Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
3057142 Omraam Un Viitor Pentru Tineret

3057142 Omraam Un Viitor Pentru Tineret

Ratings: (0)|Views: 0 |Likes:
Published by Zehan Doru

More info:

Published by: Zehan Doru on Jan 08, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/08/2014

pdf

text

original

 
OMRAAM MIKHAEL AIVANHOV
UN VIITOR PENTRU TINERET 
colecţia IZVOR Nr. 233Cap I
Tineretul, un pământ în formare
Tinerii sunt plini de viaţă, de prospeţime, de elanuri şi aspiraţii mani!ice" cum să nu#i iu$im% &ro$lema este numai de a şti ce să !acă cu această e'traordinară clocotire de enerii care de$ordea(ă )n ei.&entru că e'istă corespondenţe )ntre viaţa omului şi cea a naturii, putem spune că anii tinereţii sunt compara$ili cu perioada !ormării păm*ntului. +n acele vremuri, acum milioane de ani, viaţa orani(ată nu era )ncă posi$ilă, pentru nu erau dec*t erupţii vulcanice şi materiale )n !u(iune.  tre$uit ca aceste mişcări şi !orţe să se liniştească pentru ca păm*ntul să devină, )n !ine, un loc unde să poată trăi plantele, animalele şi oamenii.-i $ine, tineretul trăite )n interior )n această stare primitivă a păm*ntului" eneriile sale care nu sunt )ncă nici domesticite, nici controlate, provoacă tot !elul de mani!estări de(ordonate şi contradictorii. Tinerii simt totul  )n e'ces, atracţiile şi repulsiile, entu(iasmul şi revoltele elanurile eneroase, creatoare sunt adesea urmate de sentimente de de(ust, de nevoia de a distrue totul, p*nă la a vrea să se distruă pe ei )nşişi. Nimic solid nu se poate edi!ica pe un sol aşa de insta$il. Tre$uie ca tinerii să introducă )n ei un pic de măsură, un pic de control, pentru a deveni un păm*nt unde pot trăi plante, animale şi oameni # sim$olic vor$ind.&entru că aceasta e trecerea de la tinereţe la v*rsta adultă" trecerea de la o viaţă neorani(ată, insta$ilă, /aotică, la o viaţă $oată, plină, $ene!ică pentru sine )nsuşi şi pentru ceilalţi. Cei care )şi imainea(ă că a deveni adult  )nseamnă a#ţi pierde tinereţea, adică a a$andona tot ceea ce !ace !armecul, ţ*şnirea !orţelor şi viaţa, se )nşeală.  !i t*năr e un lucru, iar a#ţi păstra tinereţea e altceva. Ceea ce posedă tinerii sunt !orţele vii, materialele noi asupra cărora tre$uie să lucre(e conştient pentru a#şi construi e'istenţa. 0acă nu vor lucra, ce se va )nt*mpla% 1iind dat !aptul că pe măsura trecerii anilor ei pierd prin !orţa )mpreurărilor din această vitalitate, dacă se lasă )n voia capriciilor, instinctelor, !ără a )ncerca de a vedea clar ce se )nt*mplă şi !ără a pune un pic de ordine )n ei pentru a#şi stăp*ni eneriile, ei $ine, c*nd vor aune la v*rsta adul, vor semăna cu solurile sterile, cu m*nturile devastate.0acă vedem at*tea con!licte )ntre tineri şi adulţi, aceasta vine din cau(ă că adulţii şi#au trăit tinereţea inconştient, pasiv, !ără a !ace nici o muncă interioa)n timpul acestei perioade, iar acum se simt ciţi şi simt ranc/iurnă )n privinţa tinerilor care posedă ceea ce ei nu mai au. C*t despre tineri, vă(*nd pe toţi aceşti adulţi at*t de pro(aici, uscaţi, ramoliţi, evident că )i critică, )şi $at oc de ei sau se revoltă, şi această situaţie crea(ă pro$leme de nere(olvat. -i $ine, eu )i s!ătuiesc pe tineri să#i lase pe adulţi )n pace şi să  )nceapă !acă o muncă interioară de orani(are, de control, de armoni(are
1
 
