Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
mau_t-sv-02_don_xin_tiep_nhan_tro_lai

mau_t-sv-02_don_xin_tiep_nhan_tro_lai

Ratings: (0)|Views: 43 |Likes:
Published by Le Cong Tinh

More info:

Published by: Le Cong Tinh on Sep 12, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN XIN TIẾP NHẬN TRỞ LẠI HỌC
Kính gửi:
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐHBK HÀ NỘITRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
Htên tôi là :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mã ssinh viên:. . . . . . . . . .Khóa/lớp học :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .thuộc Khoa/Viện (đối với SV đã được xếp ngành): . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nghhc t:. . . . . . . . . .lý do nghỉ học:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .theo Quyết định số. . . . . . . . . . . . . . . . ngày . . . /. . . / 200. . . Nay xin được tiếp nhận trở lại vào học từ học kỳ . . . năm học . . . . . . . . . . . . .theo học cùng khóa . . . . . . . . .Tôi xin cam đoan tuân theo mọi quyết định của Nhà trường về việc sắp xếp lớp học vàchương trình học.Nội, ngày tháng năm 200. .Xác nhn ca Khoa/VinSinh viên làm đơn
(đối với SV đã được xếp ngành)
(
ký tên
)
Kèm theo:
Bản sao quyết định nghỉ học tạm thời/tạm ngừng học tập/đình chỉ học tập...
Xác nhận của địa phương về chấp hành pháp luật (giấy xác nhận riêng hoặc ghi vào trangsau)
Bảng trích kết quả học tập (đối với sinh viên tạm dừng để hoàn thành các học phần chưađạt)
Mẫu ĐT-SV-02: Dành cho các sinh viên đang thuộc diện nghỉ học tạm thời (vì lý do sức khỏe, hoàn cảnh giađình), tạm ngừng học hoặc bị đình chỉ học tập nay xin tiếp nhận trở lại.
Phần do phòng ĐTĐH ghi
Mã số đơn: . . . . . . . . . . . Nhận ngày
. . . /. . . /. . . .
 Duyệt ngày
. . . /. . . /. . . .
 Ký duyệt:
 
Xác nhận của Trung tâm Y tế trường ĐHBK Hà Nội về tình trạng sức khỏe (ghi trang sau,đối với sinh viên diện nghỉ học tạm thời vì lý do sức khỏe)
Mẫu ĐT-SV-02: Dành cho các sinh viên đang thuộc diện nghỉ học tạm thời (vì lý do sức khỏe, hoàn cảnh giađình), tạm ngừng học hoặc bị đình chỉ học tập nay xin tiếp nhận trở lại.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->