Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
P. 1
Peace Corps Request for Quotation (RFQ) for Language Proficiency Interview (LPI) Materials Revision RFQ

Peace Corps Request for Quotation (RFQ) for Language Proficiency Interview (LPI) Materials Revision RFQ

Ratings: (0)|Views: 2 |Likes:
Request for Quotation (RFQ) for Language Proficiency Interview (LPI) Materials Revision RFQ #:
PC-10-Q-SV09
Issue Date:
5/11/10
Due Date:
5/20/10
COMBINE SYNOPSIS/SOLICITATION
Request for Quotation (RFQ) for Language Proficiency Interview (LPI) Materials Revision RFQ #:
PC-10-Q-SV09
Issue Date:
5/11/10
Due Date:
5/20/10
COMBINE SYNOPSIS/SOLICITATION

More info:

Published by: Peace Corps Documents ©AJM on Jan 05, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

01/07/2014

 
>
Riquist ecr ^uctnthcj (RE^) ecr Fnjgungi Prcehmhijmy Hjtirvhiw (FPH) Kntirhnfs Rivhshcj RE^ #?
PM->0-^-]U08
 Hssui Lnti?
9/>>/>0
 Lui Lnti?
 9/20/>0
MCKBHJI ]XJCP]H]/]CFHMH\N\HCJ
\DH] H] N MCKBHJIL ]XJCP]H]/]CFHMH\N\HCJ ecr mckkirmhnf suppfhis pripnril hj nmmcrlnjmi whtd tdi ecrknt hj ]ubpnrt >2.5 njl >=, ns suppfikijtil whtd nllhthcjnf hjecrknthcj hjmfulil hj tdhs jcthmi. \dhs njjcujmikijt mcjsthtutis tdi cjfy scfhmhtnthcj1 quctis nri bihjg riquistil njl n wrhttij scfhmhtnthcj whff jct bi hssuil. \di scfhmhtnthcj jukbir hs
RE^ # PM-08-^-]U08
njl hs hssuil ns n Riquist ecr ^uctnthcj. \dhs hs n riquhrikijt tc cbtnhj FPH \rnhjhjg Kntirhnfs. \di prcvhshcjs njl mfnusis hjmcrpcrntil hjtc tdhs scfhmhtnthcj lcmukijt nri tdcsi hj ieeimt nt tdi thki ce pubfhmnthcj. Prcvhshcjs njl mfnusis hjmcrpcrntil by rieirijmi dnvi tdi snki ecrmi njl ieeimt ns he tdiy wiri ghvij hj euff tixt. \di euff tixt ce tdi Eilirnf Nmquhshthcj Rigufnthcj (ENR) mnj bi nmmissil cj tdi Hjtirjit nt dttp?//www.nrjit.gcv/enr . Ceeircrs sdnff subkht quctnthcjs tc tdi Pinmi Mcrps tdnt mfinrfy litnhf tdihr timdjhmnf mnpnbhfhthis tc kiit tdi riquhrikijts mcjtnhjil whtdhj tdhs RE^. ^uctis nri lui by 9?00 PK (I]\) cj
Kny 2>, 20>0
 njl sdnff bi iknhfil tc svnsulivn@pinmimcrps.gcv. Njy quisthcjs rignrlhjg tdhs RE^ sdnff bi subkhttil tc ]nurnbd Unsulivn jc fntir tdnj
Kny ><, 20>0
 nt >2?00PK (I]\). \di Gcvirjkijt mcjtikpfntis nwnrl ce n ehrk ehxil prhmi purmdnsi crlir(s) risufthjg erck tdhs RE^. \di Gcvirjkijt risirvis tdi rhgdt tc hssui kufthpfi mcjtrnmts ecr sipnrnti mcjtrnmt fhji htiks he ht risufts hj tdi bist vnfui tc tdi Gcvirjkijt. \di Gcvirjkijt whff nwnrl n mcjtrnmt risufthjg erck tdhs RE^ tc tdi rispcjshbfi ceeircr wdcsi ceeir mcjecrkhjg tc tdi RE^ whff bi kcst nlvnjtngicus tc tdi Gcvirjkijt, prhmi njl ctdir enmtcrs mcjshliril. \di ecffcwhjg enmtcrs sdnff bi usil tc ivnfunti ceeirs? >.
 
\imdjhmnf Mnpnbhfhty 2.
 
Pnst Pirecrknjmi =.
 
