Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
154Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cresterea Economica - Politici Si Strategii

Cresterea Economica - Politici Si Strategii

Ratings:

4.0

(2)
|Views: 8,376 |Likes:
Published by Andreea Munteanu

More info:

Published by: Andreea Munteanu on Sep 10, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/17/2013

pdf

text

original

 
Creşterea economic ă
CREŞTEREA ECONOMICĂ – POLITICI ŞI STRATEGII
CREŞTEREA ECONOMICĂ.ECHILIBRUL ŞI OPTIMUL ECONOMIC
1.Conceptul de „creştere economică”
Conceptul de „creştere economică” este formulat ca atare numai de secolul al XX-lea, dar în mod neexplicit economişti au studiat probleme de macroeconomie în legătură cudiviziunea muncii la scară socială. Încă din secolul al XVIII-lea problemele creşteriieconomice au concentrat atenţia economiştilor ca demersuri incipiente privind funcţionareaeconomiei; studiul problemelor macroeconomice a fost abordat de A. Smith şi D. Ricardovizând diviziunea sociaa muncii. În prima parte a secolului al XX-lea cercetareamacroeconomis-a intensificat pe fondul crizelor economice. Keynes propune unmacromodel economic pentru ieşirea din criză. DuAl II-lea zboi Mondialneokeynesienii realizează sinteza între concepţia dinamică şi abordarea macroeconomică. Seconturează Teoria creşterii economice, de care s-au ocupat economişti renumiţi, ca PaulSamuelson, François Perroux şi alţii.
Creşterea economică 
este un proces complex care vizează sistemul economic înansamblul şi dinamica lui. Prin conţinutul ei, înseamnă o evoluţie pozitivă,ascendentă a economiei naţionale, fără a exclude oscilaţiile conjuncturale şichiar anumite regresii temporare. Se folosesc chiar termenii de „creştereeconomică zero” şi „creştere economică negativă”.
Termenul de „creştere economică zero”
a fost folosit pentru prima oară într-unraport pentru clubul de la Roma şi avea semnificaţia unei situaţii în carerezultatele economice absolute şi populaţia totală sporesc în acelaşi ritm, încâtnivelul rezultatelor pe locuitor rămâne constant.
„Creşterea economică negativă”
evidenţiază acea situaţie în care rezultatelemacroeconomice pe locuitor au tendinţă de scădere, menţinându-se totuşi subcontrol o serie de corelaţii fundamentale de echilibru, ceea ce presupunecompromisuri rezonabile pe planul eficienţei şi bunăstării.adar crterea economică releacele modifiri care au loc în sporirearezultatelor macroeconomice care nu sunt exprimate independent, ci în strânsă legătură cufactorii ei determinanţi. Aceşti factori sunt:-factorul uman (cantitativ şi calitativ, drept capital uman);-factorul material (atât ca investiţii, cât şi capitalul real existent);-factorul informaţional – tehnic (având în prezent rol decisiv).
3
 
Creşterea economic ă
Rezultatele creşterii economice pot fi măsurate prin indicatori sintetici şi aceştiasunt:-produs intern brut (PIB);-produs naţional brut (BNB);
-
venit naţional, atât pe total cât şi pe locuitor (VN).Ca proces macroeconomic, creşterea economică nu surprinde modificărilecalitative din structura economiei şi nivel de trai, aspecte puse în evidenţă de conceptul de“dezvoltare economică”.Caracteristicile procesului creşterii economice în preze nt sunt:-se desfăşoară pe baza unui amplu proces de formare a unui mod tehnic de producţie nou, caracteristic societăţilor din „Al III-lea Val”;-se conturează un tip de creştere preponderent intensivă;-are legătură cu calitatea viii.Tipurile de creştere economică
-
tipul extensiv
, corespunzând laturilor cantitative ale factorilor direcţi cecontribuie la formarea P.N.B.;
-
tipul intensiv,
corespunzând laturilor calitative. El este propriu în specialeconomiilor avansate.Cele două aspecte nu sunt exclusive, alternând în evoluţia economică a unei ţări.
Dezvoltarea economică
 
