Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
17Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
1. N. V. Gogol - Vii.doc

1. N. V. Gogol - Vii.doc

Ratings: (0)|Views: 487 |Likes:
Published by scrijelit

More info:

Published by: scrijelit on Sep 10, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

N. V. GOGOL
(1809\u20141852)
VII
Traducere de AL. TEODOREANU \u015fi XENIA STROE

De-abia apuca s\u0103 se r\u0103sp\u00eendeasc\u0103 prin Kiev dang\u0103tul, destul de r\u0103sun\u0103tor, al clopotului de la
seminar, aninat la poarta M\u0103n\u0103stirii Fra\u0163ilor, c\u0103 cete \u00eentregi de \u015fcolari \u015fi seminari\u015fti se gr\u0103beau
de zor \u00eentr-acolo, de prin toate col\u0163urile ora\u015fului. \u201eGr\u0103m\u0103ticii", \u201eretorii", \u201efilozofii" \u015fi
\u201eteologii"2 se \u00eendreptau cam \u00een sil\u0103 spre casele lor, \u0163in\u00eendu-\u015fi caietele la subsuoar\u0103. Gr\u0103m\u0103ticii
erau \u00eenc\u0103 mit\u00e2tej de to\u0163i: se-nghionteau \u00een mers \u015fi se certau \u00eentre ei cu gl\u0103scioare c\u00eet se poate
'de sub\u0163irele. Aproape to\u0163i aveau h\u0103inu\u0163e rupte .sau p\u0103tate, iar buzunarele lor erau doldora de
tot soiul de nimicuri, ca : ar\u015fice, piuitoare f\u0103cute dan pene, buc\u0103\u0163i de pl\u0103cint\u0103 mi\u00een)Cate la un
cap\u0103t, ba adeseori chiar c\u00eete un pui de vrabie ; se \u00eent\u00eempla c\u00eeteodat\u0103 ca vreuna din aceste
vr\u0103biu\u0163e s\u0103 scoat\u0103 din-tr-o dat\u0103 un ciripit p\u0103trunz\u0103tor \u00een lini\u015ftea de morm\u00eent a clasei \u015fi astfel
s\u0103-i prilejuiasc\u0103 st\u0103p\u00eenului s\u0103u c\u00eeteva linii zdravene pe podul palmelor sau chiar o r\u0103fuial\u0103 cu
nuiaua de vi\u015fin. \u201eRetorii" p\u0103\u015feau mai a\u015fezat: hainele lor erau adesea \u00eentregi ; \u00een schimb pe fa\u0163\u0103
aveau aproape \u00eentotdeauna c\u00eete-o podoab\u0103 \u00een chip de \u201efloricic\u0103 retoric\u0103" : un ochi \u00eenvine\u0163it \u015fi
b\u0103gat \u00een fundul capului, o b\u0103\u015fic\u0103 mare \u015fi umflat\u0103 \u00een loc de buz\u0103, ori cine \u015ftie ce alt semn.
\u201eRetorii" vorbeau \u015fi se \u00eenjurau c\u00eend erau \u00eentre ei, cu glasuri mai

1Vii este o pl\u0103smuire uria\u015f\u0103 a imagina\u0163iei poporului. Acesta e numele pe care maloru\u015fii \u00eel dau

mai-marelui spiridu\u015filor. Vii are pleoape grele ce cad p\u00een\u0103 la p\u0103m\u00eent. Toat\u0103 povestea e culeas\u0103
din popor. Eu unul n-am vrut s\u0103 schimb nimic din ea \u015fi o redau aproape \u00een aceea\u015fi form\u0103
simpl\u0103 \u00een care am auzit-o (n. a.).

