Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Crisis y Crédito en Gipuzkoa. ANALISIS Y SELECCIÓN DE INVERSIONES (Es) INVESTMENT ANALYSIS AND SELECTION (Es) DIRU-EZARPENEN AZTERKETA ETA HAUTAKETA (Es)

Crisis y Crédito en Gipuzkoa. ANALISIS Y SELECCIÓN DE INVERSIONES (Es) INVESTMENT ANALYSIS AND SELECTION (Es) DIRU-EZARPENEN AZTERKETA ETA HAUTAKETA (Es)

Ratings: (0)|Views: 162|Likes:
Published by EKAI Center
Crisis y Crédito en Gipuzkoa. ANALISIS Y SELECCIÓN DE INVERSIONES (Es) INVESTMENT ANALYSIS AND SELECTION (Es) DIRU-EZARPENEN AZTERKETA ETA HAUTAKETA (Es)
Crisis y Crédito en Gipuzkoa. ANALISIS Y SELECCIÓN DE INVERSIONES (Es) INVESTMENT ANALYSIS AND SELECTION (Es) DIRU-EZARPENEN AZTERKETA ETA HAUTAKETA (Es)

More info:

Published by: EKAI Center on Jan 05, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

05/06/2014

 
 
Os o Rlrfgnb Popjr, gt cljs nlt rjdijkt ony gnstgtutglnoi plsgtgln lr lpgngln njgtejr ld JFOG Kjntjr, nlr ld gts splnslrs lr supplrtgnb jntgtgjs. JFOG Kjntjr sjjfs tl cl ausgnjss wgte klmpongjs lr blvjrnmjnts klvjrjc gn gts rjplrts. Qjocjrs seluic aj oworj teot wj moy eovj o klndigkt ld gntjrjst teot kluic oddjkt tej lahjktgvgty ld tegs rjplrt. Gnvjstlrs seluic klnsgcjr tegs rjplrt os lniy o sgnbij doktlr gn mofgnb tejgr gnvjstmjnt cjkgsgln.
 
BOQOGO GNNLTOSGLN KJNSJQ, BLGQZ ?,O1 MLNCQOBLN SJI8 73;1:0?03 TGSLQGO-BO[SJGX 4;743?3:2 IJFJGSGL 42:20?25: CZQONBL 4555?7:10 J-MOGI8 gndl@jfogkjntjr.ju dokjallf.klm/JFOGKjntrj skrgac.klm/JFOGKjntjr
 
 
Rlrfgnb Popjr
 
: cj jnjrl cj 10?;
 
Krgsgs y Krçcgtl jn Bgpuzflo  ONÏIG[G[ W [JIJKKGÛN CJ GNTJQ[GLNJ[
Krgsgs onc Krjcgt gn Bgpuzflo GNTJ[SMJNS ONOIW[W[  ONC [JIJKSGLN Frgsgo jto Frjcgtuo Bgpuzflon CGQZ-JXOQPJNJN OXSJQFJSO JSO EOZSOFJSO
 
 
Os o Rlrfgnb Popjr, gt cljs nlt rjdijkt ony gnstgtutglnoi plsgtgln lr lpgngln njgtejr ld JFOG Kjntjr, nlr ld gts splnslrs lr supplrtgnb jntgtgjs. JFOG Kjntjr sjjfs tl cl ausgnjss wgte klmpongjs lr blvjrnmjnts klvjrjc gn gts rjplrts. Qjocjrs seluic aj oworj teot wj moy eovj o klndigkt ld gntjrjst teot kluic oddjkt tej lahjktgvgty ld tegs rjplrt. Gnvjstlrs seluic klnsgcjr tegs rjplrt os lniy o sgnbij doktlr gn mofgnb tejgr gnvjstmjnt cjkgsgln.
 
BOQOGO GNNLTOSGLN KJNSJQ, BLGQZ ?,O1 MLNCQOBLN SJI8 73;1:0?03 TGSLQGO-BO[SJGX 4;743?3:2 IJFJGSGL 42:20?25: CZQONBL 4555?7:10 J-MOGI8 gndl@jfogkjntjr.ju dokjallf.klm/JFOGKjntrj skrgac.klm/JFOGKjntjr
 
 
Krgsgs y Krçcgtl jn Bgpuzflo ONÏIG[G[ W [JIJKKGÛN CJ GNTJQ[GLNJ[
?.
 
Zn jsdujrzl pøaigkl sgbngdgkotgvl poro io pujsto o cgsplsgkgûn cji tjhgcl prlcuktgvl cj Bgpuzflo cj nujvls rjkursls dgnonkgjrls jxgbj njkjsorgomjntj osjburor uno jdgkgjntj bjstgûn cji onïigsgs y sjijkkgûn cj ils prlyjktls cj gnvjrsgûn o dgnonkgor.
 
1.
 
