Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
C Ganescu_4_Forta Contra Forta

C Ganescu_4_Forta Contra Forta

Ratings: (0)|Views: 5 |Likes:
Published by thomuller

More info:

Published by: thomuller on Jan 05, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/05/2014

pdf

text

original

 
CRISTIAN GANESCU ÎN FAŢA ETERNITĂŢII VOL 4CICLUL FORŢĂ CONTRA FORŢĂ EDITURA ALAYA Această carte este bazată pe dezvăluirile clarvăzătorEUGEN NICOLAE GÎSCĂPrincipalele tipuri de concepţii pe oare le adoptă oamenii în timpul vieţii reprezintă modele cognitive care, se spune, reflectă realitatea.Dar ce este realitatea s-au întrebat mult prea putini oameni. Pentru fizician există un anumit tip de realitate, pentru chimist alt tip, pentru biolog alt tip, pentru matematician alt tip de realitate Pentru botanist există alt tip de realitate, pentru psiholog alt tip, pentru metafizician ori pentru omul religios o alta.Evident, este vorba despre o cunoaştere realizată în urma unei fragmentări a realităţii, realizată în funcţie de o perspectivă particulară. Totuşi, chiar dacă sunt puse laolaltă şi nu dpuse una alteia, fragmentele nu pot constitui un întreg. Aparent, fiecare perspectivă de cercetare o compilează pe cealaltă, toate se completează reciproc, dar încă nu s-a realizat sinteza finală, astfel încât cosmosul să fie înfăţişat ca un întreg - ca un Holos, cumeau vechii filosofi greci.Deocamdată, oamenii au la dispoziţie mai multe perspective de cercetare, care reflectă fragmentar realitatea, în funcţie de un sistem sau altul de referinţă. În funcţie de perspctiva de cercetare pe oare o aleg, oamenii adoptă o concepţie ori alta. Cu toate acestea, concepţia adoptată este doar un model al realităţii, nu realitatea însăşi. În funcţie dcepţia aleasă, oamenii îşi adaptează comportamentulÎn consecinţă, comportamentul oamenilor este bazat pe modele cognitive aflate la modă într-o epocă ori în alta. Într-un fel gândeau şi se comportau oamenii acum 5000 de ani ori acum 2000 de ani şi în alt fel se comportă astăzi De concepţii, de modele, nu s-a dus nidodată lipsă. Pe scena istoriei s-au succedat neîntrerupt nenumărate concepţii: mitice, filozofice, religioase, ştiinţifice, idealiste, materialiste, dualiste.Cândva, în preistorie şi în antichitate, oamenii îşi construiau idoli din piatră şi îi veneraerindu-le ofrande dintre cele mai diverse: animale arse parţial ori integral, bunuri materiale, obiecte de mobilier, chiar şi oopii nou-născuţi (adeseori erau jertfiţi primii născuţi).Odată cu triumful industrializării, prin secolul al XVU-lea după Iisus Hristos, idolii au început să fie construiţi din metal şi au primit numele de maşini şi aparatură tehnologiztă.După ce revoluţia industrială a atins apogeul, începând cu prima jumătate a secolului XX, cel mai important idol, la care se roagă toţi oamenii, indiferent de concepţie, indiferent dacă sunt atei, raţionalişti, religioşi, metafizicieni, idealişti ori materialişti este banul. We trust în God, scrie pe cea mai uzitată monedă a secolului XX, dar valoarea sa este stabilită de oameni, nu de către Dumnezeu.O dată cu revoluţia industrială s-a împus în conştiinţa oamenilor o concepţie specifică, inextă anterior. Această concepţie poate fi denumită prin termenul de "realism industrial". Totuşi, revoluţia industrială a creat doar premisele apariţiei realismului industrial. Este vorba, mai degrabă, despre un proces de tip feedback - o conexiune cu dublu sens, specifică tuturor proceselor de autoreglare. Fiind aplicată la nivelul social, concepţia formulată teoretic a creat un anumit tip de realitate sodală. La rândul ei, realitatea sodală a perpetuat şi îmbogăit concepţia.Ulterior, a apărut şi corolarul acestei concepţii: pmgmatisnml industrial, care presupune un model comportamental bazat pe principalele direcţii conceptuale ale industrializării.Credem în materie şi în legile postulate de ştiinţele exacte. Nu există nimic altceva decât mterie. Credem doar în ceea ce vedem cu ochii noştri, auzim cu urechile noastre, mirosim cu nasul nostru, pipăim cu simţurile noastre tactile. Credem doar ceea ce ne spune ştiinţa, care este bazată pe experiment. Experimentele ştiinţei sunt absolut corecte şi obiective, întrucât sunt bazate pe o tehnologie avansată, creată după chipul şi asemănarea oumnilor - ca prelungire a organelor de simţ, prea limitate pentru a observa în mod corect realitatea. Credem în maşini şi în tehnologie pentru că ne duc acolo unde nici gândul nu poate pătrunde. Maşinile sunt mult mai deştepte decât noi, oamenii, şi, de aceea, trebuie să le acordăm rolul conducător. În consecinţă, societatea omenească trebuie să fie bazată peninenţa maşinilor inteligente Acesta este motto-ul realismului industrial, în funcţie de care oamenii ultimului secol şi-au modulat şi adaptat comportamentul.Prin maşinile inteligente create în era industrializării, distanţele s-au scurtat prin inventarea maşinilor rapide de transport, de la automobil la avion, de la submersib
 