2 In internatele burselor, elevii din clasele superioare \u2014 porecli\u0163i \u201efilozofi" \u015fi
\u201eteologi" \u2014 aveau sub ascultarea lor pe cei din clasele inferioare \u2014 \u201eer\u00e2m\u0103tici" \u015fi .retori".
788
N. V. Gogol

groase. C\u00eet despre \u201efilozofi", ace\u015ftia \u00eei ziceau cu o octav\u0103 \u00eentreag\u0103 mai jos dec\u00eet \u201eretorii", iar
\u00een buzunare, \u00een afar\u0103 de mahorc\u0103 tare, nu mai aveau nimic. Nu obi\u015fnuiau s\u0103 mai pun\u0103 \u015fi c\u00eete
ceva la o parte : \u00eenfulecau pe loc tot ce le c\u0103dea la \u00eendem\u00een\u0103 ; duhneau uneori at\u00eet de grozav a
pip\u0103 \u015fi a basamac \u00eenc\u00eet c\u00eete-un meseria\u015f, care trecea pe l\u00eeng\u0103 ei, se oprea locului \u015fi adulmeca
aerul vreme \u00eendelungat\u0103, ca un copoi.
In acel ceas al dimine\u0163ii, t\u00eergul abia \u00eencepea s\u0103 prind\u0103 via\u0163\u0103 \u015fi precupe\u0163ele cu covrigi, jimble,
s\u00eemburi de harbuz \u015fi pr\u0103jiturele cu miere \u015fi mac, tr\u0103geau de zor poalele hainei acelora dintre
seminari\u015fti; care le aveau f\u0103cute din stof\u0103 sub\u0163ire de l\u00een\u0103 ori de bumbac.
\u2014 Cona\u015filor ! Cona\u015filor ! Veni\u0163i \u00eencoace, aici \u0163ipau ele, care mai de care, din toate p\u0103r\u0163ile.
\u2014 Hai la covrigi, dulciuri cu mac, turte dulci \u015fi pl\u0103cinte, c\u0103-s bune ! Z\u0103u c\u0103-s bune ! Au
miere ! Cu m\u00eena mea le-am f\u0103cut!
Alta, \u0163iri\u00eend \u00een sus ceva lung \u015fi r\u0103sucit, f\u0103cut ,din aluat, striga \u015fi d\u00eensa.
\u2014 Iaca un \u0163ur\u0163ure ! Cump\u0103r\u0103 un \u0163ur\u0163ure, cona\u015fule !
\u2014 Ba s\u0103 nu care cumva s\u0103 lua\u0163i ceva de la d\u00eensa : ia, privi\u0163i-o c\u00eetu-i de sc\u00eerboasa cu nasul ei

pocit \u015fi m\u00eeinile murdare...

Dar de \u201efilozofi" \u015fi \u201eteologi" se temeau s\u0103 se lege, pentru c\u0103 acestora le pl\u0103cea doar s\u0103 guste \u015fi
pentru asta luau c\u00eete-un pumn \u00eentreg de bun\u0103t\u0103\u0163i.
De cum ajungea la seminar, toat\u0103 droaia se \u00eempr\u0103\u015ftia prin clasele aflate \u00een od\u0103i\u0163e joase, dar

\u00eendeajuns de \u00eenc\u0103p\u0103toare, cu ferestre mici, u\u015fi largi \u015fi b\u0103nci m\u00eenjite. Clasele se umpleau dintr-
o dat\u0103 de zumzetul feluritelor voci : monitorii \u00ee\u015fi ascultau \u00eenv\u0103\u0163\u0103ceii ; gl\u0103sciorul \u00eenalt \u015fi
r\u0103sun\u0103tor al \u201egr\u0103m\u0103ticului" se potrivea numai bine cu zdr\u00eemg\u0103nitul ochiurilor de sticl\u0103 ale
ferestruicilor clasei, care-i r\u0103spundeau aproape pe acela\u015fi .glas; \u00eentr-un col\u0163 bi\u00eern\u00eeia \u201eretorul",
cu o (gur\u0103 at\u00eet 'de mare \u015fi buze at\u00eet de groase c\u0103 s-ar fi potrivit pe pu\u0163in unui \u201efilozof."
Zb\u00eern\u00eeia at\u00eet de gros c\u0103, dac\u0103-l ascultai mai departe, nu auzeai dec\u00eet : bu-bu-bu ! Monitorii, tot
ascult\u00eend lec\u0163ia, tr\u0103geau cu coada ochiului pe sub banc\u0103, unde, din buzunarul vreunui \u015fcolar
supus puterii lor, se \u00eentrez\u0103rea c\u00eete-o jimbl\u0103, un col\u0163una\u015f sau o pungu\u0163\u0103 cu semin\u0163e de dovleac.
\u00een zilele c\u00eend toat\u0103 droaia asta de c\u0103rturari ajungea la \u015fcoala ceva mai devreme, ori c\u00eend se
r\u0103sp\u00eendea zvonul c\u0103 profesorii o s\u0103 mai \u00eent\u00eerzie, atunci, cu \u00eencuviin\u0163area tuturor, se punea la
cale o b\u0103t\u0103lie la care trebuiau s\u0103 ia parte to\u0163i, ip\u00een\u0103 \u015fi cenzorii \u00eens\u0103rcina\u0163i cu supravegherea
bunei r\u00eenduieli \u015fi a bunei purt\u0103ri a tot norodul