Jn klnhuntl, sj eo vjngcl klnsgcjroncl quj io bjstgûn cji onïigsgs cj gnvjrsglnjs rjoigzoco jn ji ïmagtl pøaigkl js mjnls jdgkgjntj quj io rjoigzoco plr tçkngkls y bjstlrjs cj ios jntgcocjs dgnonkgjros prgvocos. Ounquj ji jstoiigcl cj io oktuoi krgsgs dgnonkgjro eo rjvjiocl io gnjdgkgjnkgo cj ils krgtjrgls cj gnvjrsgûn cj ios jntgcocjs prgvocos cj krçcgtl, il kgjrtl js quj
 ‛
plr rozlnjs iûbgkos- eoy quj jntjncjr quj ils gnkjntgvls cj unls y ltrls ïmagtls dovlrjkjn krgtjrgls mïs tçkngkls y jstrgktls jn ji kosl cj ils jqugpls cj onïigsgs cj ios jntgcocjs prgvocos.
;.
 
Çsto js sgn cuco io rozûn cj io eoagtuoi prucjnkgo cj ils objntjs pøaigkls o io elro cj bjstglnor jstj tgpl cj rjkursls dgnonkgjrls. Kln drjkujnkgo, sj gntjnto cjhor jn monls cj ios jntgcocjs dgnonkgjros io cjkgsgûn cj dgnonkgor l nl un cjtjrmgnocl prlyjktl cj gnvjrsgûn, montjngçnclsj ils rjkursls pøaigkls jn un sjbuncl pionl, eoagtuoimjntj o trovçs cj un sgstjmo cj borontíos l ovoijs porkgoijs.
3.
 
Cj kuoiqugjr dlrmo, o io elro cj cjstgnor nujvls rjkursls pøaigkls l koptor rjkursls prgvocls poro io dgnonkgokgûn jmprjsorgoi, js jsjnkgoi onoigzor qugçn y kûml vo o bjstglnor ji onïigsgs y sjijkkgûn cj ils prlyjktls y io plstjrglr bjstgûn cj ils rgjsbls osumgcls.
:.
 
Poro jiil, kln gncjpjncjnkgo cj piontjomgjntls klnkjptuoijs, ils objntjs pøaigkls cjajn jxomgnor jn klnkrjtl cûncj sj jnkujntro jn ji klnhuntl cji tjrrgtlrgl ji fnlw-elw kopoz cj rjsplnsoagigzorsj jdgkgjntjmjntj cji onïigsgs y io bjstgûn cj ils rgjsbls. Jn ji kosl cj Bgpuzflo, jstj fnlw-elw sj jnkujntro aïsgkomjntj jn ios jntgcocjs cj krçcgtl, io slkgjcoc cj borontío rjkíprlko Jiforbg y jn ils cgstgntls objntjs pøaigkls cjpjncgjntjs cj io Cgputokgûn. [gn cjskortor, plr supujstl io plsgagigcoc cj klntor poro jsto dunkgûn kln jqugpls cj rgjsbls cj jntgcocjs pøaigkos cj ltrls ïmagtls tjrrgtlrgoijs y, duncomjntoimjntj, cj ios jntgcocjs cjpjncgjntjs cji Blagjrnl Toskl.
4.
 
Kln uno pjrspjktgvo cj mjcgl y iorbl piozl, js jsjnkgoi tomagçn onoigzor ji plsgaij gntjrçs cj rjdlrzor ils jqugpls cj onïigsgs cj ils prlpgls lrbongsmls pøaigkls, dghoncl lahjtgvls klejrjntjs kln ji popji quj jntjncjmls quj ios jntgcocjs pøaigkos cjajn hubor jn io dgnonkgokgûn cji tjhgcl prlcuktgvl.
2.
 
Jn ji kosl cj Bgpuzflo, tgjnj un portgkuior gntjrçs io kopokgcoc cj onïigsgs y bjstgûn cj rgjsbls cj io slkgjcoc cj borontío rjkíprlko Jiforbg. [u cgstonkgomgjntl kln rjspjktl o ils gntjrjsjs portgkuiorjs cj ios jntgcocjs aonkorgos, su korïktjr kllpjrotgvl
 ‛
osjntocl jn io tgtuiorgcoc klijktgvo cj ios pjqujÿos y mjcgonos jmprjsos- y su jxpjrgjnkgo ij okrjcgton klml un oigocl pltjnkgoi kiovj cj ils plcjrjs pøaigkls bugpuzklonls o jdjktls cji onïigsgs y bjstgûn cj rgjsbls.
5.
 
Jn klnhuntl, klml krgtjrgl gmprjskgncgaij cj jdgkgjnkgo, eoy quj jntjncjr quj nl pujcjn oclptorsj cjkgsglnjs bilaoijs slarj koptokgûn l cjstgnl cj rjkursls o gnvjrsglnjs sgn cgsplnjr cj jqugpls ocjkuocls poro ji onïigsgs y io bjstgûn cj rgjsbls, yo sjo jn ji ïmagtl pøaigkl l jn ji prgvocl. Pjrl io doito cj jstls jqugpls nl pujcj sjr jn ngnbøn kosl un orbumjntl poro rjnunkgor o ils klmprlmgsls aïsgkls. Cj oeí quj sjo prjdjrgaij jnunkgor jstj krgtjrgl cj ltro dlrmo, jntjncgjncl quj ils plcjrjs pøaigkls cjajn cltorsj cj ils jqugpls tçkngkls njkjsorgls poro uno ocjkuoco bjstgûn cj ios gnvjrsglnjs quj ios njkjsgcocjs cji tjrrgtlrgl rjqugjron.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->