Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
27Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Stanislav Grof - Kosmická hra

Stanislav Grof - Kosmická hra

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 2,822 |Likes:
Published by loneman
Stanislav Grof - Kosmická hra
Stanislav Grof - Kosmická hra

More info:

Published by: loneman on Sep 15, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/03/2013

pdf

text

original

 
Stan Grof 
KOSMICKÁ HRA
Skoumaní hranic lidského vědomí 
1
 
Poděkování 
 Tato kniha je pokusem o shrnutí filosofických a spirituálních vhledůza dobu čtyřiceti let mé osobní aprofesionální cesty zahrnující zkoumání nezmapovaných oblastí lidské psýc. Bylo to složité,obtížné a náročné putování, kterébych nemohl podniknout sám. Zata léta se mi dostalo neocenitelnépomoci, inspirace a povzbuzení mnoha lidí. Někteří z nich byli mí blízcí přátelé, jiní významní učitelé,ale většina z nich sehrála v mémživotě obojí roli. Nemohupoděkovat každému z nich,nicméně někteří si zaslouží zvláštní zmínku.
Angeles Arrien,
antropoložka adcera vizionáře" - duchovníhoučitele baskické mystické tradice -mi byla po řadu let opravdovoupřítelkyní a významnou učitelkou.Na základě svého čtyřicetiletéhospiritlního cviku se stalaživoucím příkladem, jak lze spojitženské a mužské prvky psýc jednotlivce a jak kráčet pomystické stezce praktickounohou".Gregory Bateson, originálaplodný myslitel, byl mýmvýznamným učitelem a přítelem, snímž jsem měl tu čest trávit stovkyhodin osobními i profesionálnímidiskusemi, když jsme oba byli dvaa půl roku rezidenčními badateli na
Esalenském institutu (EsalenInstitute)
v Big Sur v Kalifornii.hem našich rozhovorů nikdyzcela nepřijal oblast mystiky. Avšakneúprosnou logikou své zvídavémysli vyjadřoval sžíravou kritikumechanistického myšlení ve vědě,což široce rozevíralo prostor protranspersonální vizi.
David Bohm;
 jeho lo bylo jedním z nejvýznamnějšíchísvků k mu úsilí nazatspojení mezi mými vlastnímiobjevy kami se podstaty adimenzí lidského vědomí na straně jedné a deckým světovýmnázorem na straně druhé. Pro svévlastteoretické formulace jsemshledal jeho holografický modelvesmíru nedocenitelným.
KarlPribram
vytvořil model mozkupostavený také na holografickýchprincipech, což je skutečnost prototo emosťulo obzvšťvýznamná.
 Joseph Campbell,
brilantní myslitel, vypravěč, mistr-učitel apo řadu let můj drahý přítel, měnaučil chápat význam mytologie a její funkce mostu k oblastemposvátna. Silně ovlivnil mé vlastní myšlení a stejznamje i jeho přínos mému osobnímuživotu. Dnes považuji mytologii, jak ji chápe C. G. Jung a JosephCampbell, za nesmírdůležitoupro psychologii, stejně jakospiritualitu a náboženství.
Fritjof Capra;
 jeho průkopnickákniha
The Tao of Physics {Taofyziky)
měla nesmírný vliv na mojevlastintelektlní hledání.Odhalení konvergence mezikvantorelativistickou fyzikou avýchodními spirituálnímifilosofiemi mi dalo naději, žespiritualita a transpersonální psychologie se jednou stanounedílnou soásjednothovědeckého paradigmatubudoucnosti. Ohromně mi topomohlo, abych se vyprostil zesvěrací kazajky svéhoakademického vzdělání. Našepřátelství je mi po celá létazdrojem inspirace.Bratr
David Steindl-Rast,
benediktinský mnich a filosof, mipomohl pochopit rozdíl mezispiritualitou a benstm.Přesněji řečeno, naučil měoceňovat mystické jádrokřesťanství a podstatu původního
2
 