Vii

789
\u015fcol\u0103resc. Doi dintre \u201eteologi" hot\u0103rau de obicei cum avea s\u0103 se desf\u0103\u015foare lupta : o clas\u0103
\u00eentreag\u0103 \u00eempotriva altei clase \u00eentregi, ori s\u0103 se \u00eempart\u0103 cu to\u0163ii \u00een dou\u0103 tabere : bursacii \u015fi
seminari\u015ftii, \u00eentr-un fel sau altul, \u201egr\u0103m\u0103ticii" erau aceia care \u00eencepeau \u00eenc\u0103ierarea, dar de
\u00eendat\u0103 ce se amestecau \u201eretorii", ei o luau la s\u0103n\u0103toasa, se urcau pe c\u00eete ceva mai \u00eenalt \u015fi
urm\u0103reau de acolo b\u0103t\u0103lia. Mai t\u00eerziu se av\u00e2nta ,\u201e filozofia" cu musta\u0163a-i neagr\u0103 \u015fi lung\u0103, iar la
urm\u0103 de tot intra \u015fi \u201eteologia" cu \u015falvarii ei \u00eensp\u0103im\u00een-t\u0103tori \u015fi grumazurile mari \u015fi groase.
De obicei, p\u00een\u0103 la urm\u0103, \u201eteologia" \u00eei b\u0103tea pe to\u0163i, \u015fi \u201efilozofia" care-\u015fi sc\u0103rpina coastele era
\u00eenghesuit\u0103 \u00een clas\u0103, unde se a\u015feza \u00eendat\u0103 \u00een b\u0103nci ca s\u0103-\u015fi trag\u0103 sufletul. Profesorul care intra
la lec\u0163ie, \u015fi care luase \u015fi el parte pe vremuri la asemenea \u00eenc\u0103ier\u0103ri, ghicea dintr-o singur\u0103
arunc\u0103tur\u0103 de ochi azv\u00eerlit\u0103 peste fe\u0163ele aprinse ale \u00eenv\u0103\u0163\u0103ceilor s\u0103i c\u0103 lupta fusese stra\u015fnic\u0103 ;
\u015fi \u00een vreme ce el \u015ffichiuia cu nuiaua degetele \u201eretoricii", \u00een clasa de al\u0103turi, un alt profesor
b\u0103ga min\u0163ile \u00een cap \u201efilozofiei", croind-o peste palme cu ni\u015fte lop\u0103\u0163e\u00eee de lemn. \u00een ceea ce
prive\u015fte \u201eteologii", lucrurile se petreceau cu totul altfel : ei c\u0103p\u0103tau, dup\u0103 spusa unui profesor
- de teologie, c\u00eete o m\u0103sur\u0103 de maz\u0103re cu bobul mare, adic\u0103 un num\u0103r de pocnituri date cu o
biciu\u015fca scurt\u0103 de piele.
La zile mari 'sau de s\u0103rb\u0103tori, at\u00eet seminari\u015ftii c\u00eet \u015fi bursacii umblau pe la casele oamenilor cu
vicleiemul. Uneori jucau c\u00eete-o comedie, ,\u015fi atunci neap\u0103rat c\u0103 se acoperea de \u00ablav\u0103 ote-un
\u201eteolog" de statur\u0103 doar cu pu\u0163in mai mic\u0103 dec\u00eet clopotni\u0163a din Kiev, care o f\u0103cea pe Irodiada
sau pe Pentifreia, nevasta sfetnicului de la Curtea faraonului Eghipetului. Drept r\u0103splat\u0103,
comedian\u0163ii ise alegeau cu c\u00eete-un cot de p\u00eenz\u0103, un sac de nuci, o jum\u0103tate de ig\u00eesc\u0103 fiart\u0103 sau
altceva asem\u0103n\u0103tor.
Tot poporul acesta de c\u0103rturari, at\u00eet seminarul c\u00eet si \u201ebursa", ce-\u015fi purtau unul altuia un soi de
ur\u0103 r\u0103mas\u0103 prin clironomie, era c\u00eet se poate ide s\u0103racin ceea ce prive\u015fte mijloacele de a-\u015fi
face rost de hran\u0103 \u015fi totodat\u0103 d\u00eet ise poate de lacom : era, bun\u0103oar\u0103, cu neputin\u0163\u0103, oric\u00eet te-ai fi
str\u0103duit, s\u0103 socoti c\u00eete g\u0103lu\u015fti \u00eenfulec\u0103 fiecare dintre ei la cin\u0103 ; iat\u0103 de ce prinosul, dat din
toat\u0103 inima de c\u0103tre (gospodarii mai \u00eenst\u0103ri\u0163i, nu putea fi \u00eendestul\u0103tor. De aceea \u201esenatul",
alc\u0103tuit din \u201efilozofi" \u015fi \u201eteologi", \u00eei trimitea pe \u201egr\u0103m\u0103tici" \u015fi pe \u201eretori", sub conducerea c\u00eete
unui \u201efilozof" \u2014 iar uneori li se al\u0103tura pe de-a-ntregul cu tot corpul lui de senatori \u2014 cu saci
pe uimeri \u00eentru pustiirea gr\u0103dinilor de legume ale oamenilor. Atunci se ivea la seminar
bostanul fiert. Iar senatorii nimiceau at\u00ee-
790

