Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
67Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
kemahiran belajar

kemahiran belajar

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 2,546|Likes:
Published by kucingmalas

More info:

Published by: kucingmalas on Sep 10, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/14/2013

pdf

text

original

 
TUGASAN KERJA KURSUS PENDEKKonsep Kemahiran BelajarTerdapat pelbagai pendapat mengenai konsep kemahiran belajar, antaranya:Belajar merupakan salah satu kegiatan yang melibatkan penghafalan.Belajar memerlukan pelaksanaan latih tubi yang berterusan.Belajar adalah hasil pengumpulan maklumat dan membuat rujukan.Pandangan seseorang trhadap konsep belajar ini boleh mempengaruhi tingkah lakunyacontohnya:Bagi orang yang mempunyai pengertian bahawa belajar itu adalah menghafalsemata-mata maka tingkah lakunya di dalam belajar banyak ke arah menghafalsesuatu.Jika pandangan belajarnya ke arah latih tubi pula maka tindakannya banyak kearah membuat latihan, membuat ulangkaji dan seumpanya.Pengertian BelajarBelajar adalah satu proses tindakan yang dilakukan oleh seseorang untukmendapatkan suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan.Belajar juga adalah merupakan satu proses yang melibatkan seseorang itu memprosesmaklumat yang diperolehi dan mengaplikasikannya kepada perubahan atau peningkatanpengetahuan, kebolehan dan kemahiran.Woolfolk, A. (2001) mendefinasikan belajar itu sebagai apabila berlakunyaperubahan dari segi pengetahuan dan tingkah laku seseorang secara tekal. Perubahanitu mungkin secara disengajakan ataupun tidak disengajakan.TUGASAN KERJA KURSUS PENDEKMengikut kamus Inggeris-Melayu Dewan (1992), perkataan belajar diertikan sebagaimemperoleh ilmu pengetahuan dan kemahiran. Manakala proses belajar itu sendiriberlaku dalam beberapa peringkat antaranya:Adanya rangsangan-rangsanganPemilihan rangsangan yang sesuai oleh organ deriaPemikiran makna sesuatu rangsangan di dalam otakMembentuk pengalaman atau ilmu pengetahuanMengamalkan dalam situasi yang sepadanPerubahan tingkah laku.Belajar adalah merupakan memproses maklumat yang membawa kepada perubahanpengetahuan, tingkah laku dan juga kemahiran seseorang.Pelbagai sifat yang boleh didapati dalam diri manusia.Cara belajar,mahupunpersepsi manusia terhadap belajar juga turut berlainan.Walaupun belajar telahmenjadi satu kebiasaan dan kewajipan bagi manusia pada zaman ini,namun masihterdapat segelintir manusia yang menganggap belajar itu adalah suatu proses yangsusah.maka secara tidak langsung wujudlah kelompok masyarakat yang tidak gemarbelajar dan seterusnya tidak belajar sehingga mana-mana peringkat kelulusanpun.Namun,dalam keadaan sedar atau pun tidak,belajar bukan sahaja untuk golonganbijak pandai,golongan kaya dan ia juga tidak dijalankan pada setiap hari dansetiap masa secara formal.Sebenarnya,tiada alasan bagi sesiapa pun untuk tidakbelajar kerana manusia mengalami proses belajar pada bila-bila masa sahajatermasuklah belajar dari pengalaman hidup.Ramai menganggap belajar hanya bolehberlaku di dalam kelas,ada guru yang mengajar,mengambil nota,dan mengulangkajiuntuk peperiksaan hakikatnya,belajar boleh berlaku dimana-mana dan bila-bila malahdengan sesiapa pun.Contohnya,sejak kecil lagi manusia telah mula belajar.Belajaruntuk bertatih,berjalan dan bercakap.proses awal ini berlaku apabila manusia
 
