Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ternarni fazni diagrami

Ternarni fazni diagrami

Ratings:
(0)
|Views: 1|Likes:
Published by Konfuchy-Zen

More info:

Published by: Konfuchy-Zen on Jan 07, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/07/2014

pdf

text

original

 
 Ternarni fazni diagrami
S ternarnimi faznimi diagrami ponazorimo
fazna ravnotežja v trokomponentnih sistemih
. V enostavnejših jih lahko prikažemo s prostorskim modelom (slika 8.22). Koncentracija komponent je podana
v enakostraničnem koncentracijskem trikotniku
 ki predstavlja osnovno  ploskev prostorskega modela pravokotno nanj nanašamo temperat!ro. "ed #inarnim in ternarnim diagramom o#staja ve$ pomem#nih razlik. %glejmo si nekatere. &rta likvid!s (solid!s) iz #inarnega sistema se spremeni v ploskev likvid!s (solid!s). 'vtekti$na reakcija v  #inarnem sistem! (iz taline nastaneta hkrati dve trdni fazi) poteka pri konstantni temperat!ri v ternarnem sistem! poteka v temperat!rnem interval! (to so !nivariantne $rte e
' e
2
' in e
*
' na sliki 8.22). V ternarnem sistem! poteka invariantna reakcija (pri konstantni temperat!ri tlak! in sestavah faz) kadar so v ravnotežj! štiri faze. +ri naj#olj zna$ilne
invariante reakcije
 v ternarnih sistemih so,)
Ternarna evtektična reakcija
 (oznaka
 E 
),
 L
 α+β+ γ 
 ƒ 
. -z taline nastanejo hkrati tri trdne faze.2)
Ternarna peritektična reakcija
 (oznaka
 P 
),
 L
+β+γ α
 ƒ 
. +alina reagira z dvema trdnima fazama in nastane samo ena nova trdna faza. *)
 Prehodna reakcija
 (oznaka
),
 L
+ γ α+β
 ƒ 
. +alina reagira s primarno trdno fazo
γ 
in nastaneta dve novi trdni fazi. +o je kom#inacija peritekti$ne in evtekti$ne reakcije.Slika .,rostorski model ternarnega faznega diagrama s tremi #inarnimi evtekti$nimi diagrami in ternarno evtekti$no reakcijo. / 0 in 1 so komponente to$ke
e
e
2
in
e
*
 so evtekti$ne to$ke v ro#nih #inarnih sistemih v to$ki
 E
 poteka ternarna evtekti$na reakcija.
 
.Koncentracijski trikotni a sliki 8.2* je enakostrani$ni koncentracijski trikotnik. V vsakem ogliš$! je $ista komponenta. Komponenta / je v spodnjem levem kot! preostali komponenti razvrstimo v smeri ki je praviloma nasprotna smeri !rinega kazalca.
Deleži komponent naraščajo v smeri nasprotni smeri urinega kazalca.
3elež komponente 0 od#eremo med / in 0 delež komponente 1 med 0 in 1 ter delež komponente / med 1 in /. 3ovolj je da od#eremo deleža dveh komponent. 3elež tretje komponente je enak razliki do  ali do 44 5. &rte s konstantnim deležem komponente /
 X 
/
 so vzporedne stranici 016 $rte s konstantnim deležem komponente 0
 X 
0
 stranici /1 in $rte s konstantnim deležem komponente 1 stranici /0.Slika .2,'nakostrani$ni koncentracijski trikotnik. / 0 in 1 so komponente
 X 
/
 X 
0
 in
 X 
1
 so številski (atomski) deleži komponent / 0 in 1.
 aloga .,'nakostrani$ni koncentracijski trikotnik 
V enakostrani$nem koncentracijskem trikotnik! sta ozna$eni to$ki
a
 in
b
 (slika 8.2*). 7gotovite sestavo zlitine v teh to$kah.
Rešitev:
+o$ka
a
leži na stranici med 0 in 1. +o pomeni da ne vse#!je komponente /. 3elež komponente 1 je enak 4*6 to pomeni da je delež komponente 0
 X 
0
  49.
 
+o$ka
b
 leži na $rti z deležem
 X 
0
  42 na $rti z deležem
 X 
1
  4: in na $rti z deležem
 X 
/
  4*. &e v diagram! ne #i #ilo vrisanih $rt #i lahko !pora#ili naslednji postopek. )-z to$ke
b
 potegnemo vzporednico s stranico /1 od to$ke
b
 do stranice /0. a njej od#eremo
 X 
0
.2)-z to$ke
b
 potegnemo vzporednico s stranico /0 od to$ke
b
 do stranice 01. a njej od#eremo
 X 
1
.*)-zra$!namo
 X 
/
,
 X 
/
   ;
 X 
0
 ;
 X 
1
 $e je skala podana v deležih ali
 X 
/
  44 ;
 X 
0
 ;
 X 
1
$e so deleži podani v odstotkih.Slika .*,rojekcija ploskve likvid!s v sistem! 0iSn1d.2rojekcija ploskve likvid!s
Pri tem projiciramo ploskev likvidus na enakostranični trikotnik 
. a njej so prikazana  podro$ja primarne kristalizacije ; to so ploskve6 $rte predstavljajo !nivariantne reakcije(ravnotežje med tremi fazami) ki potekajo v temperat!rnem interval!. Velike p!š$ice na njih kažejo v smer zmanjševanja temperat!re. V sti$iš$ih treh $rt poteka ena izmed invariantnih reakcij (vsi pogoji so natan$no dolo$eni tako je t!di temperat!ra konstantna). aravo reakcije lahko dolo$imo glede na smer velikih p!š$ic. )&e so vse p!š$ice o#rnjene proti sti$$!poteka
ternarna evtektična reakcija
(oznaka
 E 
).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->