Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
191Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Curs Evaluarea Intreprinderii - aptitudini 2009

Curs Evaluarea Intreprinderii - aptitudini 2009

Ratings: (0)|Views: 15,532|Likes:
Published by aptitudini2009
pentru cei ce sustin examenul de aptitudini.
pentru cei ce sustin examenul de aptitudini.

More info:

Published by: aptitudini2009 on Sep 15, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/07/2013

pdf

text

original

 
EVALUAREA INTREPRINDERII-Suport de curs-1.IntroducereTrecerea la economia de piata reclama adaptarea managementului lanoile cerinte ,cunoasterea ,in timp real ,a datelor cu privire la performantaintreprinderii cit si anticiparea unor evenimente economice viitoare astfel incitdecizia manageriala sa poata fi luata in cunostinta de cauza si ,in acelasitimp,sa elimine posibilitatea declansarii unor riscuri ce pot afecta negativactivitatea viitoare a firmei.Aceste nevoi stau la baza evaluarii,recunosterii
 ,prezentarii si analizei performantei intreprinderii.Realizarea acestor
 deziderate provoca contabilitatea la noi configuratii informationale simanageriale.Putem spune ca ,deocamdata,nici Cadrul contabil general IASB nucontine o teorie contabila pe masura privind evaluarea performantei financiare.Secunosc mai multe pozitionari si fundamentari teoretice privind performataintreprinderii si continuind cu legarea acesteia derentabilitate,eficacitate,eficienta si alti indicatori folositi in analizafinanciara pentru a masura performanta unei intreprinderi.Acesta performanta estelegata ,cum este si firesc,de profit care este scopul oricarei intreprinzator.In cele ce urmeaza vom selecta citeva precizari ori ,dacavreti,definitii a notiunilor de mai sus cu cvarer vom opera incontinuiare in
 demersul nostru.Performanta:a)Termenul de performanta trebuie sa fie rezervat descrieriievolutiei rezultatelor pe o perioada considerata destul de indelungata pentruluarea deciziei;b)Performanta este intotdeauna produsul unei comparatii.A fiperformant insemna a realiza ori a depasi obiectivele propuse;c)In sens strict, performanta este un efect,un rezultat al actiunii;insens larg ,se poate considera ca un rezultat nu este un nimic in sine ,el fiinddependent de mijloacele sale.Performanta este ansamblul etapelor logic elementareale actiunii,ale intentiei rezultatului efectiv.Performanta este subiectiva pentruca este produsul operatiei,prin natura subiectiva,care consta i a apropia orealitate de o dorinta.Iata doar citeva din posibilele definitii ale performantei.
Din definitiile de mai sus decurg urmatoarele consecinte:continutulconcret al perrformantei este dependent de fixarea obiectivelor;nu existaperformanta in absolut ,independenta de obiectivele sale;ceea ce este performantintr-o situatie data ,caracterizata prin anumite obiective,poate sa nu fie intr-oalta situatie,caracterizata prin alte obiective;este performant cel care isiatinge obiectivele.Intreprinderea peerformanta este acea intreprindere care creeazavaloare pentru actionari,satisface clientii,care tine cont de opinia salariatilorsai si care reaspecta mediul natural.
 
 Profesorul M.Ristea considera ca performantei putem sa-i asociem cele treinotiuni:eficienta ,economicitate si eficacitate.Deci:Performanta = Eficienta + Economicitate + EficacitateEcuatia celor trei E uri ,dupa Prof.M.Ristea poate fi reprezentata astfel:
 Adevarata performanta se poate obtine prin imbinarea celor treiE-uri numai in cazul cind aceasta performabta se mentine pe termen lung.Estemotivul pentru care am corelat,mai sus,notiunea de eficacitate cu cea privindrealizarea obiectivelor strategice.Rezultatul contabil este o expresie a performantei intreprinderii.Aici trebuie sa mai facem o precizare si anume ca:performanta nu serefera numai la un exercitiu financiar ,ci priveste evolutia in timp indelungat aintreprinderii sau pe o perioada asupra careia se pot realiza previziuni.Aprecierea performantei se realizeaza prin evaluare iar evaluarea serealizeaza cu ajutorul diversilor indicatori iar indicatorii la rindul lor secalculeaza in baza unor elemente de bilant.Elementele de bilant pot fi mai multori mai putin edificative in functie de scopul urmarit si in functie de care formaa bilantului se utilizeaza stiut fiind ca in realizarea evaluarii se vehiculeazacel putin trei forme de bilant,respectiv:-bilantul contabil;-bilantul economic ;-bilantul functional.(Dupa normele CECCAR mai exista si a IV a forma bilantul
 financiar).Obiectivul evaluarii este determinat de necesitatea luariideciziilor,fie ca sunt decizii de investitii,de exploatare ori financiare.
 
