Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
[Dutch] Alles onder controle?

[Dutch] Alles onder controle?

Ratings: (0)|Views: 189|Likes:
Published by Pascal Van Hecke
Afstudeerscriptie van Axel Arnbak aan de Universiteit van Amsterdam over de invoering van de bewaarplicht voor telecommunicatiegegevens.
(student van Joris van Hoboken)
Bron: http://www.internetscriptieprijs.nl/
Afstudeerscriptie van Axel Arnbak aan de Universiteit van Amsterdam over de invoering van de bewaarplicht voor telecommunicatiegegevens.
(student van Joris van Hoboken)
Bron: http://www.internetscriptieprijs.nl/

More info:

Categories:Types, Research, Law
Published by: Pascal Van Hecke on Sep 11, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/21/2012

pdf

text

original

 
 
A
LLES ONDER CONTROLE
?
 E 
 EN KRITISCHE BLIK OP DE DOOR DE DATARETENTIERICHTLIJN IN HET LEVEN GEROEPEN  DRIEHOEKSVERHOUDING TUSSEN DE WET BEWAARPLICHT TELECOMMUNICATIEGEGEVENS
 ,
DE STRAFVORDERLIJKE TOEGANGSBEVOEGDHEDEN VAN OPSPORINGSDIENSTEN EN HET RECHT OPPRIVACY VAN DE 
 N 
 EDERLANDSE BURGER
 
- M.C. Escher, Hemel en Hel, ca. 1965
A.M.
 
A
RNBAK
,
JULI
2009.
 
2
A
LLES ONDER CONTROLE
?
 
 E 
 EN KRITISCHE BLIK OP DE DOOR DE DATARETENTIERICHTLIJN IN HET LEVEN GEROEPEN  DRIEHOEKSVERHOUDING TUSSEN DE WET BEWAARPLICHT TELECOMMUNICATIEGEGEVENS
 ,
DE STRAFVORDERLIJKE TOEGANGSBEVOEGDHEDEN VAN OPSPORINGSDIENSTEN EN HET RECHT OPPRIVACY VAN DE 
 N 
 EDERLANDSE BURGER
 
‚Privacy is like oxygen. We really appreciate it only when it is gone.‛
1
 
21
JULI
2009A.M.
 
A
RNBAK
,
 
5749131M
ASTERSCRIPTIE
I
NFORMATIERECHT
 B
EGELEIDER
:
MR
.
DRS
.
 
J.V.J.
VAN
H
OBOKEN
 T
WEEDE
L
EZER
:
 
P
ROF
.
DR
.
 
N.A.N.M.
VAN
E
IJK
 I
NSTITUUT VOOR
I
NFORMATIERECHT
,
 
U
NIVERSITEIT VAN
A
MSTERDAM
 A.A
RNBAK
@
STUDENT
.
UVA
.
NL
;
 
T
ELEFOON
:
 
+31
 
-
 
(6)
 
24
 
53
 
44
 
40
 
W
ENSLAUERSTRAAT
8-2
HOOG
,
 
1053
 
BA
 
A
MSTERDAM
 
1
C.J. Sykes, in: R. Whitaker,
The End of Privacy: How Total Surveillance Is Becoming a Reality,
New Press 1998, nr.33.
 
3
I
NHOUDSOPGAVE
 
INHOUDSOPGAVE ................................................................................................................................................ 3
 
VERKLARING VAN AFKORTINGEN ................................................................................................................. 5
 
INLEIDING .............................................................................................................................................................. 6
 
1. HET HISTORISCHE PERSPECTIEF .............................................................................................................. 8
 
1.1.
 
U
ITGANGSPUNT BESCHIKBAARHEID VAN TELECOMMUNICATIEGEGEVENS
........................................................ 8
 
1.2.
 
E
ERSTE VOORTEKENEN DATARETENTIE TELECOMMUNICATIEGEGEVENS
......................................................... 9
 
1.3.
 
D
E
E-
PRIVACYRICHTLIJN
........................................................................................................................................... 10
 
1.4.
 
D
E DATARETENTIERICHTLIJN
.................................................................................................................................. 12
 
1.5.
 
Z
AAK
C-301/06
BIJ HET
H
OF VAN
J
USTITIE
........................................................................................................ 16
 
1.6.
 