cu scopul de a aune ca ei să aducă ceva mai $un. i dacă vor cu adevărat, vor reuşi.0e alt!el, de c*ţiva ani, vedem tineretul amestec*ndu#se )n a!acerile pu$lice" $ăieţi, !ete !oarte tineri se pronunţă asupra societăţii, vieţii ţării, evenimentelor mondiale şi se orani(ea(ă pentru ca cuv*ntul lor să ai$ă reutate. - ceva nou, nu s#a mai vă(ut aceasta )nainte4 0a, şi este un semn al timpurilor. Noii curenţi care )ncep să se reverse )n lume )şi !ac loc prin intermediul tinerilor. Vom intra )ntr#o nouă eră, era Vărsătorului, şi in!luenţele sale se !ac dea simţite. &entru moment, desiur, asistăm la mani!estări, c*teodată de(ordonate, şi e normal, nu sunt dec*t )ncercări, şi )ncercările sunt  )nsoţite )ntotdeauna de răniri, de şocuri. 0ar după c*tva timp totul se va aşe(a şi vom putea vedea sc/im$ările. Care vor !i aceste sc/im$ări, aceasta depinde de tineri. &entru că au luat cuv*ntul, şi mulţi adulţi sunt de acord să se !acă după cum spun ei, ei sunt cei care tre$uie să se *ndească $ine la ceea ce cer. 0acă şi tinerii vor cere !acilitatea materială, plăcerile, ei $ine, să nu#şi !acă ilu(ii, nu e nimic nou su$ soare, e ceea ce cer oamenii de c*nd e'istă şi nu e prea lorios. 0acă nu cer altceva mai $un, vor semăna cu toţi acei adulţi pe care )i critică. 50ar spuneţi#ne, ce ar tre$ui să cerem%6 Tre$uie să cereţi să !iţi instruiţi. ceasta nu )nseamnă numai a primi cunoştinţe care vă permit să o$ţineţi diplome şi a avea o meserie.  !i instruit )nseamnă a primi lumina raţie căreia avansăm din ce )n ce mai mult pe drumul li$ertăţii, !orţei, !rumuseţii, draostei7 pe drumul adevăratei vieţi.i pentru a#şi !ace acceptate cererile, tinerii tre$uie să ăsească, de asemenea, atitudinea potrivită. Nu url*nd, esticul*nd, arăt*ndu#se rosieri şi violenţi )i veţi convine pe alţii că aveţi dreptate. ş vrea să văd ridic*ndu#se un tineret )n !aţa căruia toţi să !ie o$liaţi să capitule(e. 0a, tinerii ar putea c/iar să nu spună nimic, să nu !acă nimic altceva dec*t să se pre(inte, iar idealul lor, puritatea lor, strălucirea lor să !acă să capitule(e lumea )ntreaă, nimic să nu poată să le re(iste40esiur, tinerii nu au puterea să#şi impună imediat voinţa, dar ei pot cel puţin să )nceapă spun*ndu#le nu celor care )ncearcă să#i ademenească pe căi necinstite. 0e aceia ei tre$uie să se arate la )nceput !oarte viilenţi şi să !acă un tria )n tot ceea li se propune, ştiind că sunt o pradă uşoară pentru toţi cei care nu au interese prea catolice de apărat. C*tă lume stă la p*ndă pentru ceea ce ar putea atrae tinerii ale căror instincte şi dorinţe sunt pe cale de a se tre(i, şi se )n/esuie le o!ere ceea ce doresc4 ceasta )ncepe prin !a$ricarea de ucării care !avori(ea(ă instinctul de aresivitate la $ăieţii mici, cu arme şi ocuri care imită ră($oiul. i continuă mai t*r(iu cu tot !elul de o$iecte sau activităţi inutile sau c/iar dăunătoare pe care adolescenţii nici nu şi le#ar !i  )nc/ipuit dacă nu le#ar !i vă(ut e'puse peste tot )n vitrinele maa(inelor şi pre(entate prin pu$licitate.-i $ine, aceşti oameni se !ac vinovaţi de a induce tineretul )n eroare. &entru că la )nceput ei tre(esc tinerilor nevoi materiale pe care aceştia nu au posi$ilitatea să le satis!acă şi aceasta antrenea(ă tot !elul de !rustări şi c/iar dorinţa de a o$ţine pe căi necinstite ceea ce nu pot o$ţine pe căi cinstite. poi,  )ncerc*nd să#i !acă creadă ei au nevoie neapărat de toate acestea
2
 