Prhmi \imdjhmnf mnpnbhfhty njl pnst pirecrknjmi, wdij mckbhjil, nri shgjhehmnjtfy kcri hkpcrtnjt tdnj prhmi. ]cfhmhtnthcj prcvhshcjs nt ENR 92.2>2->, Hjstrumthcjs tc Ceeircrs-Mckkirmhnf Htik nri diriby hjmcrpcrntil by rieirijmi. Ceeircrs sdnff prcvhli tdi ecffcwhjg? (>)
 
Ehrk ehxil prhmis ecr tdi tirk ce tdi mcjtrnmt. Mckpfiti tdi mdnrt prcvhlil ujlir tdi simthcj thtfil ]mdilufi ce ]uppfhis/]irvhmis njl prcvhli litnhfil prhmi brinalcwj wcrasdiit. (2)
 
N timdjhmnf lismrhpthcj ce tdi sirvhmis bihjg ceeiril hj sueehmhijt litnhf tc ivnfunti mckpfhnjmi whtd tdi riquhrikijts hj tdi RE^.
 
2 (=)
 
Pnst Pirecrknjmi Hjecrknthcj tc hjmfuli tdrii rimijt njl rifivnjt mcjtrnmts ecr tdi snki cr shkhfnr sirvhmi (hjmfulhjg mcjtrnmt jukbirs, pchjts ce mcjtnmt whtd tifipdcji jukbirs, lcffnr vnfui ce tdi mcjtrnmt, pirhcl ce pirecrknjmi, njl lismrhpthcj ce tdi sirvhmis  prcvhlil). Ceeircrs kust ihtdir prcvhli tdi nbcvi hjecrknthcj cr neehrknthvify stnti tdnt ht pcssissis jc rifivnjt lhrimtfy rifntil cr shkhfnr pnst pirecrknjmi. \di Pinmi Mcrps risirvis tdi rhgdts tc cbtnhj pnst pirecrknjmi hjecrknthcj erck ctdir scurmis. (<)
 
N Mckpfitil mcpy ce tdi prcvhshcjs ce 92.2>2-= Ceeirir Riprisijtnthcj njl Mirthehmnthcj ce Mckkirmhnf Htiks.
 
=
]MDILYFI CE ]YPPFHI]/ ]IRUHMI
\di Pinmi Mcrps riquhris tdi ecffcwhjg sirvhmis? H\IK LI]MRHP\HCJ ^\X YJH\ YJH\ PRHMI IT\. NKCYJ\ 000> Rivhsi, livifcp, mrinti FPH kntirhnfs ecr Ijgfhsd, ]pnjhsd njl Erijmd hj nmmcrlnjmi whtd simthcj B.>.>, B.2.> njl B.=.> > fct $ $ 0002 Rivhsi, livifcp, mrinti FPH kntirhnfs ecr Nkirhmnj ]hgj Fnjgungi hj nmmcrlnjmi whtd simthcj B.>.2, B.2.2 njl B.=.2 > fct $ $ 000= Lupfhmnthcj ce FPH kntirhnfs Ijgfhsd, ]pnjhsd njl Erijmd hj nmmcrlnjmi whtd simthcj B.<.2
PNR\HMHPNJ\ KN\IRHNF]
000=N > Ijgfhsd knjunf whtd rcfi pfny mnrls hjmfulil1 > sit ce Ijgfhsd trnhjhjg hjtirvhiws cj ML-RCKs 2<0 inmd $ $ 000=B > ]pnjhsd knjunf whtd rcfi pfny mnrls hjmfulil1 > sit ce ]pnjhsd trnhjhjg hjtirvhiws cj ML-RCKs >20 inmd $ $ 000=M > Erijmd knjunf whtd rcfi pfny mnrls hjmfulil1 > sit ce Erijmd trnhjhjg hjtirvhiws cj ML-RCKs 80 inmd $ $
\RNHJIR KN\IRHNF]
000=L > sit ce Ijgfhsd likcjstrnthcj hjtirvhiws cj LULs hjmfulhjg vhlic mfhp LUL1 > sit ce Ijgfhsd nssisskijt hjtirvhiws cj ML-RCK 9 inmd $ $ 000=I > sit ce ]pnjhsd likcjstrnthcj hjtirvhiws cj LULs hjmfulhjg vhlic mfhp LUL1 > sit ce ]pnjhsd nssisskijt hjtirvhiws cj ML-RCK 9 inmd $ $ 000=E > sit ce Erijmd likcjstrnthcj hjtirvhiws cj LULs hjmfulhjg vhlic mfhp LUL1 > sit ce Erijmd nssisskijt hjtirvhiws cj ML-RCK 9 inmd $ $ 000< Lupfhmnthcj ce FPH kntirhnfs Nkirhmnj ]hgj Fnjgungi hj

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->