Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
60Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Urmarirea Comportarii Constr Curs Prelegeri DS

Urmarirea Comportarii Constr Curs Prelegeri DS

Ratings:

3.0

(1)
|Views: 3,223 |Likes:
Published by barzoiucristian

More info:

Published by: barzoiucristian on Sep 13, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/01/2013

pdf

text

original

 
 
UNIVERSITATEA TEHNIC
Ă
A MOLDOVEIFacultatea Cadastru, Geodezie
ş
i Construc
ţ
iiCatedra Geodezie, Cadastru
ş
i Geotehnic
ă
 URM
Ă
RIREA COMPORT
Ă
RIICONSTRUC
Ţ
IILOR Curs de prelegeriChi
ş
in
ă
uU.T.M.2008
Digitally signed byBiblioteca UTMReason: I attest to theaccuracy and integrityof this document
 
 2
CZU 528( 075.8)U 79
Prezentul manual de Urm
ă
rire a comport
ă
riiconstruc
ţ
iilor este destinat studen
ţ
ilor de la specialitateaGeodezie,Topografie
ş
i Cartografie pentru cunoa
ş
terea
ş
i însu
ş
ireametodelor cu privire la urm
ă
rirea comport
ă
rii construc
ţ
iilor, pentrua contribui la analiza, evaluarea
ş
i solu
ţ
ionarea problemelor dedeplasare
ş
i deforma
ţ
ia construc
ţ
iilor 
ş
i terenurilor cu care seconfrunt
ă
actualmente multe localit
ăţ
i din Republica Moldova.Odat
ă
cu acumularea cuno
ş
tin
ţ
elor, studen
ţ
ii s
ă
fie capabili s
ă
seîncadreze cu profesionalism în lucr 
ă
rile de munc
ă
din acestdomeniu.
 Autor:
conf. univ., dr.
Constantin Tarnovschi 
 
Redactor responsabil:
 
conf, univ dr.
Constantin Tarnovschi 
Recenzent:
lect. superior, ing.
Valeriu Cuco
 ş
 
Descrierea CIP a Camerei Na
ţ
ionale a C
ă
r
ţ
ii
Urm
ă
rirea comport
ă
rii construc
ţ
iilor : Curs de prelegeri/Univ. Tehn. a Moldovei. Fac. Cadastru, Geodezie
ş
iConstruc
ţ
ii.Catedra Geodezie, Cadastru
ş
i Geotehnic
ă
; elab. :Constantin Tarnovschi ; red. resp. : Constantin Tarnovschi.-Ch. : UTM,2008.- 77 p.ISBN 978-9975-45-078-275 ex.
Redactor: Irina Enache
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Bun de tipar 09.04.08. Formatul hârtiei 60x84 1/16.Hârtie ofset. Tipar RISO Tirajul 75 ex.Coli de tipar 4,75 Comanda nr.36 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
©.
U.T.M.,2008
 
 3
Cuprins
 
Prefa
ţă
pag.Tema 1. No
ţ
iuni
ş
i defini
ţ
ii de baz
ă
ale obiectului
 
 
Planul temei:
1.1.Date generale……………………………………………… 71.2.Clasificarea deplas
ă
rilor 
ş
i deforma
ţ
iilor construc
ţ
iilor. ......81.3. Deplas
ă
rile
ş
i deforma
ţ
iile liniare. ......................................91.4. Deplas
ă
rile
ş
i deforma
ţ
iile unghiulare. .............................111.5. Deforma
ţ
iile specifice. .....................................................11
Tema 2. Observa
ţ
ii asupra tas
ă
rilor construc
ţ
iilor
...............12
 Planul temei:
2.1. Generalit
ăţ
i..........................................................................122.2 Observa
ţ
ii asupra tas
ă
rilor prin metoda nivelmentului
 
geometric………………………………………………………122.2.1. Reperele de baz
ă
………………………………………...132.2.2. M
ă
rcile de tasare...............................................................142.3.Observa
ţ
iile ciclice asupra tas
ă
rilor 
ş
i deforma
ţ
iilor...........15
Tema 3. M
ă
surarea s
ă
ge
ţ
ilor
...................................................17
Planul temei:
3.1. Generalit
ăţ
i.............................................................................17
 
3.2. M
ă
surarea încovoierilor (s
ă
ge
ţ
ilor) a unor elemente de
 
construc
ţ
ie situate sus (tavane, grinzi etc).....................................18
 
3.3. M
ă
surarea încovoierilor elementelor de construc
ţ
ie verticale
ş
iînclinate..........................................................................................21
Tema 4. Observa
ţ
ii asupra deplas
ă
rilor orizontale
 
efectuate cu ajutorul metodelor geodezice
.........................23
Planul temei:
4.1. Generalit
ăţ
i (reperul de baz
ă
 
ş
i de observa
ţ
ii)................23
 
4.2. Metoda m
ă
sur 
ă
rilor în aliniament..........................254.3. Determinarea abaterilor cu ajutorul riglelor dem
ă
surat……………………………………………………...274.4. Determinarea abaterilor prin m
ă
surarea

Activity (60)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Duminica Elena liked this
Khaotiks liked this
Paulina Ciulin liked this
Alexandra Dabija liked this
Alexandra Dabija liked this
Szilagyi Jozsef liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->