Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
224Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ciri-ciri Guru Profesional ~ Guru Berkemahiran

Ciri-ciri Guru Profesional ~ Guru Berkemahiran

Ratings: (0)|Views: 13,139 |Likes:
Published by ms fazzy

More info:

Published by: ms fazzy on Sep 10, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

07/30/2014

 
UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS (UPSI)35900 TANJONG MALIM, PERAK DARUL RIDZUANDIPLOMA PENDIDIKANPERDAGANGAN / PERNIAGAAN (AT21D)KPF5012: FALSAFAH DAN PERKEMBANGAN PENDIDIKANMALAYSIATAJUK : GURU BERKEMAHIRANKUMP : EDisediakan oleh:
1.
NURUL WAHIDAYAH BINTI RAMLEENO MATRIK :L20092003453NO TELEFON : 019-5070867
2.
NURLIYANA BINTI CHE MAHADINO MATRIK :L20092003456NO TELEFON : 019-7360731
3.
NOOR FADZILAH BINTI SAIDUNNO MATRIK :L20092003465NO TELEFON : 012-5652064
4.
NOORHAZA BINTI ABU BAKARNO MATRIK : L20092003480NO TELEFON : 017-4398870
5.
SITI MARIAH BINTI AMRANNO MATRIK :L20092003488NO TELEFON : 017-6843116
Disediakan untuk:
DR. ABDUL TALIB MD HASHIMPENSYARAH
 
KPF5012 : FALSAFAH DAN PERKEMBANGAN PENDIDIKANMALAYSIA
OGOS 2009
PENGENALAN
Mengikut falsafah
 parenialisme,
guru ialah orang berautoriti. Ilmu pengetahuannya tidak  boleh dipersoalkan. Oleh yang demikian, guru mesti menguasai ilmu dan kemahiran dengan baik. Sebagai guru yang professional, guru perlu mempunyai ciri-ciri professional seperti berkemahiran. Antara kemahiran yang mesti dikuasi oleh guru adalah kemahiran berfikir;kemahiran interpersonal; kemahiran komunikasi; kemahiran memimpin; serta kemahiran berilmu.Hal ini kerana kaedah pengajaran Sokratik dengan pendedahan secara lisan, kuliah,dan penghuraian akan sering digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran ketikamengajar kelak. Di samping itu, fahaman
 parenialisme
memperlihatkan guru bukanlahsemata-mata menyampaikan maklumat kepada pelajar sahaja tetapi juga membantu merekauntuk memberi makna, kebenaran, susunan dan hubungannya dengan pengalaman pelajar itusendiri supaya apa yang dipelajari akan menjadi lebih bermakna pada diri mereka.
 
KEMAHIRAN BERFIKIR 
 Definisi Kemahiran Berfikir 
Pemikiran melibatkan pengelolaan operasi-operasi mental tertentu yang berlaku dalam mindaatau sistem kognitif seseorang yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah, [
Mayer 
].Pemikiran dilihat sebagai aktiviti psikologikal yang membolehkan manusia melihat prosesyang dialami dari pelbagai perspektif bagi menyelesaikan masalah dalam situasi yang sukar,[
 Dewey (1933,) Edward de Bono (1976)
]. Dari pandangan Islam, berfikir ialah fungsi akalyang memerhatikan tenaga supaya otak manusia dapat bekerja dan beroperasi.Bolehlah dirumuskan bahawa kemahiran berfikir sebagai kecekapan menggunakanakal menjalankan proses pemikiran. Seseorang yang memperoleh kemahiran berfikir sanggupdan cekap dalam menyusun maklumat, konsep, atau idea secara teratur dan membuatkesimpulan atau keputusan yang tepat dalam tindakannya tanpa dipengaruhi oleh emosi.Proses pemikiran berlaku ketika penumpuan daya usaha untuk mencapai sesuatu ataumenyelesaikan masalah berkenaan perkara-perkara tertentu untuk mendapat kesimpulan,tanpa dipengaruhi oleh emosi. Terdapat tiga jenis kemahiran berfikir yang perlu dikuasai olehsemua kaum guru dan pendidik dalam membentuk guru yang unggul iaitu Kemahiran berfikir secara kritis, Kemahiran berfikir secara kreatif, dan Kemahiran berfikir secara analisis.

Activity (224)

You've already reviewed this. Edit your review.
Andy Peter added this note
awesome
Andy Peter liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Syamirah Naqqiah liked this
Siti Rozawati liked this
cuksam27 liked this
Dya DePp liked this
Reduan Md Isa liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->