N. V. Gogol
Vii

791
\u0163ia harbuji \u015fi z\u0103mb\u015fi \u00eerac\u00eet a doua z\u00ee monitorii auzeau de la ei dou\u0103 lec\u0163ii \u00een loc de una : cea
rostit\u0103 de buze \u015fi cea ghior\u0103it\u0103 de ma\u0163ele lor de senatori. At\u00eet bursacii c\u00eet \u015fi seminari\u015ftii purtau

un soi de surtuce lungi, ale c\u0103ror poale ajungeau \u201ep\u00eeai\u0103 \u00een zilele noastre", o vorb\u0103 cu talc, care
aici trebuia s\u0103-nsemne \u201eimai jos de c\u0103lc\u00eeie".
Cea mai de seam\u0103 \u00eent\u00e2mplare din via\u0163a seminarului era vacan\u0163a mare, care \u00eencepea din luna
iunie, c\u00eend cei idin internat, adic\u0103 bursacii, erau l\u0103sa\u0163i s\u0103 plece pe la casele lor. Atunci tot
\u015fleahul mare -se umplea de \u201egr\u0103m\u0103tici", \u201efilozofi" \u015fi \u201eteologi". Acei dintre seminari\u015fti care n-
aveau un c\u0103min al lor se duceau la c\u00eete un prieten. \u201eFilozofii" \u015fi \u201eteologii mergeau pe condi\u0163ie,
adic\u0103 se prindeau s\u0103 \u00eenve\u0163e ori s\u0103 preg\u0103teasc\u0103 pentru \u015fcoal\u0103 c\u00eete-o odrasl\u0103 de gospodari mai
avu\u0163i \u015fi c\u0103p\u0103tau pentru asta la sf\u00e2r\u015fitul verii o pereche de cizme, iar uneori \u015fi c\u00eete-un surtuc.
Toat\u0103 liota asta se \u0163inea ciotc\u0103, asemeni unei \u015fatre, \u00ee\u015fi fierbea terciul \u015fi dormea noaptea \u00een
c\u00eemjp deschis. Fiecare dintre seminari\u015fti t\u00eer\u00eeia dup\u0103 dmsul io\u00eete-un saic \u00een care avea o c\u0103ma\u015f\u0103
de schimb \u00ee\u015fi o pereche de obiele. \u201eTeologii" erau deosebit de p\u0103str\u0103tori \u015fi grijulii; ca s\u0103 nu-\u015fi
toceasc\u0103 cizmele, \u015fi le scoteau, le aninau de-un b\u0103\u0163 \u015fi le purtau pe umeri, mai ales c\u00eend se
\u00eent\u00e2mpla s\u0103 fie noroi. Atunci \u00ee\u015fi isuifilecau \u015falvarii p\u00een\u0103 la genunchi \u015fi intrau f\u0103r\u0103 team\u0103 \u00een
