P. 1
Cezar Birzea Lifelong RO

Cezar Birzea Lifelong RO

Ratings: (0)|Views: 808|Likes:

More info:

Published by: florea_cristina56813 on Sep 10, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/06/2013

pdf

text

original

 
1
<Title> Educa
ţ
ia pentru cet
ăţ
enie într-o societate democratic
ă
: o perspectiv
ă
a educa
ţ
iei permanente </Title><META name="description" content=" "><META name="keywords" content=" education for democratic citizenship sites of citizenship lifelong learning democracy educatie pentru cetatenie situri ale cetateniei educatia permanenta democratie OTH , RMN , T07"><!--NOSEARCHSTART-->
Strasbourg, 20 Iunie 2000
CONSILIUL PENTRU COOPERARE CULTURAL
Ă
(CDCC)PROIECTUL EDUCA
Ţ
IE PENTRU CET
ĂŢ
ENIEÎNTR-O SOCIETATE DEMOCRATIC
Ă
 
Educa
ţ
ia pentru cet
ăţ
enie într-o societate democratic
ă
: o perspectiv
ă
 a educa
ţ
iei permanente
 Cezar Bîrzea
Translated by: Iolanda DogaruTraducerea: Iolanda DogaruTranslation was enabled by U.S. Democracy Commission Grant.
 
2Traducere autorizata de Comisia Statelor Unite pentru Democratie.
Opiniile exprimate in aceast 
ă 
lucrare apar 
 ţ 
in autorului si nu reflect 
ă 
în mod necesar 
 
3
 politica oficial 
ă 
a Consiliului pentru Cooperare Cultural 
ă 
a Consiliului Europei, nici pe cea aSecretariatului. Intreaga coresponden
 ţă 
privitoare la acest raport, reproducerea sau traducereaintegral 
ă 
sau par 
 ţ 
ial 
ă 
a acestui document trebuie adresate Directoratului General IV al Consiliului Europei F- 67075 Strasbourg Cedex.
In 1997, s-au pus bazele proiectului Educa
ţ
ia pentru Cet
ăţ
enie într-o Societate Democratic
ă
 (ECSD), cu scopul de a identifica valorile
ş
i aptitudinile de care au nevoie indivizii pentru adeveni cet
ăţ
eni activi, cum pot ei s
ă
-
ş
i insu
ş
easc
ă
aceste aptitudini
ş
i cum pot înv
ăţ
a s
ă
letransmit
ă
altora.La începutul proiectului, a fost înfiin
ţ
at un grup de ini
ţ
iativ
ă
, alc
ă
tuit din reprezentan
ţ
i aiministerelor educa
ţ
iei, speciali
ş
ti, institu
ţ
ii interna
ţ
ionale
ş
i ONG-uri care activeaz
ă
în domeniuleduca
ţ
iei cet
ăţ
enilor într-o societate democratic
ă
. Activit
ăţ
ile proiectului, bazate atât pe teorie, cât
ş
i pe activit
ăţ
i practice cotidiene, au fost împ
ă
ţ
ite în trei subgrupuri. Acestea au lucrat la
 A - concepte / defini
 ţ 
ii:
Scopuri: elaborarea unui cadru de concepte referitoare la cet
ăţ
enia într-o societate democratic
ă
,laolalt
ă
cu terminologia adecvat
ă
 
ş
i identificarea aptitudinilor fundamentale cerute de practiciledemocratice din societ
ăţ
ile europene.
 B- proiecte pilot / ini
 ţ 
iative cet 
ăţ 
ene
 ş
ti
Scopuri: identificarea ini
ţ
iativelor privind cet
ăţ
enia; valorificarea acestora, compararea, evaluarea
ş
i dezvoltarea lor (acestea având caracter novator 
ş
i de responsabilizare, cet
ăţ
enii participândactiv în societate, în special la nivel local). Sunt identificate
ş
i sprijinite parteneriatele dintrediver 
ş
ii actori implica
ţ
i în educa
ţ
ia pentru cet
ăţ
enie (de ex.,
ş
coli, p
ă
rin
ţ
i, media, firme,autorita
ţ
ile locale, centrele pentru educa
ţ
ia adul
ţ
ilor ).
C - sisteme de instruire
 ş
i de sprijin
Scopuri: identificarea diferitelor metode
ş
i mijloace de înv
ăţ
are, predare
ş
i instruire , pentruconstruirea unei re
ţ
ele de multiplicatori, educatori pentru adul
ţ
i, formatori de profesori îndomeniul educa
ţ
iei pentru cet
ăţ
enie într-o societate democratic
ă
, realizarea schimbului deinforma
ţ
ii
ş
i de experien
ţă
în domeniul ECSD
ş
i crearea forumurilor de reflec
ţ
ie
ş
i de discu
ţ
ie.Dintre numeroasele activit
ăţ
i desf 
ăş
urate între 1997
ş
i 2000 a rezultat,
inter alia
, prezentul raportde sintez
ă
a proiectului, apar 
ţ
inând d-lui Cezar Bîrzea,
ş
i trei studii complementare, prezentate laconferin
ţ
a final
ă
a proiectului (Strasbourg, 14-16 septembrie 2000 ).Pe lâng
ă
prezentul raport, acestea sunt:- Concepte
ş
i competen
ţ
e de baz
ă
pentru educa
ţ
ia pentru cet
ăţ
enie într-o societate democratic
ă
,de Francois Audigier - Ini
ţ
iative privind cet
ăţ
enia: responsabilizare, participare
ş
i parteneriate, de Liam Carey Keith
ş
iForrester 

Activity (17)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Florescu Adrian liked this
ikiskasza liked this
Mihaela Grigore liked this
Bia Andreea liked this
Violeta Luca liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->