Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
17Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Manual Microsoft Excel

Manual Microsoft Excel

Ratings: (0)|Views: 715|Likes:
Published by Zabielo

More info:

Published by: Zabielo on Sep 15, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/30/2015

pdf

text

original

 
 
CuprinsCuprinsCuprinsCuprins
Acest manual `nso]e[te cursul multimedia 
Excel 2000
”.
 Citi]i mai jos condi]iile de utilizare.
ISBN 973-95286-1-9
Toate drepturile asupra acestei publica]ii apar]in firmei
ISA srl
.Reproducerea integral\ sau par]ial\ a con]inutului din prezentul manual se poate realiza numaicu permsiunea firmei
ISA srl
.Utilizatorul legal al cursului multimedia 
“Excel 2000”
poate tip\ri la imprimant\ o copiepentru uzul personal.
 
 
ISA SRL 
– 
Curs EXCEL 
 
2
MICROSOFT EXCEL 200MICROSOFT EXCEL 200MICROSOFT EXCEL 200MICROSOFT EXCEL 2000000
Obiectivele cursului:
 Tematica prezentului curs este aplica]ia de calcula tabelar 
Microsoft EXCEL 2000, versiunea `n limba englez\ 
.Obiectivele de baz\ ale acestui curs sunt descrise pe scurt `n continuare.
Facilit\]ile oferite de un program de calcul tabelar 
No]iuni despre formatarea datelor 
Lucrul cu foi de calcul [i registre
Utilizarea formulelor `n cadrul foilor de calcul
Inserarea de obiecte grafice
Crearea diagramelor 
Utilizarea listelor `n organizarea datelor 
Utilizarea tabelelor pivot 
Cui se adreseaz\ cursul:
Cursul este pentru `ncep\tori, fiind destinat celor care `n activitatea lor zilnic\ trebuie s\ utilizeze un calculator,dar care nu sunt informaticieni de profesie.
De ce ave]i nevoie pentru a parcurge acest curs:
Un calculator personal compatibil IBM-PC pe care s\ ruleze sistemul de operare
MS Windows 95/98 
sau
MS Windows NT 
sau
MS Windows 2000.
 
Se recomand\ utilizarea unui mouse. ~n absen]a mouse-ului se poate folosi tastatura pentru a completa exerci]iile, dar manevrarea este greoaie [i cursul `n general se bazeaz\ pe faptul c\ echipamentul de calcul are `n dotare un mouse.
Este util\ existen]a unei imprimante pentru a putea finaliza exerci]iile practice referitoare la tip\rire.
Kit de instalare
OFFICE 2000 
. Pot fi utilizate [i versiuni anterioare ale produsului
EXCEL 
, dar `n acest caz, nu vor fidisponibile toate facilit\]ile descrise `n curs.
Cum ob]ine]i diploma de absolvire:
Fiec\rei lec]ii din manualul de studiu `i corespunde o tem\. Temele sunt numerotate pentru a corespunde cunumerele lec]iilor. Dup\ ce a]i parcurs o lec]ie, extrage]i tema corespunz\toare, o completa]i rezolvând toateexerci]iile [i o trimite]i la adresa de mai sus. Primul set de teme trebuie s\ fie `nso]it de formularul de luare `neviden]\.
Temele vor fi corectate [i v\ vor fi expediate pe adresa indicat\ pe formular.
~n urma complet\rii tuturor temelor, `mpreun\ cu ultima tem\ corectat\ ve]i primi diploma de absolvire care esteavizat\ de c\tre
Ministerul Educa]iei Na]ionale 
. La cerere, diploma se poate elibera `n limba englez\; dac\ dori]i acest lucru, bifa]i caseta corespunz\toare de pe formularul de `nscriere.
Diploma eliberat\ `n urma complet\rii cursului are men]ionat faptul c\ a fost emis\ pentru un curs princoresponden]\. Dac\ dori]i ca pe diploma Dvs. s\ nu se men]ioneze acest lucru, atunci este necesar s\ v\ prezenta]ipersonal pentru a sus]ine un test de cuno[tin]e. Examinarea are loc `n sala de cursuri a firmei ISA SRL [i const\ `nlucrul efectiv pe calculator. Durata maxim\ a unui test este de 30 minute.
 
ISA SRL 
– 
3
CUPRINSMicrosoft EXCEL 2000Microsoft EXCEL 2000Microsoft EXCEL 2000Microsoft EXCEL 2000
2
 
CONVEN}II FOLOSITE ~N DOCUMENT
7
 
!
LEC}IA 1: FAMILIARIZAREA CU MEDIUL DE LUCRU
EXCEL
8
 
"
1.1. Ce este
Excel 
?
8
 
"
?
"
"
1.4. Lansarea `n execu]ie a 
Excel 
15
 
"
"
"
"
 
1.8. ~nchiderea unui registru [i ie[irea din
Excel 
32
 
"
"
!
LEC}IA 2: LUCRUL ~NTR-O FOAIE DE CALCUL
37
 
"
 
2.1. Crearea sau deschiderea unui registru
37
 
#
2.1.1. Crearea unui registru nou
37
 
#
#
"
 
2.2. Introducerea de date
42
 
#
#
"
 
#
2.3.1. Considera]ii teoretice asupra principalelor tipuri de date utilizate de Excel
46
 
#
#
#
#
2.3.5. Date de tip logic
51
 
#
"
 
#
2.4.1. Salvarea unei copii a registrului curent 
53
 
#
"
 
#
#
2.5.2. For]area trecerii textului pe rând nou, `n cadrul aceleia[i celule
61
 
#
"
#
#

Activity (17)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
echyok liked this
airom20008501 liked this
Stephan Balos liked this
bbarbu liked this
bbarbu liked this
Virgil Fatu liked this
momitu liked this
momitu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->