Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
Two kinds of colony: "Rebel Ireland" and the "Imperial Province"

Two kinds of colony: "Rebel Ireland" and the "Imperial Province"

Ratings: (0)|Views: 509|Likes:
Published by pamelaclayton
This is the penultimate version of a chapter published in Was Ireland a Colony? Economics, politics and culture in nineteenth-century Ireland, edited by Terrence McDonough, 2005. It draws on contemporary unionist newspapers to explore the impression conveyed of loyalty to Britain by Protestants and Catholics at critical historical moments.
This is the penultimate version of a chapter published in Was Ireland a Colony? Economics, politics and culture in nineteenth-century Ireland, edited by Terrence McDonough, 2005. It draws on contemporary unionist newspapers to explore the impression conveyed of loyalty to Britain by Protestants and Catholics at critical historical moments.

More info:

Categories:Types, Research, History
Published by: pamelaclayton on Sep 16, 2009
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

04/08/2012

 
1
Ywb mocip bd `bkbc6 ‘Ulelk Oulkaci‟ aci yhl ‘Onzluoak Zubtoc`l‟
Iu Zanlka N @kaybc+ \cotlupoy bd Gkapgbw
 Z|ekophli ap `hazylu 15 oc 'Wap Oulkaci a @bkbc2 L`bcbno`p+ zbkoyo`p aci `|ky|ul oc Coclyllcyh.@lcy|u Oulkaci'+ lioyli e Yluulc`l N`Ibcb|gh+ I|ekoc aci Zbuykaci+Bulgbc6 Ouoph A`ailno` Zulpp+ 5::< OPEC :.714<.57?8.7 (`kbyh/+ OPEC :.714<.58:4.1 (zazlu/
Yhl noppocg `bkbc
Lxylcpotl ulplau`h bc yhl koyluay|ul bc onzluoakopn aci plyyklu `bkbcoakopn |z yb yhl 1?8:pultlakp tlu dlw ltlc zappocg uldlulc`lp yb Oulkaci aci ltlc dlwlu yb \kpylu+ hbnl yb aplyyklu `bkbc woyh zuotoklgli ulkayobcp woyh yhl nlyubzbkop aci a ilylunocayobc yb ulnaoc zauybd yhl \coyli Mocgibn bd Gulay Euoyaoc aci Oulkaci+ cb nayylu whay yhl nafbuoy oc Oulkaciwophli (dbu lxzkbuayobcp bd \kpylu ap a plyyklu `bkbc+ pll
ocylu akoa
@kaybc+ 1??4= @ubyy1?84= K|pyo`m 1?8<= Na`Ibcaki 1?84= B‟Ibwi 1??:= Wloyvlu 1??:/# Yhl z|vvkl bd yhlnoppocg `bkbc wap zbocyli b|y e Ubeocpbc (1?4</+ whb cbyli yhay oy wap zuonauok Euoyophonzluoak yhlbuopyp whb zaoi yhl klapy ayylcyobc yb Oulkaci= e|y oy wap cby bck yhl Euoyoph whbogcbuli oy# Yhlul aul hbcb|uaekl lx`lzyobcp oc yhl glcluak koyluay|ul6 dbu lxanzkl+ Wakklupyloc(1?79+ 1?8:/ ildoclp Oulkaci ap a `bkbc whbpl plov|ul oc yhl poxyllcyh `lcy|u wap yhlzubybyzl dbu yhay bd Cbuyh Anluo`a aci whbpl `bkbcoak pyay|p wap `bcdounli e yhl Yulaybd Konluo`m+ who`h appluyli yhay yhl @ubwc‟p a|yhbuoy btlu Oulkaci wap yhl panl ap oypa|yhbuoy btlu yhl `bkbcolp# Oy wap a ilzlcilc` bd yhl @ubwc aci Wlpynocpylu klgopkayli dbuoy ltlc yhb|gh yhl Ouoph wlul cby ulzulplcyli oc zaukoanlcy#Bc yhl byhlu haci+ oc yhl nbykl `bkkl`yobc bd yuail `bkbcolp+ zubyl`ybuaylp+ ilzlcilc`olp aciplyyklnlcy `bkbcolp yhay `bcpyoy|yli yhl 1?yh `lcy|u Euoyoph lnzoul+ Oulkaci hlki a |coq|lzbpoyobc6 ochaeoyli e whoyl @huopyoacp (ltlc od nbpy wlul @ayhbko`p aci hlc`l+ oc yhl tolw bd pbnl+ cby ulakk @huopyoacp/+ nac bd whbn `ubppli yhl cauubw pyuly`h bd waylu yb doci wbum oc Lcgkaci+ Waklp aci P`bykaci+ woyh a ulkayobcphoz gbocg ea`m btlu a yhb|paci laup+ acipoc`l 18:: a pllnocgk ocylguak zauy bd yhl ulakn#Yhl oc`buzbuayobc bd Oulkaci ocyb yhl \coyli Mocgibn+ hbwltlu+ phb|ki el pllc+ cby ap azauycluphoz bd lq|akp e|y uayhlu oc yhl koghy bd yhl zuoc`ozkl+ hlki e yhl Euoyoph oc yhl kayl18yh aci lauk 1?yh `lcy|uolp+ yhay `bkbcolp phb|ki el |cilu lddl`yotl nlyubzbkoyac `bcyubk(Dolkihb|pl+ 1?44/# Aiioyobcak da`ybup wlul yhl iacglub|p ocdk|lc`l bd yhl Anluo`ac aciDulc`h ultbk|yobcp aci yhl lcnoy bd @ayhbko` Duac`l aci Pzaoc# D|uyhlunbul+ Oulkaci wapp|efl`yli yb yhl ua`opy oilbkbg+ eapli bc cbyobcp bd ua`oak aci nbuak p|zluobuoy+ yhayzlunlayli yhl 1?yh `lcy|u Euoyoph lnzoul (Daelu+ 1?44= H|yylcea`m+ 1?74/# Yhl bkilu koeluakaci h|nacoyauoac lyhbp ulnaocli6 ‘cayotlp‟ hai a uoghy yb yhl kaw+ zubyl`yobc aci li|`ayobc+e|y yhlou onn|yaekl ocdluobuoy nlacy yhay yhl wlul zlunaclcyk |cdoy dbu plkd.ilylunocayobc(Yhbucybc+ 1?4</#Oc`buzbuayobc bd Oulkaci ocyb yhl \cobc ay a yonl whlc ilnb`ua` aci |cotlupak p|dduaglwlul dau dubn yhl yhb|ghyp bd yhl Euoyoph lpyaekophnlcy azzlauli yb `ou`|ntlcy ebyh yhlnbuak eapop aci yhl iacglu bd ac yhb|ghyp bd Ouoph plkd.gbtlucnlcy bu ocilzlcilc`l# _ly yhlzubxonoy bd Oulkaci yhay nail oyp ulylcyobc a pyuaylgo` cl`lppoy akpb nlacy yhay+ whlcnbtlnlcyp aci `anzaogcp pllmocg pbnl ilgull bd plkd.gbtlucnlcy ul.lnlugli+ yhl `b|kicby pb lapok el p|efl`yli yb p|`h z|coyotl nlap|ulp ap `b|ki nbul iopyacy `bkbcolp6 clwpyuatlkkli dapy aci yhlul wlul pyokk koeluakp+ aci kaylu pb`oakopyp+ whb p|ep`uoeli yb mocikoluib`yuoclp bd lnzoul (Yhbucybc+ 1?78/# Uayhlu+ ay bddo`oak kltlk+ yhl i|ak zbko` bd `bc`lppobcpyb nbiluaylp aci ulzulppobc bd ‘plioyob|p agoyaybup‟ wap z|up|li (Zbuylu+ 1?7</= aci od 
 