ile la naveta spaţială, iar timpul a fost comprimat În noua eră, oamenii se pot deplasa rapid oriunde şi oricând, cu mare viteză. Chiar şi pe Lună.Au fost inventate maşini performante de scanare a lungimii, lăţimii, înălţimii şi adâncimii: escoape, radiotelesooape, microscoape, sonare, radare, binocluri, tomografe Totul este mult mai aproape şi mai uşor de cercetat. Totul este cunoscut sau în curs de a deveni obiect de studiu pentru performantele maşini.Comunicarea, care nu cu mult timp în urmă necesita complicaţii aproape de netrecut, a cunoscut un imens salt înainte: telefoane fixe ori mobile, televiziune, radio, sateliţi de comunicaţii. Direct, în producţie de masă, pentru orice buzunar şi pentru orice gust. Începând cu deceniul al şaselea al secolului XX, cunoaşterea prin intermediul maşinilor, create de oameni după chipul şi asemănarea lor, a depăşit orice aşteptări şi orice predicţivenţia calculatorului a reprezentat un punct de răscruce. Devenit peste noapte coroana creaţiei omeneşti, calculatorul a devenit tot mai performant, iar viaţa cotidiană a fost aservită în totalitate modului său de operare - rece, sec şi logic Şi, în final, a fost creată suprema podoabă a noii ere, noul idol, care-i întrece pe toţi: Internetul.Toate maşinile inteligente create în a doua partea semlului XX, în mai puţin de 40 de ani, sunt, la rândul lor, generatoare de concepţii - într-un cuvânt, de cunoaştere. Rezultatul constă în apariţia unui nou model conceptual: realismul supertehnologic, suprema ipostază a realismului industrial Corolarul este adoptarea de către oameni a unui nou mod comportamental: pragmatismul supertehnolog icExistă totuşi o limită, în faţa căreia se opresc atât realismul industrial, cât şi realismul tehnologic Se opresc maşinile rapide de transport, de la automobil la avion, de la submersibile la naveta spaţială.În faţa acestei limite se opresc telescoapele, radiotelescoapele, microscoapele, sonarele, radarele, binoclurile, tomografele, telefoanele celulare, radiotelefoanele, calculatoarde, În ternetul. Se termină aria lor de acoperire. Indiferent de buzunar sau de gust. Totodată, se termină şi banii pe care scrie We trust în God. În faţa acestei limite se ternină înţelepciunea generată deopotrivă de toate şi de fiecare dintre ele.Această limită este moartea. În faţa morţii se termină toate acestea, după cum se termină frantarea generată de concepţiile unilaterale În faţa morţii se termină toate limitările, dar îne Eternitatea. Pentru că moartea este limita nelimită.ÎN FAŢA ETERNITĂŢIIPartea întâiVIAŢA ŞI MOARTEA1.Unicul Dumnezeu>La început>Cele trei Oceane>Unde se duce Dumnezeu când se duce ?>Iubirea infinită care este Hristos2.Istoria cosmosului>Primele cicluri cosmice>Hethitetul>Perferul>Protopământul>Terra aurica cea nouă3.Cetăţenii cosmosului>Cele trei regnuri>Fiii Luminii>Fiii întunericului>Fiinţa răului absolut>Spiritele naturii>Chipul domnesc>Ultima "noutate" a creaţiei4.Între alfa şi omega>Procesul palingeneziei>Şaptesprezece pentru eternitate>Şcoala vieţii>Ceremonia de intrare prin poarta alfa5.Pătrunderea prin Poarta Vieţii>Structurile aurice ale omului
 
>Întruparea>Ceremonia naşterii>Ziua Ursitorilor>Botezul6.Pe crucea vieţii>Structurile aurice ale omului>Maturizarea structurilor aurice>Un alt fel de CV>Insuflările>Asocierea cu îngerii căzuţi>Lucrarea fiinţelor luciferice7.Somnul şi visele>Tipuri de vise>Primele două tipuri de vise>Aventurile nocturne ale corpului sufletului>Lumea Sufletului lui Iisus Hristos>Aventurile nocturne ale corpului duh>REM8.Trecerea prin poarta morţii>Redescoperirea de sine>Alchimia aurică a actului morţii>"Eu prin tine şi tu prin mine">În faţa eternităţii>"Până când omul îl va iubi pe om">Restructurarea corpului duh>"Întoarce-te lumină">Carcasa sufletului>Judecata9. Înfrângerea sau victoria>Pe câmpul de bătălie>Fantomele rătăcitoare>Posedaţii>Strigoii>StafiilePartea a doua ISTORIA CELOR VĂZUTE ŞI A CELOR NEVĂZUTE1.Eterna devenire>Metamorfozele cosmosului>Supravieţuitorii2.Apariţia morţii>Expansiunea cuantică a cosmosului>Formarea lumii de dincolo>Primul mort3.Sclavia sufletelor>Formarea primelor centre de putere>Începutul sclaviei sufletelor4.Prima lume de dincolo>Iadul>Principiul de funcţionare al iadului>Învăţătorii>Regatul morţilor vii5.Înainte şi după marea ştergere>Pământul actual>Al patrulea Centru de Putere>Noua expansiune cuantică>Atlantida>Al unsprezecelea mort>Războiul perpetuu6.Ecce Homo>Regele Iudeilor>Cutremur în cer şi pe pământ

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->