b\u0103ltoace, \u00eempro\u015fc\u00eend apa cu picioarele lor goale. De cum z\u0103reau c\u00eete-un c\u0103tun a\u015fezat mai la o
parte, coteau \u00eendat\u0103 de pe drum \u015fi se apropiau de Casa cea mai ar\u0103toas\u0103, se \u00een\u015firuiau \u00een fa\u0163a
ferestrelor \u015fi se porneau s\u0103 ic\u00eente psalmi cit \u00eei \u0163inea gura. St\u0103p\u00eenul caisei, .c\u00eete-un b\u0103\u015ftina\u015f mai
b\u0103tr\u00een dintre cazaci, \u00eei asculta vreme \u00eendelungata cu b\u0103rbia proptit\u0103 \u00een pumni, apoi \u00eencepea s\u0103
pl\u00eeng\u0103 amarnic \u015fi \u00eei (spunea neveste-si : \u201eFemeie ! iC\u00eentecul \u0103sta de-l zic \u015fcolarii trebuie s\u0103 fie
plin de \u00een\u0163elepciune ! Vezi ide le d\u0103 sl\u0103nin\u0103 \u015fi altceva ce mai avem !" \u015ei o strachin\u0103 plin\u0103 de
col\u0163una\u015fi se r\u0103sturna \u00een sac. Apoi o halc\u0103 bun\u0103 de 'sl\u0103nin\u0103, c\u00eeteva pite, iar uneori \u015fi o g\u0103in\u0103 cu
aripile legate se al\u0103turau col\u0163una\u015filor. \u00eent\u0103ri\u0163i astfel cu de-ale gurii pentru mai t\u00eerziu,
\u201egr\u0103m\u0103ticii", \u201eretorii", \u201efilozofii" \u015fi \u201eteologii" \u00ee\u015fi vedeau mai departe de drum. Dar cu c\u00eet
\u00eenaintau cu at\u00eet -ceata se mistuia. Mai to\u0163i se \u00eempr\u0103\u015ftiau pe la casele lor \u015fi r\u0103m\u00eeneau doar aceia
care\u015fi aveau cuibiil p\u0103rintesc mai departe dec\u00eet al\u0163ii.
\u00eentr-o zi, \u00een timpul unei astfel de c\u0103l\u0103torii, trei b'ursaci, d\u00eend de fundul sacului, cotir\u0103 de pe
drum cu g\u00eendul s\u0103 fac\u0103 rost de-ale ,m\u00eenc\u0103rii \u00eein cel dint\u00eei c\u0103tun ie\u015fit \u00een cale. Ace\u015fti
bursaoi

erau : \u201eteologul" Haliava, \u201efilozoful" Homa Brut \u015fi \u201eretorul"

