Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
P. 1
Ton Gia Uu Ba Ly (10 Dai de Tu Cua Duc Phat)

Ton Gia Uu Ba Ly (10 Dai de Tu Cua Duc Phat)

Ratings: (0)|Views: 4|Likes:
Không có vị trí cho người kỳ thị tôn giáo.

Giá trị tác phẩm do người đọc tự đánh giá và để vào chỗ rất riêng trong tâm hồn.
Miễn phê bình công khai
Không có vị trí cho người kỳ thị tôn giáo.

Giá trị tác phẩm do người đọc tự đánh giá và để vào chỗ rất riêng trong tâm hồn.
Miễn phê bình công khai

More info:

Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

01/09/2014

 
MMÖ Ö ÔÔ   Ø   ØII VVÒÒ ÑÑEE   Ä   Ä TTÖ Ö    Û   Û LLÔÔ   Ù   ÙNNCCUU   Û   ÛAA ÑÑÖ Ö    Ù   ÙCC PPHHAA   Ä   ÄTT
TTrruuyyee  ä  änn TThhô ô TTaa  â  âmm MMiinnhh NNGGOO   Â   Â TTAA   È   ÈNNGG GGIIAAOO
TToo  â  ânn ggiiaa  û  û
Öu a i
(Upali)
 
MƯỜI VỊ ĐỆ TỬ LỚN CỦA ĐỨC PHẬT
_________________________________________________
TToo   â   ânn GGiiaa   û   û Ö Ö UU BBAA LLII
TTRRUUYY
NNTTHH
ƠƠ
::
TTaa   â   âmm MMiinnhh NNGGOO   Â   Â TTAA   È   ÈNNGG GGIIAAOO
 
Ư
U BA LI
_________________________________________________
TToo   â   ânn GGiiaa   û   ûÖ Ö UU BBAA LLII
11 X  X 
 ẤT THÂN TỪ
GIAI C 
 ẤP NÔ LỆ 
Ưu Ba Li vố
n xu
ất thân
T
ừ d
òng nô l
ệ vô ngần đau thương
B
k
ỳ thị
, b
khinh thường
Làm thân h
ạ tiện ch
án ch
ườ
ng l
m thay,
Th
Đ
à La
giai c
p nàyG
m nông dân v
i nh
ng tay th
thuy
nCùng hàng tôi t
nghèo hèn T
khi sinh ch
ng ai thèm l
ư
u tâmXem nh
ư
c, coinh
ư
phânLàm ngh
kh
c
c, t
m thân nh
c nh
n

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->