Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ДЕСЕТ УРОКА ВЪРХУ САЛФЕТКА

ДЕСЕТ УРОКА ВЪРХУ САЛФЕТКА

Ratings: (0)|Views: 149 |Likes:
Published by Nana Kracheva

More info:

Published by: Nana Kracheva on Sep 14, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/08/2012

pdf

text

original

 
ДЕСЕТ УРОКА ВЪРХУ САЛФЕТКА КАК ДА СЕ ПОСТРОИ ГОЛЯМА И УСПЕШНА МРЕЖОВА Какво значи MLM Multi - Level Marketing (MLM) заема особено място сред съвременните начини за продажба. Той е единот най-бързо налагащите се, но същевременно предизвиква и неразбиране. Мнозина гледат на MLM като намодна вълна от осемдесетте години, макар значението му да е значително по-голямо. Компаниите, коитоизползват този начин за маркетинг през деветдесетте години, имат стокооборот за повече от 100 милиардадолара на година. Целта на тази книга е да покаже с помощта на примери и илюстрации какво е това MLM.Нещо повече. Ти ще разбереш как може ефективно, повтарям, ЕФЕКТИВНО да обясниш на другите каквоозначава MLM.Този практически справочник е написан, за да помогне за подготовката на деловите ти партньори.Затова обобщи изложената тук информация, която би могла да послужи за началния им старт.Дон Файл ( Don Failla) работи без прекъсване над “Уроци върху салфетка” още от 1973г. Настоящатакнига е построена върху основата на неговата работа. Аз се включих в системата на многостепенния маркетингпрез 1969г. Тази книга съдържа пълното съдържание на разработените до този момент “Уроци върху салфетка”.Преди да се запознаем по-подробно с изложения материал, нека отговоря на най-често задавания мивъпрос: какво означава MLM? В книгата използвам понятията MLM (МЛМ) и Multi-Levеl Marketing(многостепенен маркетинг). Думата “маркетинг” (продажба) означава движението на стоката от производителякъм потребителя. Изразът “Multi-Level(многостепенен) пък е система за поощряване на хората,придвижващи стоката до потребителя. “Multi” (много) значи “повече от един”. “Level” по-скоро обозначава“поколение”. Ето защо тази система спокойно може да бъде наречена “Multi Generation Marketing” (продажба спомощта на няколко поколения). Нека обаче се спрем на израза “Multi-Levelкато най-популярен.Действително, той е толкова разпространен, че вече се е превърнал в щампа, макар и незаслужено. Затовамного нови структури MLM измислят други названия за своите системи на продажба: например “Uni-LevelMarketing” (едностепенна продажба) или “MLM Network Marketing” (продажба чрез изграждане на мрежа).В действителност съществуват три основни начина за продажба на стоката:1.
 
Търговия на дребно (сигурен съм, че е позната на всеки) : универсален магазин, магазин“Плод-зеленчук”, в който можеш да се отбиеш и да си купиш нещо.2.
 
Непосредствена продажба - тя включва например застраховане, продажба на кухненскооборудване и т.н.
 
3.
 
Многостепенни продажби MLM, Multi - Level Marketing. Тази форма на продажба нетрябва да се бърка с другите две, особено с непосредствената продажба, която погрешно сепричислява към MLM. Четвъртият начин за продажба - поръчка по пощата, може да се причисликъм системата MLM, но се явява по-скоро непосредствена продажба.Петият начин за продажба, който също се бърка често с MLM, е т.нар пирамида. Факт е, че сделките напирамидата са нелегални. Основната причина е в това, че тази система не е приспособена за придвижване настоките MLM. Ако няма движение на стоката, изобщо не трябва да се говори за маркетинг, още повече замногостепенен. Възможно е за този начин да е характерна многостепенността, но в никакъв случай имаркетингът. Основното недоразумение произтича от това, че хората не схващат разликата между MLM инепосредствената продажба.Наложило се е мнението, че структурите MLM представляват програма за непосредствена продажба,включваща посещение на частни домове. Такова навярно е било и твоето първо впечатление, когато агентът епозвънил на вратата ти, предлагайки да ти продаде нещо. Има обаче няколко особености, които отличаватмногостепенния маркетинг от търговията на дребно и от непосредствената търговия. Най-характерната сесъстои в това, че ти се намираш в MLM вследствие на личната си заинтересованост, но никога не оставаш сам.И тъй като тя е движещата те сила, ти купуваш стоката от фирмата, която представляваш, по цени на едро.Нещо повече - длъжен си. Отначало много от хората постъпват в такава фирма само за да могат да купуватстоки по цени на едро. Впоследствие повечето стават “сериозни”.Тъй като купуваш стоката по цени на едро, можеш да я продадеш, ако желаеш, по цени на дребно и потакъв начин да получиш печалба.Неразбирането свързано с MLM, произтича от представата, че трябва ДА ПРОДАДЕШ, за дапостигнеш успех. Съществуват няколко програми, които изискват определена квота от продажби на дребно, зада може да се получи отстъпка.Ако желаеш или ако това се изисква от специалната програма на сделките, можеш да продадеш, носамо организацията ти на работа ще донесе истински материален успех.ВНИМАНИЕ: Стреми се продажбата да бъде естествен резултат от организацията ти на работа.Мнозина са пострадали от факта, че са подходили към въпроса от другата страна - опитвайки се да организират работата, акцентирайки върху продажбата. Прочитайки отначало до край “Уроци върху салфетка”, ще разберешзащо подобна система не действа.При 95% от хората думата “продажба” предизвиква отрицателни асоциации. При MLM не трябва да сепродава в традиционния смисъл на думата. Въпреки това трябва да има ДВИЖЕНИЕ НА СТОКАТА. Впротивен случай никой няма да получи пари. Дон Файл определя продажбата като обръщане към човека с целда му се продаде нещо, от което няма нужда.Нека повторим:
 
