 
Eds.
 ]bj kiess ac clrj edm jxtldhulsb ojmluo erj hlvjd `jiaw7- 
U. =. Xbet erj tbj kaooad keusjs ac clrj ld Jdhldjjrldh Ldmustry1
 
Eds
. ]bj kaooad keusjs ac clrj ld Jdhldjjrldh Ldmustry erj hlvjd `jiaw7 5. [oanldh. 0. Bjetldh mjvlkjs j.h. jijktrlk bjetjrs, saimjrldh lrads, jtk... ;. Jijktrlkei ldsteiietlads. =. Xjimldh & kuttldh apjretlads. :. [prey peldtldh. 3. Ldmustrlei avjds & mryjrs. 8. Loprapjr starehj ac cieooe`ij oetjrlei. 2. Vaar oekbldjry oeldtjdedkj. <. Vaar bausj-njjpldh. 
U. :. Xbet ls tbj prakjmurj car Pjpartldh tbj Ekklmjdt1
 
Eds.
]bj prakjmurj car Ekklmjdt Pjpartldh erj hlvjd `jiaw7- 
 
 
U. 3. Xbet ls tbj jccjkt ac kurrjdt veiuj ad buoed `jldh1
 
Eds.
 ]bj jccjkt ac kurrjdt veiuj ad buoed `jldh erj hlvjd `jiaw7 
U. 8. Xbet erj tbj rjesad car jijktrlk sbakn1
 
Eds.
 Pjesad car jijktrlk sbakn erj hlvjd `jiaw7 5. Slktlo taukbjs `erj ilvj kadmuktar. 0. Slktlo taukbjs paariy ldsuietjm kadmuktar. ;. Apjd ar sbart klrkult muj ta jqulpojdt celiurj. =. [tetlk jijktrlklty. :. Ilhbtdldh. 
 
 
U. 2. Xbet erj tbj keusjs ac jijktrlkei clrjs1
 
Eds.
 ]bj keusjs ac jijktrlkei clrjs erj hlvjd `jiaw7 5. [u`-stedmerm oetjrlei edm jqulpojdt usjm. 0. Jijktrlkei jqulpojdt dat es pjr rjqulrjm rjhuietlads edm stedmerms. ;. Avjr iaemldh ac jqulpojdt. =. Da prjvjdtlvj oeldtjdedkj. :. Ldsuietlad celiurj. 3. Loprapjr jertbldh. 8, [tetlk jijktrlklty dat kadtraiijm. 
U. <. Mjcldj secjty ldspjktlad edm wrltj tbj meliy kbjknilst1
 
Eds.
[ecjty ldspjktlad ls ed ektlvlty, wblkb jekb edm jvjry jopiayjj oust kerry aut ld bls erje ac warnldh. Bj sbauim djvjr turd e `ildm jyj ta tbj udsecj ekts edm kadmltlads surraudmldh blo, wblkb wauim pravj vjry kastiy adj mey ar tbj atbjr. ]bj meliy kbjkn ilsts car secjty ldspjktlad erj hlvjd `jiaw7 5. Huermldh ac eii oavldh perts. 0. Clrj clhbtldh jqulpojdt. ;.Vjrsadei pratjktlvj jqulpojdt. =.Hes kyildmjrs. :.Jojrhjdky jyj-wesb edm sbawjr. 3.Clrst elm `axjs. 8.Clrj eiero systjo 2.Jijktrlkei clttldhs. <.Elsijs edm pessehjs. 56.Oekbldjry. 55.Bedm / Jijktrlkei / Vdjuoetlk taais, jtk... 50.Ie`jildh & [tarehj ac kbjolkeis. 5;.Sjdtlietar edm wldmaw hiess pedjs. 5=.Carnilcts edm traiijys. 5:.[trukturj edm iemmjrs. 53.Kredjs edm ilctldh teknijs. 58.Vrjssurj vjssjis. 52. Kadteldjrs car mlspasei. 5<. Mlspiey ac secjty pastjrs car ewerjdjss. 
U. 56. Xbet ls tbj ojed ac secjty pijmhj1
 
Eds.
 Ad tbls mey> L saijodiy ecclro tbet L wlii rjmjmlketj oysjic ta tbj keusj ac secjty, bjeitb edm pratjktlad ac jdvlradojdt edm wlii ma oy `jst ta a`sjrvj ruijs, rjhuietlads, edm prakjmurjs edm mjvjiap ettltumj edm be`lts ta jdsurj prjvjdtlad ac eii typjs ac ekklmjdts. L cuiiy rjeilzj tbet ekklmjdts erj e mreld ad tbj detladei jkadaoy edm ijem ta ldgurljs mlse`ijojdts, mjetbs, meoehjs ta bjeitb edm prapjrty, hjdjrei mjhremetlad ac jdvlradojdt edm saklei succjrldh. L wlii ma jvjrytbldh passl`ij car tbj prjvjdtlad ac ekklmjdts ld tbj ldtjrjst ac sjic, oy ceoliy, oy kaooudlty edm tbj detlad et ierhj. 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->