C
ONCLUSIE
.................................................................................................................................................................. 19
 
2. HET NATIONALE PERSPECTIEF .............................................................................................................. 21
 
2.1.
 
B
ESCHIKBAARHEID EN TOEGANG
;
GEBRUIK
? ........................................................................................................ 21
 
2.2.
 
H
UIDIGE SITUATIE
...................................................................................................................................................... 22
 
 2.2.1. Beschikbaarheid van telecommunicatiegegevens ..................................................................................
22
 
 2.2.2. Toegang tot telecommunicatiegegevens ....................................................................................................
23
 
 2.2.3. Ontwikkelingen in strafvorderlijke bevoegdheden sinds de Commissie-Mevis .........................
26
 
2.3.
 
W
ET BEWAARPLICHT TELECOMMUNICATIEGEGEVENS
....................................................................................... 29
 
 2.3.1. Hoofdpunten van het Wetsvoorstel ...............................................................................................................
30
 
 2.3.2. Implicaties voor de beschikbaarheid van telecommunicatiegegevens .........................................
30
 
 2.3.3. Implicaties voor de toegang tot telecommunicatiegegevens ............................................................
32
 
 2.3.4. Voortzetting van de ontwikkelingen in de strafvorderlijke bevoegdheden ................................
35
 
2.4.
 
I
NTERDEPENDENTIE BESCHIKBAARHEID EN TOEGANG
....................................................................................... 35
 
2.5.
 
C
ONCLUSIE
.................................................................................................................................................................. 36
 
3. HET GRONDRECHTELIJKE PERSPECTIEF ............................................................................................ 38
 
3.1.
 
D
E TOEPASSELIJKHEID VAN ART
.
 
8
 
EVRM ............................................................................................................ 38
 
3.2.
 
D
E INBREUK OP ART
.
 
8
LID
1
 
EVRM ...................................................................................................................... 41
 
3.2.1. Telecommunicatiegegevens ..............................................................................................................................
42
 
3.2.2. Beschikbaarheid .....................................................................................................................................................
43
 
3.2.3. Toegang en de hernieuwde verhouding met beschikbaarheid.........................................................
46
 
3.3.
 
R
ECHTVAARDIGING VAN DE INBREUK IN DE ZIN VAN ART
.
 
8
LID
2
 
EVRM ...................................................... 48
 
3.3.1. Beschikbaarheid .....................................................................................................................................................
50
 
3.3.2. Toegang en de hernieuwde verhouding met beschikbaarheid.........................................................
55
 
3.3.2.1. Bewaartermijn twaalf maanden: art. 13.2a lid 3 jo. 13.4 lid 3 Tw (nieuw) ..........................................................
56
 
3.3.2.2. Kwalificatie ‘ernstige misdrijven’: aansluiting bij art. 67 lid 1 Sv
..............................................................................
57
 
3.3.2.3. Vorderen verplicht bewaarde gebruiksgegevens door opsporingsambtenaren ...............................................
58
 
3.3.2.4. Toegang tot locatiegegevens gedurende mobiele communicatie ..............................................................................
59
 
3.3.2.5. Het gebrek aan controle op de opsporingsdiensten ........................................................................................................
60
 
3.4.
 
R
ECHTVAARDIGING EN DE POLITIEKE ARENA
....................................................................................................... 62
 
3.5.
 
C
ONCLUSIE
.................................................................................................................................................................. 63
 
4. HET ALTERNATIEVE PERSPECTIEF ....................................................................................................... 66
 
4.1.
 
B
EWAARTERMIJN NAAR ZES MAANDEN
.................................................................................................................. 66
 
4.2.
 
H
ELDERE AFBAKENING VAN DE TERM
ERNSTIGE MISDRIJVEN
......................................................................... 67
 
4.3.
 
A
RT
.
 
126
NA LID
1
 
S
V
:
ALLEEN TOEGANG TOT ACTUELE GEBRUIKSGEGEVENS
............................................... 68
 
4.4.
 
T
OEGANG TOT LOCATIEGEGEVENS TIJDENS MOBIELE COMMUNICATIE BEPERKEN
......................................... 68
 
4.5.
 
W
ERKEN AAN EFFECTIEVE CONTROLE OP OPSPORINGSDIENSTEN
.................................................................... 69
 

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
hank07 liked this
MUNGRADA liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->