surprinde simultan aspecte cantitative, calitative şistructurale ale evoluţiei economice, în corelaţie cu evoluţia demografică şi problematicagenerală a omului, ca şi cu evoluţia echilibrului ecologic.Ideea de bace defineşte dezvoltarea economică este cea de schimbare, detransformare a structurilor în economie; a comportamentului sistemului economic, araportului dintre activităţile umane şi mediul înconjurător.
Conceptul de dezvoltare economică este multidimensional.
 În primul rând 
, dezvoltarea economică implică în sine creşterea economică; nuexisproces de dezvoltare economică o crtere a rezultatelor macroeconomice pe termen lung.
 În al doilea rând 
, dezvoltarea economică are o conotaţie istorică amplă; easurprinde procesul trecerii economiei unei societăţi umane date, de la o formăinferioară de evoluţie spre alta superioară, inclusiv numeroasele zig-zag-uritemporare determinate de diferite conjuncturi istorice.
 În al treilea rând 
, dezvoltarea economică poate fi definită, într-un sens mairestns, ca dezvoltarea factorilor de producţie, respectiv dezvoltarea principalelor componente ale economiei în cadrul unui spaţiu naţional-statal.
 În al patrulea rând 
, noţiunea de dezvoltare economică se referă, mai ales în prezent, cu deosebire la progresele realizate în raporturile dintre agenţiieconomici şi mediul economic al acestora la structurile nu numai tehnice, ci şisociale şi psihosociale ale producţiei şi la mediul naţional.Procesul creşterii economice are anumite interferenţe şi cu
procesul reproducţieilărgite
. Deosebirea esenţială dintre aceste procese constă în aceea că reproducţia lărgităevidenţiază doare reluarea producţiei pe o scară mai mare, prin acumularea de capital, în
4
 
Creşterea economic ă
timp ce creşterea economică relevă şi factorii utilizaţi în acest scop, combinarea şisubstituirea factorilor de producţie.
În concluzie
 
 ,orice dezvoltare economică presupune şi o creştere economică, dar nu oricecreştere economică înseamnă şi o dezvoltare economică.
2.Conceptele de echilibru şi optim economic
Etimologic, conceptul de echilibru provine din termenii latini „aequs” (egal) şi„libra” (balanţă). Termenul a fost preluat din mecanică şi a căpătat foarte mare extindere,suferind de exces de sens, fiind foarte des utilizat. Echilibrul exprimă stabilitateafenomenelor, determinată de ponderea egală a acţiunii contrariilor şi anularea reciprocă atensiunilor.În economie se vorbeşte despre echilibru:a)funcţional, reductibil la doi termeni: resurse şi nevoi; b)structural, determinat de raportul dintre ramuri, subramuri, domenii deactivitate.Înţelegerea
echilibrului economic
presupune conştientizarea caracterului său relativşi nu absolut. El este o stare efemeră, trecătoare.În ce priveşte
dezechilibrul economic
, el poate fi de două feluri:-o stare necesară trecerii spre un nou nivel de echilibru;-o situaţie gravă, de disfuncţionalitate. Noţiunea de echilibru ridicată la stare de normă economică generează optimuleconomic.
Optimul economic desemnează acea situaţie a economiei care asigură cea bună eficienţă economică, corespunzând cel mai bine intereselor economice urmărite.
Cât priveşte raportul dintre echilibru şi optimul economic, nu orice echilibru seconfundă cu un optim, în vreme ce optimul economic nu poate fi conceput sau atins în afaraechilibrului economic. Nu există un model economico – matematic al echilibrului economic valabiloriunde şi oricând. În prezent, viaţa economică se caracterizează nu prin echilibru, ci prindezvoltare şi tendinţa de creştere a dezordinii (entropiei).
3.Istoricul preocupărilor în teoria echilibrului economic
Fără a formula conceptul ca atare, problema echilibrului se regăseşte încă dinantichitate, exprimată la început ca temeri faţă de bulversările în viaţa cetăţii, faţă dedezorganizarea vieţii economice.
Mai rziu, Aristotel se refela acel sens al echilibrului care vizeazăechivalenţa, afirmând că la baza schimbului stă egalitatea.
Mercantiliştii surprind relaţia între economisire, rata dobânzii şi investiţii, precum şi influenţa favorabilă a modificării preţurilor asupra echilibrului extern.
5

Activity (154)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Diana Madalina liked this
Adrian Panus liked this
Cristina Eftodii liked this
Razvan liked this
Lena liked this
zelionuska_1 liked this
Ilie Lupu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->