Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
26Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Managementul_resurselor_umane_-_motivare[1]

Managementul_resurselor_umane_-_motivare[1]

Ratings: (0)|Views: 1,654 |Likes:
Published by diana_day_dee

More info:

Published by: diana_day_dee on Sep 15, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
 
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURE
Ş
TI
 BIBLIOTECA CENTRAL
Ă
ASE
BIROUL DE REFERIN
Ţ
E BIBLIOGRAFICEStr. C
ă
derea Bastiliei, et. II, cam. 0202,Tel. 402-319.19.00/166referinte@biblioteca.ase.ro www.biblioteca.ase.ro/servicii/referinte
 
MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANEMOTIVARE- bibliografie orientativ
ă
licen
ţă
-
1.
 
Adair, John.
 Liderul inspira
 ţ 
ional : Cum s
ă
motiv
ă
m, s
ă
încuraj 
ă
m
 ş
i s
ă
avem succes.
 Bucure
ş
ti : Editura Meteor Press, 2003;2.
 
Armstrong, Michael.
Cum s
ă
fii un manager 
 ş
i mai bun : Manual complet de tehnici dovedite
 ş
i aptitudini manageriale
. Bucure
ş
ti : Editura Meteor Press, 2007;3.
 
Blanchard, Kenneth H. ; Muchnick, Marc.
 Re
 ţ 
eta unui lider : ingredientul lips
ă
pentrua motiva oamenii din prezent : înv
ăţ 
a
 ţ 
i re
 ţ 
eta unui lider de succes
. Bucure
ş
ti : CurteaVeche, 2004;4.
 
Bocean, Claudiu
 . Motivarea personalului 
. În :
Tribuna economic
ă
, v. 18, nr. 18, p.31-33,2007;5.
 
Bogathy, Zoltan, coord.; Ilin, Corina.
 Manual de psihologia muncii 
 ş
i organiza
 ţ 
ional 
ă
.Ia
ş
i: Polirom, 2004;6.
 
Burdu
ş
, Eugen, coord. ; C
ă
pr
ă
rescu, Gheorghi
ţă
.
 Managementul schimb
ă
rii organiza
 ţ 
ionale
. Bucure
ş
ti : Editura Economic
ă
, 2003;7.
 
Burdu
ş
, Eugen.
Tratat de management 
. Bucure
ş
ti: Editura Economic
ă
, 2005;8.
 
Burdu
ş
, Eugen;C
ă
pr
ă
rescu, Gheorghi
ţă
.
Fundamentele managementului organiza
 ţ 
iei 
.Bucure
ş
ti: Editura Economic
ă
, 1999;9.
 
Cardon, Alain.
Coaching 
 ş
i leadership în procesele de tranzi 
 ţ 
ie
. Bucure
ş
ti: Codecs, 2006;10.
 
Ciopi Oprea, Mihaela.
 Motivarea personalului.
În :
Raporturi de munc
ă
,
v. 7, nr. 6, p.15-20, Iunie 2003;11.
 
Craiovan, Mihai Petru.
 Introducere în psihologia resurselor umane
. Bucure
ş
ti: EdituraUniversitar 
ă
, 2006;12.
 
Done, Ioan.
 Salariul 
 ş
i motiva
 ţ 
ia muncii 
.
Bucure
ş
ti: Expert, 2000;
 
 213.
 
Druta, Florin.
 Motiva
 ţ 
ia economic
ă
: dimensiuni psihologice
 ş
i manageriale
. Bucure
ş
ti :Editura Economic
ă
, 1999;14.
 
Emilian, Radu, coord. ; Tigu, Gabriela.
 Managementul resurselor umane
. Bucure
ş
ti :Editura ASE, 2003;15.
 
Erickson, Tamara J. ;Gratton, Lynda.
Ce te determin
ă
s
ă
lucrezi aici 
. În :
Biz
, nr. 140, p.39-46, 2007;16.
 
Filip, Radu; Korka, Mihai, cond. st.
 Managementul resurselor umane în context intercultural: tez 
ă
de doctorat 
. Bucure
ş
ti: A.S.E., 2000;17.
 
Fournies, Ferdinand F.
 Psihologia angaja
 ţ 
ilor 
. Bucure
ş
ti: Teora, 2001;18.
 
Grecu, Iulia; Raboaca, Gheorghe, cond. st.
 Perfec
 ţ 
ionarea managementului resurselor umane în firm
ă
: teza de doctorat 
. Bucure
ş
ti: A.S.E., 2006;19.
 
Hersey, Paul; Blanchard, Kenneth H.
 Management of organizational behavior : leading human resources
.
Englewood Cliffs: Prentice Hall, 2001;20.
 
Landsberg, Max.
Coaching : deveni 
 ţ 
i mai eficient, inspirându-i pe cei din jur 
 ş
 sprijinind dezvoltarea aptitudinilor lor 
.
Bucure
ş
ti: Cartea de Buzunar, 2005;21.
 
Landsberg, Max.
 Motivarea
.
Bucure
ş
ti: Curtea Veche, 2005;22.
 
Lefter, Viorel.
Fundamente ale managementului resurselor umane
.
Bucure
ş
ti : EdituraEconomic
ă
, 2007;23.
 
Manolescu, Aurel.
 Managementul resurselor umane
.
Ed. a 4-a. Bucure
ş
ti : EdituraEconomic
ă
, 2003;24.
 
N
ă
stase, Marian.
 Lideri, leadership
 ş
i organiza
 ţ 
ia bazat 
ă
pe cuno
 ş
tin
 ţ 
e
. Bucure
ş
ti: EdituraASE, 2007;25.
 
Nicolescu, Ovidiu; Verboncu, Ion.
Fundamentele managementului organiza
 ţ 
iei 
.Bucure
ş
ti: Tribuna Economic
ă
, 2001;26.
 
Pasa, Florin ; Pasa, Luminita Mihaela.
Cre
 ş
terea motiva
 ţ 
iei personalului 
.În :
Tribunaeconomic
ă
, v. 18, nr. 1, p. 34-35, 2007 ;27.
 
Pastor, Ioan.
 Managementul firmei 
 ş
i dezvoltarea resurselor umane în organiza
 ţ 
ii 
. Cluj- Napoca :Editura Risoprint, 2005;28.
 
Pastor, Ioan.
 Stimularea motiva
 ţ 
iei personalului 
. În :
Tribuna economic
ă
, v. 18, nr. 10, p.29-31, 2007;29.
 
Popescu, Leonica, coord. ; Popescu, Lucian.
Resurse umane : comportament [ 
 ş
i] management : conduit 
ă
 , motiva
 ţ 
ie, protocol 
.
Bucure
ş
ti : Cimer*Es, 2001;30.
 
Prodan, Adriana.
 Managementul de succes : motiva
 ţ 
ie
 ş
i comportament 
.
Ia
ş
i : Polirom,1999;

Activity (26)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
alexandrinaradu liked this
Mony Monyk liked this
sirkan75 liked this
madiania liked this
antuza14 liked this
tanika_187953 liked this
tanielly_ liked this
studentulideal liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->