Tiiberiu Gorobe\u0163.
\u201eTeologul" era un voinic lat \u00een umeri, dar avea un n\u0103rav din cale-afar\u0103 de ciudat: \u015fterpelea,
f\u0103r\u0103 s\u0103 mai stea pe g\u00e2nduri, tot ce-i c\u0103dea sub m\u00een\u0103. \u00een alte privin\u0163e era c\u00eet se poate de ursuz,
iar c\u00eend se brodea s\u0103 se-mbete, at\u00eet de bine se ascundea prin buruieni, c\u0103 cei de la

seminar se c\u0103zneau amarnic p\u00een\u0103 is\u0103-l

dabuiaisc\u0103.
\u201eFilozoful" Homa Brut avea o fire vesel\u0103. \u00eei pl\u0103cea nespus s\u0103 stea tol\u0103nit \u015fi s\u0103 trag\u0103 din lulea.
Iar ic\u00eend se-nt\u00eeimipla s\u0103 bea, tocmea negre\u015fit l\u0103utari \u015fi juca cu mult foc trepac1. T se-ntknpla
ades s\u0103 guste \u201emaz\u0103re cu bobul mare", dar o primea cu o nep\u0103sare curat filozofic\u0103, spun\u00eend c\u0103
\u201ece \u0163i-e scris,\u00een frunte \u0163i-e pus". \u201eRetorul" Tiberlu Gorobe\u0163 n-avea \u00eenc\u0103 dreptul s\u0103 poarte mus-
t\u0103\u0163i, s\u0103 trag\u0103 rachiu \u015fi s\u0103 bea tutun. Se mul\u0163umea doar s\u0103 se poarte cu mo\u0163 \u015fi de aceea firea lui
nu se d\u0103dea \u00eenc\u0103 prea mult \u00een vileag ; totu\u015fi, judecind dup\u0103 cucuiele mari din frunte cu care se
\u00eenf\u0103\u0163i\u015fa deseori \u00een clas\u0103, puteai s\u0103-\u0163i \u00eenchipui c\u0103 p\u00een\u0103 la urm\u0103 o s\u0103 ias\u0103 din - el un viteaz f\u0103r\u0103
pereche. \u201eTeologul" Haliava \u015fi \u201efilozoful" Homa \u00eel tr\u0103geau ades ide mo\u0163, \u00een semn de
binevoitoare ocrotire \u015fi-l \u00eentrebuin\u0163au ca deputat.
Se l\u0103sase seara, c\u00eend cei trei o cotiser\u0103 de pe drumul mare. Soarele de-abia asfin\u0163ise \u015fi c\u0103ldura
lui mai d\u0103inuia \u00eenc\u0103. \u201eTeologul" \u015fi \u201efilozoful" \u00eenaintau t\u0103cu\u0163i, tr\u0103g\u00e2nd din lulea ; \u201eretorul"
Tibeniu Gorobe\u0163 reteza cu b\u0103\u0163ul capetele rotunde ale scaie\u0163ilor din marginea drumului.
C\u0103rarea \u015ferpuia printre p\u00eelcuri de stejari \u015fi tufe de aluni ce n\u0103p\u0103diser\u0103 lunca. G\u00eete-un pov\u00eerni\u015f
sau un colnic, verde \u015fi rotund ca o cupol\u0103, br\u0103zdau ici-colo valea. Holdele de secar\u0103 date-n
p\u00eerg se ivir\u0103 \u00een dou\u0103 locuri, vestind apropierea unui sat. Dar trecuse mai bine de un ceas de
c\u00eend seminari\u015ftii l\u0103saser\u0103 \u00een urm\u0103 f\u00ee\u015fiile de secar\u0103 \u015fi nici o cas\u0103 de om nu se ivea \u00een calea lor.

Activity (17)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
tudorash liked this
Cristina Chiţu liked this
Cristina Chaplin liked this
Andrei Arama liked this
Stancu Cristian liked this
juniomes liked this
crazy_sours liked this
daria liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->