Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
18Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
11 IAS 2 final 2004

11 IAS 2 final 2004

Ratings: (0)|Views: 2,075|Likes:
Published by mihaelatanasoaie

More info:

Categories:Business/Law, Finance
Published by: mihaelatanasoaie on Sep 12, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, DOC, TXT or read online from Scribd
See More
See less

04/23/2013

pdf

text

original

 
IAS 2
Standarde Internaţionale de Raportare Financiară (IFRSs™) 2004
Incluzând Standardele Internaţionale de Contabilitate (IASs™) şi Interpretărilelor la 31 martie 2004IASB, IASCF, autorii şi editorii nu acceptă nici o responsabilitate pentru pierderea suportată de către oricare persoană care se comportă sau se abţine dela a se comporta în conformitate cu materialul din această publicaţie, chiar dacăaceastă pierdere este cauzată de neglijenţă sau altfel.Drept de autor 
©
2004 Fundaţia Consiliului pentru Standarde Internaţionale deContabilitate (IASCF).Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, Standardele Internaţionalede Contabilitate, Interpretările, Proiectele Expuse şi alte publicaţii IASB sunt protejate de dreptul de autor al Fundiei Consiliului pentru StandardeInternaţionale de Contabilitate (IASCF). Textul aprobat al Standardelor Internaţionale de Raportare Financia, Standardelor Internionale deContabilitate şi Interpretărilor este cel aprobat de către IASB în limba englezăşi puteţi obţine exemplare din acesta de la IASB. Pentru probleme legate de publicaţii şi drept de autor, vă rugăm să vă adresaţi la:Departamentul de publicaţii al IASCF, 30 Cannon Street, London EC4M 6XH,Marea BritanieTelefon: + 44 (0) 20 7332 2730 Fax: + 44 (0) 20 7332 7249, Email: publications@iasb.orgInternet:http://www.iasb.org  Toate drepturile rezervate. Nici un parte din această publicaţie nu poate fitradusă, retipărită sau reprodusă sau utilizată în orice formă fie în întregime fie prin orice mijloc electronic, mecanic sau oricare alt mijloc necunoscut sauinventat după această dată inclusiv fotocopierea şi înregistrarea sau orice al tipde sistem de stocare a informaţiilor sau sistem de publicat documentele fără aobţine iniţial permisiunea in scris din partea Fundaţiei Consiliului pentruStandarde Internaţionale de Contabilitate.„LOGO IASB”Logo-ul IASB/ „Schema Hexagon”,
e
IFRS”, „IAS”, „IASB”, „IASC”,„IASCF”, „IASs”, „IFRIC”, „IFRS”, „IFRSs”, „International AccountingStandards”, „International Financial Reporting Standards” şi „SIC” sunt mărciînregistrate ale Fundaţiei Consiliului pentru Standarde Internaţionale deContabilitate.©IASCF1
Semnătură digitală IASCFDN: CN = IASCF, C=GB, O = IASCFFoundationMotiv: Atest acurateţea şi integritateaacestui documentAdresă: Londra, Marea Britanie Data:03.06.2004 10:23:36 +01’00
 
IAS 2
Standardul Internaţional de Contabilitate 2
Stocuri
 Această versiune include amendamente care rezultă din IFRS-uri noi şi din cele amendate, emise până la data de 31 martie 2004. Secţiunea„Modificări în ediţia de faţă” de la începutul acestui volum prevededatele de aplicare a acestor IFRS-uri noi şi amendate şi, de asemenea,identifică acele IFRS-uri actuale care nu sunt incluse în acest volum.
©IASCF
IASCF
2
 
IAS 2
Cuprins
 Paragrafe
INTRODUCERE
IN1-IN17
Standardul Internaţional de Contabilitate 2
Stocuri
OBIECTIV 1ARIE DE APLICABILITATE2-5
DEFINIŢII6-8EVALUAREA STOCURILOR9-33
Costul stocurilor10-22
Costuri de achiziţie11Costuri de prelucrare12-14Alte costuri15-18Costul stocurilor unui prestator de servicii19Costul producţiei agricole recoltate din activele biologice20Tehnici de măsurare a costurilor21-22
Formule de determinare a costului23-27Valoare realizabilă netă28-33RECUNOAŞTEREA DREPT CHELTUIALĂ34-35PREZENTAREA INFORMAŢIILOR36-39
©IASCF3

Activity (18)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Benta Mihaela liked this
Povian Krisztina liked this
Mihaita Dragos liked this
ylyss liked this
ylyss liked this
ingridbach liked this
ingridbach liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->