Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
27Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Charles Darwin - O podrijetlu vrsta

Charles Darwin - O podrijetlu vrsta

Ratings: (0)|Views: 4,374|Likes:
Published by daisy_fay

More info:

Published by: daisy_fay on Sep 11, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/20/2013

pdf

text

original

 
1
Charles Darwin,
PODRIJETLO
Č
OVJEKA
I ODABIR U ODNOSU NA SPOL
Napisao
Charles Darwin
U dva sveska
 
Preveo i predgovor napisaoJosip Balabani
ć
 Zagreb 2004.
 
Osuvremenjeno, to jest za više, s obzirom na temeljnu nakanu djela danas nebitnih a današnjem
č 
itatelju ‘zamaraju
ć
ih’ poglavlja skra
ć
ena ina
č 
ica drugoga šire poznatoga Darwinovog djela
 
2
SADRŽAJUvod
PREDGOVOR
Prošlo je više od 130 godina od izlaska prvog izdanja drugoga važnog, i široj javnostipoznatijeg, Darwinovog djela
 Descent of Man,
 
and Selection in the Relation to Sex
(1871), kojese po prvi put pojavljuje u hrvatskome prijevodu. Prvo je, dakako, i najpoznatije Darwinovo djelo
Postanak vrsta putem prirodnog odabira
(1859), koje smo tako
ñ
er dosta kasno, tek nedavnodobili u hrvatskome prijevodu (2000). Evo, dakle, i
Podrijetla
č 
ovjeka
.
Č
ini se da nam je onopodjednako potrebno kao Postanak vrsta,
č
ak danas možda i – potrebnije. Naime, u drugojpolovici netom minulog stolje
ć
a došlo je do blistavog uspona biologije, a ta znanost sbiotehnologijom bit
ć
e zasigurno i prva znanost 21. stolje
ć
a. U središtu našeg interesa našle su sedans, posve druga
č
ije negoli je to bilo mogu
ć
e u 19. i u prvoj polovici 20. stolje
ć
a, dvijeponajve
ć
e zagonetke: život i
č
ovjek. Pa ako je Darwin i njegova prva knjiga bila i ostalasuvremena u rješavanju pitanja postanka i evolucije
 života
, sve više se pokazuje kako nije ništamanje suvremena i druga knjiga o podrijetlu
č 
ovjeka
.
Č
injenica je, naime, da se u traženjuevolucijskih iskona naše društvenosti. pozornost biologa geneti
č
ara, etologa, psihologa,filozofijskih antropologa, sociologa i filozofa sociobiologa ponovno i sve više okre
ć
e Darwinovugeniju i ovome njegovom, ina
č
e vrlo opsežnom djelu, Uz želju da hrvatska znanstvena literaturadobije i to – makar i u ponešto moderniziranom obliku - kapitalno Darwinovo djelo, jak motiv dapristupim teškom poslu njegova pohrva
ć
enja bila je upravo njegova aktualnost.
Podrijetlu
č
ovjeka” vrlo je opsežan tekst, izvorno prvo izdanje ima više od 800 str. Ono jeopsežnije od
Postanka vrsta.
Zašto je tako? Zato što Darwin nije postupio onako kako bismoo
č
ekivali, tj.zašto podrijetlo
č
ovjeka nije, jednostavno, razmotrio u sklopu evolucije primata iviših majmuna opica? Valja odgovoriti da Darwin svjesno pojavu
č
ovjeka sagledava u sklopupojave ili procesa
cjelokupne evolucije
. Njemu je
č
ovjek njezin proizvod. Zato dugu raspravu opodrijetlu tog sisavca izvodi
u sklopu evolucije životinjskog svijeta, stavivši naglasak nakategoriju spolnosti, kategoriju odabira i pojave društvenosti
.Uvod u ovakvo djelo mogao bi po
ć
i razli
č
itim putovima. Jedan pokušaj mogao bi po
ć
i istim,Darwinovim putem, pozabaviti se istim vrlo zaku
č
astim temama kojima se on naširoko
 
3
pozabavio. Pokušat
ć
u upravo to u
č
initi, zapitavši se (I) o Darwinovoj metodi, jeziku istajalištima, (II) o sadržaju ovog djela i njegovoj važnosti za današnja istraživanja ishodištaljudske društvenosti i (III) o mjestu što ga je pri svemu tome Darwin dao spolnom odabiru ilispolnosti.Na kraju, radi boljeg razumijevanja zaoštrenosti sukoba izme
ñ
u znanosti i religije u proteklih150 godina, kojemu je, valja to priznati, osnovni razlog sam
č
ovjek, u Pogovoru dajem ogled oustrojstvu
č
ovjekova bi
ć
a, jedan mogu
ć
i pristup u svjetlu filozofije evolucije, te filozofske iteološke antropologije. Više kao izazov nego kao ponuda rješenja.
***I. DARWINOVA METODOLOGIJA. DARWINOV JEZIK I STAJALIŠTA, TE ZNANSTVENE POTEŠKO
Ć
E
(1)
 Darwinova metodologija.
Velika je neobi
č
nost ove knjige, što se ve
ć
iz samog naslova vidi,da u sebi ima dvije velike teme:
 podrijetlo
č 
ovjeka i prirodni odabir u odnosu na spol
. Prvi dioovog djela bavi se izravno pitanjem
č
ovje
č
 jeg podrijetla od nekih nižih oblika životinja, tedokazima u prilog tvrdnji da se
č
ovjek svojim ustrojstvom, duševnim, moralnim, duhovnimsposobnostima razlikuje od najrazvijenijih životinja samo
u stupnju
. Darwin pruža skupni dokazda s njima dijelimo i zajedištvo podrijetla. U tome prvom dijelu, dakle, raspravlja op
ć
u temupostanka vrsta na jednome konkretnom slu
č
aju, tvrde
ć
i da ni
č
ovjek nije stvoren u posebnome
č
inu stvaranja, pa tome u prilog pruža niz dokaza o
neprekinutosti ustrojstava i sposobnosti
kojepovezuju
č
ovjeka i niže životinje. U nadmo
ć
i ljudske inteligencije i duše vidi samo prilagodbenu
č
injenicu koja je omogu
ć
ila uspon nove ljudske vrste. Razlika od drugih viših primata tu nije ubiti ili naravi sposobnosti, nego je samo u njihovu stupnju.Drugi dio knjige želi pokazati kako u mnogih životinja i u
č
ovjeka, osim op
ć
enitog prirodnogodabira djeluje, kao njegov poseban oblik,
spolni odabir 
. Uslijed toga ne razvijaju se samotipi
č
ni oblici kao pripadnici neke vrste, nego se dolazi i do diferencijacije u izgledu isposobnostima u obadva spola, kod najrazli
č
nijih životinja i kod
č
ovjeka. .Spolna varijacija Darwinu je važno polje djelovanja prirodnog odabira. Neka nasljednavarijacija takve naravi, izražena redovno i fenotipski, može predstavljati prednost u “borbi zaopstanak” u odnosu na istovrsne istospolne jedinke koje ju nemaju. Zato što se odabir sa stranespolnog partnera odvijao i odvija na temelju nekih takvih zna
č
ajki, Darwin je uvjeren da je tim

Activity (27)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Zvonko Bumber liked this
Zvonko Bumber liked this
Ante Rajić liked this
skutorka59 liked this
Someone liked this
Mandalaman liked this
Ana Topić liked this
Svjetlana Rados liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->