belajar mendengar suara ibu bapa,mengenal persekitaran dan seterusnya belajarmenggunakan sentuhan,pandangan,pendengaran,bau dan rasa.TUGASAN KERJA KURSUS PENDEKCiri-ciri Proses BelajarTerdapat beberapa ciri berlakunya proses pembelajaran:1.Perubahan yang berlaku secara sengajaProses berlaku apabila individu sendiri yang berusaha mengubah sesuatu melalui apayang telah dipelajari.Contohnya,seorang pelajar yang sedar kelemahannya dalampelajaran,lalu ia berazam untuk mendapat markah yang lebih baik dalam peperiksaanakan datang.Maka,pelajar itu mengambil inisiatif dalam proses belajar nya yangdahulu kepada yang lebih baik seperti menghafal,membuat latihan,membuat ulangkajidan akhirnya ia mendapat markah yang memuaskan.Tanpa disedari,pengetahuan dankecekapan pelajar itu turut meningkat.2.Perubahan secara berterusan dan tetapHasil dari belajar,individu akan merasakan peningkatanpengetahuan,perasaan,tingkah laku dan kemahiran masing-masing.Oleh itu,individutidak akan mengulangi kesilapan sebelum ini.Contohnya,individu itu tidak tahumengeja sesuatu dan sering salah mengeja perkataan tetapi ia mula tidak mengulangikesalahan apabila belajar ejaan perkataan yang betul.3.Perubahan bersifat aktif dan positifHasil dari belajar, berlaku peningkatan dari segi kecekapan dalam diri seseorang.Peningkatan perubahan berlaku apabila adanya unsur baharu di dalam mendapatkanmaklumat dan kemahiran. Seseorang itu akan lebih yakin dengan diri masing-masingdan tidak terlalu mengharap kepada orang lain dalam melakukan sesuatu.TUGASAN KERJA KURSUS PENDEK4.Perubahan bermatlamat dan terarahProses belajar berlaku apabila terjadi perubahan tingkah laku di dalam diriseseorang. Untuk memudahkan perubahan tingkah laku terjadi maka seseorang ituperlulah ada matlamat dan terarah. Sebagai contoh, di dalam sesuatu pembelajaranseseorang itu menyatakan matlamat yang perlu dicapai di akhir pembelajaran itu.Apabila berlakunya tingkah laku yang dikehendaki hasil dari matlamat dan arah yangtelah ditentukan maka berlakulah proses pembelajaran yang lebih berkesan.5.Perubahan tingkah laku secara HolistikPerubahan tingkah laku secara Holistik bermaksud perubahan yang menyeluruh dalamdiri seseorang.ia terdiri dari semua aspek seperti cara hidup,carapemikiran,kepercayaan,matlamat dan lain-lain lagi.Jika individu menanam matlamatdalam diri untuk mencapai suatu matlamat nya,secara tidak langsung ia akanmengubah cara pemikiran,strategi dan cara belajar untuk mencapai kejayaantersebut.
 
TUGASAN KERJA KURSUS PENDEKJenis-jenis Gaya PembelajaranSetiap orang mempunyai gaya belajar yang tersendiri. Kefahaman tentang gayabelajar ini penting kerana dengan kefahaman ini seseorang itu dapat merancangaktiviti, memilih kaedah dan teknik pengajaran.Gaya belajar terbahagi kepada beberapa bahagian seperti di bawah:TUGASAN KERJA KURSUS PENDEKCiri-ciri Gaya Pembelajaran) Gaya Belajar Visual ( Penglihatan )
і
Menggunakan bahan-bahan visual seperti gambar-gambar, carta-carta, peta,graf, gambar rajah, jadual dan seumpanya.Mendapatkan sudut pandangan terbaik dari guru dengan memerhatikan pergerakandan ekspresi wajah guru ketika belajarMenggunakan warna bagi menandakan perkara-perkara penting dalam bacaan.Menyediakan nota dalam bentuk yang menarik.Visualkan idea anda dalam bentuk gambaran dan tuliskannya.Menullis cerita dan melakarkan gambaran cerita tersebut.Menggunakan multimedia dalam menggambarkan sesuatu idea.Membaca buku yang berilustrasi atau bergambar-gambar.Melakukan gambaran mental terhadap maklumat yang diterima.) Gaya Belajar Audiotori ( Pendengaran )
іі
Libatkan diri di dalam perbincangan.Bentukkan kumpulan perbincangan kecil.Dedahkan diri memberi ucapan atau persembahan.Gunakan pita rakaman semasa kuliah atau semasa perbincangan.Membaca teks secara kuat agar didengari oleh anda sendiri.Gunakan irama-irama bagi mengukuhkan ingatan.Gunakan teknik mnemonik untuk membantu mengingat sesuatu.Bercakap dan berkongsi idea sementara mereka menulis idea-idea tersebutGunakan analogi yang berbentuk lisan, cerita dan penerangan.TUGASAN KERJA KURSUS PENDEK) Gaya Belajar Kinestatik ( Pergerakan )
ііі
Berehatlah seketika selepas anda penat belajar dalam jangka masa yang agak

Activity (67)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
cyberscribd liked this
Bob Bol liked this
Zulsubha Dani Siti liked this
Maizatul Asmida liked this
Siti Radiah Binti Ahmad liked this
aminto_marcello liked this
Fatimatun Ghazali liked this
Noor Azhar Hussein liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->