 Jíšova ení, které mi v mémraném životě zatemňovaly složitéa matoucí dějiny esťanskécírkve.
Michael Harner,
který dokázal jedinečným způsobem spojit svéakademické vzdělání antropologaa šamanszasvěcení v oblastiAmazonky, je jedním z mýchnejbližších átel, jaki mvýznamným učitelem. Naučil jsemse od něho - teoreticky i prakticky -docenit šamanst, nejstaí náboženství i léčitelství lidstva. Jeto důležitý doplněk mých osobníchzkušenosse severoamericmi,mexickými, jihoamerickými aafrickými šamany.
Albert Hofmann
l na josobní i profesionální životnepřímo hlubší vliv než kdokoli jiný. Jeho nečekaně šťastný, náhodnýobjev mocných psychedelicchúčinků LSD vedl k mému prvnímuzážitku s touto látkou v roce 1956,kdy jsem byl začínající psychiatr.Pokus změnil můj osobní iprofesiolní život a vzbudil vemně hluboký zájem o mimořádnéstavy vědomí.
 Jack Kornfield
 je můj drahýítel, kolega, duchovitel aopravdový mistr obratnýchprostředků" jak v meditační stnosti, tak v žném živo.Dokázal obdivuhodným způsobemsloučit léta výcviku buddhistickéhomnicha se svým západnímakademickým psychologickýmvzděláním. Všichni, kdo ho známe,přátelé, stejně jako žáci,obdivujeme jeho zanícení,moudrost a needhumor. Zadvě desetiletí, co se známe, jsmespolvedli řadu semiřů.Naučil jsem se od něho obuddhismu a spiritualitěpravděpodobně víc než ze všechknih, které jsem o nich přečetl.
Ervin Laszlo,
nejvýznamnější stoedstavitel filosofiesystémů a teorie obecné evoluce,l velmi důlitý vliv na jprofesionální život. Jeho knihy, vnichž se mu podařilo zformulovatnáčrt jednotdy o hmotě,životě
a
mysli, stejně tak jako našeosobní diskuse, mi dalynejuspokojivější koncepční rámecpro pochopení ch vlastníchzkušeností a pozorování. Umožnilymi začlenit mé poznatky douceleného stového názoruspojujícího spiritualitu
a
vědu.
Ralph Metzner,
psycholog apsychoterapeut, dobrodružnýduch, v němž se vzácnýmzpůsobem snoubí přísné vědeckébádání, zájem o přírodu abudoucnost lidstva, byl od našehoprvního setkání ed iceti letymým vzácným přítelem aspoluhledačem. Byl mi významnýmvzorem pro udržení emoční rovnováhy a intelektuální střízlivosti tváří v tvářznepokojujícím zážitkům,pozorováním a výzvám.
Ram Dass,
další z členů úzkéhokroužku zvláštních přátel, je jednímz mých nejvýznamnějšíchduchovních učitelů. Jakoedstavitel jedinečného spojení džňána-, bhakti-, karma- a rádža- jógy sehrál v naší kulte roliarchetypálního spirituálníhohledače, který o triumfech iselháních ve sm duchovmhledání poval zprávy s krutouuímností. Nepamatuji se na jediné z našich četných setkání, přiněmž by mě neobohatil o některéneobvyklé vhledy a ideje.
Rupert Sheldrake
upozornil s nezvyklou pronikavostí a jasností na nedostatky hlavníhoproudu vědy. S jeho pomocí jsemzal otevřeněji istupovat knovým pozorováním a věřit svémuvlastnímu úsudku, byť mé objevybyly v příkrém rozporu sezákladními metafyzickýmipředpoklady koncepčních rámců, jež jsem se naučil. Jeho důraz napoebu nacházet odpodací vysvětlení formy, vzorce, řádu asmyslu byl pro mou práci obzvlášťdůležitý.
Rick Tarnas,
psycholog, filosof a astrolog, je jedním z mých
3

Activity (27)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
servicemann liked this
Milan Koutný liked this
Milan Koutný liked this
Milan Koutný liked this
Milan Koutný liked this
Milan Koutný liked this
Milan Koutný liked this
Milan Koutný liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->