2. Evaluarea, recunoasterea si masurarea performantei financiare aintreprinderii. Clasificare si formalizare informationala2.1. Elementele situatiilor financiareUn set complet de situatii financiare trebuie sa cuprinda bilantul,contul de profit si pierdere, situatia rezultatului global si/sau situatiamodificarilor capitalului propriu, tabloul de trezorerie si notele explicative. Incele ce urmeaza vom incerca sa realizam o distributie corecta a elementelorcuprinse in situatiile financiare, asa cum sunt ele definite de Cadrul generallASB, Cadrul general american si Cadrul general britanic.Bilantul este o componenta a situatiilor financiare care evidentiazapozitia financiara a unei intreprinderi prin intermediul elementelor componente:active, datorii si capitaluri proprii.Activul este o resursa controlata de intreprindere ca urmare a unorevenimente trecute si din care se prevede ca se vor obtine beneficii economiceviitoare (Cadrul general IASB). Activele sunt drepturi sau alte mijloacesusceptibile sa genereze beneficii economice care sunt sub controlulfntreprinderii si care rezulta din operatii sau evenimente survenite in trecut(Cadrul general britanic). Activele reprezinta avantaje economice viitoareprobabile, obtinute sau controlate de o intreprindere ca rezultat al uneitranzactii sau evenimente trecute (Cadrul general american).Toate cele trei definitii cuprind aceleasi elemente: resurse,drepturi sau avantaje controlate de intreprindere, provenite din evenimentetrecute care se vor materializa in ietiri de beneficii economice viitoare pentruintreprindere. Multe active, ca, de exemplu, instalatiile si echipamentele, au oforma fizica dar acest lucru nu este esential pentru existenta unui activ. Astfel,marci si drepturile de autor sunt considerate active daca se prevede ca se vorobtine beneficii economice viitoare de pe urma acestora. Numeroase active ca, deexemplu, creantele si proprietatile, sunt asociate cu drepturi legale inclusiv cudreptul de proprietate. Acesta nu este esential pentru stabilirea existentei unuiactiv. Astfel, proprietatile detinute in sistem de leasing si considerate activedaca intreprinderea se asteapta sa controleze beneficii rezultate de pe urmadetinerii acestora. Controlul resurselor este parte intre accesul la resurse silimitarea accesului altora la aceste resurse. Cele doua conditii actioneazasimultan. Lipsa uneia conduce la disparitia controlului.Datoria este o obligatie actuala a intreprinderii provenita dinevenimente trecute si a carei decontare va conduce la o iesire de resurse careincorporeaza beneficii economice (Cadrul general IASB). Datoriile sunt diminuariprobabile de avantaje economice viitoare, rezultate din obligatii prezente a uneiintreprinderi de a transfera active sau de a presta servicii ,altor intreprinderica rezultat al tranzactiilor sau evenimentelor trecute (Cadrul general britanic).Datoriile sunt obligatii prezente ale unei entitati beneficii economice carezultat al evenimentelor si tranzac(Cadrul general american).Toate cele trei definitii cuprind aceleasi elemente: obligatii prezenteale intreprinderii, provenite din evenimente trecute care probabil vor generabeneficii economice dinspre intreprindere. Obligatiile intreprinderii trebuie safie prezente, si nu viitoare. Ele pot fi rezultatul unor contracte si urmarea uneipolitici duse de intreprindere care a creat anumite asteptari din parteaacesteia. Un rol important in recunoasterea datoriilor i1 are probabilitatea , sinu certitudinea iesirii de beneficii economice dinspre intreprindere . Astfel, dincategoria datoriilor fac parte si provizioanele.Capitalurile proprii proprii reprezinta interesul rezidual in activeleintreprinderii dupa deducerea tuturor datoriilor (Cadrul general IASB).Capitalurile proprii reprezinta suma reziduala calculata prin deducerea tuturordatoriilor din totalul activelor (Cadrul general britanic). Capitalurile proprii

Activity (191)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Carolina Gavgas liked this
Sergiu Sun liked this
tiberiu22 liked this
Inge Mihalik liked this
alicedum liked this
adriana1974 liked this
Andreea Deea liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->