pentru a se simţi $ine şi )mpliniţi, ei )i deturnea(ă pe tineri de la adevărata căutare a !ericirii şi a sensului vieţii. &entru că !ericirea şi sensul vieţi nu se ăsesc dec*t )ntr#o desc/idere spre lumea spirituală. Numai acolo ne simţim /răniţi, liniştiţi, re)mprospătaţi.Nu e'istă mulţi adulţi care să se )ntre$e dacă ceea ce preătesc pentru tineri le va !ace )ntradevăr $ine, )i va auta să vadă mai clar, )i va ec/ili$ra, )i va  )ntări. -i nu se *ndesc dec*t cum să#i )ndrepte )ntr#o direcţie care )i aranea(ă. i ceea ce )i aranea(ă este de a c*ştia $ani. C*te cărţi, !ilme, discuri, etc., se pre(intă tinerilor şi nu servesc dec*t să )m$oăţească oamenii de a!aceri4 i dacă tinerii sunt din ce )n ce mai de(orientaţi, mai smintiţi din cau(a a tot ceea ce văd şi aud, puţin contea(ă, aceşti oameni )şi $at oc de acesta4 i această a!acere mere şi mai departe, pentru că e'istă din ce )n ce mai mulţi criminali care pro!ită de curio(itatea tinerilor sau de slă$iciunea lor pentru a le propune droul. Cu acest dro, aceştia !ac din ei sclavi, epave, sau  )i omoară, dar nu le pasă, din moment ce ei c*ştiă $ani4 Toate căile sunt $une pentru a te )m$oăţi.-u pot să vă povestesc ce mi s#a )nt*mplat mie c*nd eram !oarte t*năr.  +n oraşul Varna, unde locuiam, trăia pe atunci un om care a !ost consul )n  merica şi a adus din călătoriile sale tot !elul de cărţi de ocultism şi de tratate de maie, dar şi tot !elul de o$iecte" $a/ete şi olin(i maice, veşminte pentru ceremonii. -l devenise un !el de maician. 0ar vă(*nd că nu reşeşte sinur pentru că )i lipseau anumite !acultăţi, anumite elemente, el a căutat un $ăiat t*năr pentru a lucra cu el şi pentru a reali(a proiectele sale7 şi m#a ăsit pe mine4 +n sc/im$ul autorului meu, el mi#a propus să mă ă(duiască 8locuia  )ntr#o casă mani!ică9, să mă /rănească, să )mi dea $ani şi tot ce aş !i vrut. -l avea o $i$liotecă !antastică şi era el )nsuşi scriitor, a scris cărţi despre spiritism şi a !ăcut de asemenea şi traduceri. -l a !ost primul )n :ularia care a tradus 5Zanoni6 de :ul;er#<=tton.-ram !oarte t*năr > ?@ ani > şi nu cunoşteam mare lucru despre natura umană, despre cupiditatea sa, perversiunea sa, despre ustul u spre  )ntreprinderi periculoase. 0ar voiam !iu $ine /idat şi nu !ăceam nimic !ără a#i cere părerea Aaestrului meu &eter 0eunov. ceasta se petrecea de alt!el la c*tva timp după ce l#am cunoscut. I#am spus deci de propunerile acestui om  )ntre$*ndu#l ce tre$uia să !ac. Aaestrul a !ost cateoric" el mi#a inter(is să mă le cu un ast!el de individ şi să mă ocup de maie. 0in !ericire, pentru că alt!el aş !i apucat#o pe un drum !oarte periculos. ş !i o$ţinut cu siuranţă multe lucruri, dar cu ce preţ% &entru că atunci c*nd )ncepem să practicăm maia pentru a o$ţine avantae materiale" succes, $ani, lorie, posesiunea unui $ăr$at sau a unei !emei, suntem pe drumul maiei nere şi, )ntr#un !el sau altul, vom s!*rşi 5v*n(*ndu#ne su!letul diavolului6, cum se spune. Vă *ndiţi, !ără )ndoială, că nu sunteţi )n pericol de a primi propunerile  )m$ietoare ale unui maician7 &oate nu su$ această !ormă, desiur, dar sunt at*tea !eluri de a vă vinde su!letul diavolului4 Nici nu e necesar să !aceţi un pact cu el, cum se povesteşte )n cărţile de vrăitorie e su!icient să vă supuneţi mo$ilelor interesate şi eoiste pentru a pierde de !iecare dată un pic din lumina su!letului vostru.
3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->