ТРЯБВА ДА ИМА ДВИЖЕНИЕ НА СТОКАТА ИНАЧЕ НИКОЙ НЯМА ДА ПОЛУЧИ ПАРИ.Другото название на MLM е Network Marketing (продажба чрез изграждане на мрежа). СъздавайкиMLM, на практика създаваш мрежа, чрез която търсиш пътища за предвижване на стоката. Търговията надребно е основа на продажбата чрез мрежа (Network Marketing). В MLM нещата са поставени по друг начин.При Network Marketing има наличие на продажба, когато стоката се предлага от агентите на роднини, приятели,познати. При тази форма на продажба не се търсят други източници за реализиране на стоката. За нещоГОЛЯМО И НАИСТИНА ЗНАЧИМО, е необходимо РАВНОВЕСИЕ.Ти трябва да спонсорираш и обучаваш по системата MLM, като създаваш стабилен кръг от потребителисред приятелите, съседите и роднините. Не се опитвай да продаваш всичко на отделни хора. Запомни, че MLMили продажбата чрез мрежа, означава създаването на организация, при която всеки от многото бизнесменипродава малко количество стока. Това е много по-ефективно от другата форма на продажба. Ако се вгледаш по-внимателно, ще видиш, че фирмите MLM не харчат големи пари за реклама. Рекламата се осъществявапредимно чрез непосредствена комуникация с потенциалните купувачи. Тъй като тези фирми имат възможностда влагат повече средства в разработването на нова продукция, то и качеството е значително по-високо,отколкото на стоките, разпространявани чрез разносна търговия.Задължително трябва да предложиш на приятеля си стока с високо качество, която прилича наизползваната от него. Просто заменяш една стока с друга, нова, за която от собствен опит знаеш, че е по-добра.Виждаш, че MLM не означава посещение на частни домове и предлагане на стоки на непознати хора.Някои от програмите Network и MLM, които познавам, подтвърждават, че ако просто ПРЕДЛАГАШ наприятели дадена стока или услуга, то по този начин изпълняваш необходимата “продажба”. (Нека наречем това“предложение”, тъй като фактически става дума именно за него.)MLM се отличава от “непосредствената продажба” и по друга точка - СПОНСОРИРАНЕТО на разпространителите на стока (бизнесмените). При непосредствената продажба, както и при някои видове MLM,това се нарича “завербуване” , но тези две понятия СПОНСОРИРАНЕ И ЗАВЕРБУВАНЕ, съвсем не са едно исъщо нещо. Ако спонсорираш някого, то фактически го обучаваш как да прави това, което правиш ти, или какда изгради собствен бизнес. Искаме да подчертаем, че съществува голяма разлика дали спонсорираш някогоили само помагаш на някого “да стъпи” в бизнеса. Ако спонсорираш някого, ти се нагърбваш с определенизадължения. В противен случай ще нанесеш вреда с това, че само помагаш “да се влезе” в бизнеса. Вконкретния случай трябва да ИМАШ ЖЕЛАНИЕ да помогнеш на новия си партньор да създаде собственбизнес. Тази книга е призвана да развие способността ти да поемаш отговорност.Спонсорирането е действие, позволяващо на бизнеса MLM да се разрасне. Когато твоята организациязапочне да расте, ти ще се превърнеш в независим и добре реализиращ се бизнесмен. Ти сам ще си станешРЪКОВОДИТЕЛ.Ако работиш за фирма за непосредствена продажба, то работиш за нейните интереси. Ако решиш да янапуснеш и да отидеш другаде, трябва да започнеш отначало. Повечето от фирмите на MLM имат практика даспонсорират хората дори когато са отишли да живеят другаде, без да се губят ценностите, създадени от твоятагрупа.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->