Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
56Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
PPISMP SEM 1 TUGASAN AGAMA-PENGERTIAN SYAHADAH

PPISMP SEM 1 TUGASAN AGAMA-PENGERTIAN SYAHADAH

Ratings: (0)|Views: 2,553 |Likes:

More info:

Published by: Mohamad Syafie Bin Samsir on Sep 10, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
PENGHARGAAN
Setinggi-tinggi dipanjatkan syukur kehadirat Ilahi, kerana diatas limpah serta rahmatkurniaanya dapatlah saya menyiapkan tugasan Pendidikan Agama yang diberikankepada saya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pensyarahpembimbing saya iaitu Ustaz Ahmad Fahmi Bin Mohd Arshad kerana memberikan sayatugasan ini serta membantu saya dalam menyempurnakannya.Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat saya kerana sudimembantu saya dalam menyiapkan tugasan yang diberikan. Sesungguhnya kerjasamadan sifat bantu-membantu dapat menyumbang kepada penghasilan mutu kerja yangmantap.Berkenaan tugasan yang diberikan saya dapat menyimpulkan bahawa KonsepSyahadah merupakan satu konsep yang penting serta wajib difahami serta di ketahuidengan lebih lanjut. Sekiranya kita lihat pada masakini, faktor keruntuhan akhlak dalamkalangan masyarakat umat Islam adalah kerana tidak menghayati erti serta hakikatsebenar syahadah beserta konsepnya yang seharusnya wajib diketahui.Justeru saya memohon ampun dan maaf sekiranya terdapat cacat-celanya dalam sayamenyiapkan tugasan ini.Diharapkan agar kita beroleh Rahmat sertakeredhaaNya.Insya-Allah.
1
 
OBJEKTIF DAN HASIL PEMBELAJARAN
1.Memberi pengertian syahadah2.Memahami konsep syahadah3.Hubungan syahadah dalam kehidupan4.Memberikan contoh aktiviti seharian kesan daripada konsep syahadah.
Pengenalan
Bersyukur kehadirat ilahi di atas limpah serta rahmat kurnia-Nya, dapatlah sayamenyiapkan tugasan yang diberikan.Pengertian syahadah merupakan suatu perkarayang telah dibahaskan oleh para ulama, seperti yang kita ketahui bahawa terdapatbanyak kitab-kitab yang membahaskan perkara berkenaan syahadah. Syahadah berertiucapan adalah pernyataan kepercayaan dalam keesaan Tuhan (Allah) danNabi  Muhammad s.a.w.sebagairasulnya. Jadi tidak dapat dinafikan lagi bahawa ia berkait rapat dengan kehidupan kita sebagaiseorang hamba dan khalifah di muka bumi Allah yang indah ini. Oleh itu kita sebagaiseorang hamba sahaya ini harus menyedari hakikat yang sebenarnya Allah S.W.T telahmenetapkan syarat seseorang untuk memeluk Agama Islam agar mengucap dua
2
 
kalimah syahadah ketika melafazkan niat untuk memeluk Islam. Ucapan itusememangnya satu janji dan pengakuan kita kepada Allah dengan menagakui bahayaAllah adalah satu-satunya tuhan yang layak disembah.Dan pengakuan bahawa NabiMuhammad S.A.W adalah utusan Allah yang wajar diikuti ajarannya.Seperti yang kita sedia maklum bahawa sekiranya kita mengamalkan dan menghayatikonsep akidah iu sendiri kita akan dapat membentuk suatu cetusan minda berkenaankekuasaan dan keesaan Allah S.W.T, jika kita merenung ke langit dam memandanggumpalan awan yang berterbangan di langit, tidakkah terdetik di hati kita bahawabetapa besarnya kuasa Maha Pencipta. Awan dan langit itu tidak bergantung ataudisokong oleh mana-mana tiang yang seperti yang kita ketahui bahawa bumi itumempunyai tarikan gravity,namun awan dan langit tidak pernah jatuh atau runtuh.Pernahkah kita memerima berita atau pengkabaran bahawa seseorang mememuigumpalan awan yang jatuh ke bumi, tentu sekali tidak pernah sama sekali.Begitu juga dengan kejadian makusia dan kelahiran manusia, seperti yang kita pelajaridaripada ilmu sains, bayi yang dilahirkan itu berasal dari setitis mani bapa(seperma)dan telur ibu(ovum).Daripada titisan itu Allah jadikan segumpal daging yang dimanadaging itu rerus membesar dan membentuk rupa paras dan organ didalamnya mulamembentuk,begitu juga anggota badannya mula membentuk.Setelah sempurna laluditiupkan roh keatasnya maka terciptalah seorang bayi yang comel.Yang masih menjadipertanyaan ahli-ahli sains berkenaan bagaimana nyawa seseorang bayi dimasukkandan roh itu dijanakan.Semestinya sekiranya kita merenung dan berfikir berkenaanperkara ini tentunya segalanya berbalik kepada kuasa Maha Pencipta yang tiada tolokbandingnya.
3

Activity (56)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Dunia Moriza added this note
TERIMA KASIH..AMAT MEMBANTU
khairuzi79 liked this
khairuzi79 liked this
zaidifarhannah liked this
dianadeen liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->