5ul`ak`oyuacy Ouoph zlbzkl `b|ki cby el pka|ghyluli woyh onz|coy+ yhl `b|ki el zbuyuali apocdluobu aci ltlc p|e.h|nac#
 Ua`opy pylulbyzocg bd yhl Ouoph
Ae|potl ua`oak pylulbyzocg bd yhl @ayhbko` Ouoph oc glcluak wap `bnnbc oc yhl To`ybuoac lua(Eacybc+ 1?77/# Bcl hzbyhlpop op yhay yhl lddl`y bd yhlpl zulf|io`lp e yhl noi.coclyllcyh`lcy|u wap yb ‘uli|`l yhl Ouoph Q|lpyobc ### yb ac azzaulcy `bcdko`y elywllc ywbd|cianlcyakk oc`bnzayoekl ua`lp‟+ ac azzuba`h who`h kli yb yhl daok|ul bd Euoyoph zbko` ocOulkaci (@|uyop+ 1?4861</# D|uyhlunbul yhl pylulbyzlp bd ‘Zaii yhl Ouophnac ### zubtoiliulai.nail `aylgbuolp dbu E|unlpl aci Nakap yb el doyyli ocyb‟ (Molucac+ 1?84658/# Acbyhlutolw+ hbwltlu+ iop`lucp yhl ae|potl pylulbyzl ap kbcg zul.iayocg yhl nbiluc lua6
woilpzulai aci tou|klcy lxzulppobcp bd acyo.Ouoph zulf|io`l zuliayl yhl oci|pyuoak ultbk|yobc#Yhl hai ellc zauy bd yhl Euoyoph p`lcl dbu `lcy|uolp# Yhl bck cbtlky oc To`ybuoac yonlp wapyhl da`y yhay yhl zulf|io`l wap oc`ulapocgk auyo`|kayli oc yhl ylunocbkbg bd ua`oakioddlulcyoayobc (Klebw+ 1?7?61<= pll akpb @acc+ 1?70= Ilacl+ 1?89/#
Dbu lxanzkl+ Duaplu‟p Nagavocl oc Nau`h 1897 `kaonli yhay ‘bd akk yhl @lkyo` yuoelp+ danb|pltluwhlul dbu yhlou ocibklc`l aci do`mklclpp ### yhl Ouoph aul ainoyyli yb el yhl nbpy oikl aciyhl nbpy do`mkl‟ (Klebw+ oeoi#69:/#Yhl cay|ul bd yhl pylulbyzl op yhluldbul bd zauyo`|kau ocylulpy+ oc yhay oy wap yhl bcl azzkoli yb‘cayotl‟ zlbzklp ltluwhlul= yhl Ouoph wlul a``|pli bd elocg kav+ iouy+ ogcbuacy+p|zlupyoyob|p+ `bcylcy yb el zbbu+ |c`otokopli+ tobklcy+ ouuayobcak+ |cguayld|k+ onzua`yo`ak+`hokikoml+ lapok aub|pli aci lapok nacoz|kayli e plkd.plutocg agoyaybup (@|uyop+ 1?48=Klebw+ oeoi#/# Yhl wlul ocilli bdylc `bnzauli woyh ‘aebuogocak zlbzklp oc Aduo`a+ yhlAcyozbilp aci yhl Buolcy‟ (@|uyop+ 1?486<8/ aci wlul+ a``buiocg yb Kbui Pakope|u+ ap |cdoydbu plkd.gbtlucnlcy ap Hbyylcybyp (oeoi#/# Iokml paw yhl Ouoph anbcg yhl ‘`hlazlu ua`lp‟ komlyhl @hoclpl6 ‘ebyh zubkodo` eullilup+ haui wbumlup aci octlyluayl noguacyp‟ (oeoi#694/# Yhlulwap cb azzaulcy ioddo`|ky oc a``lzyocg yhay yhl Ouoph `b|ki el ebyh ocibklcy aci haui wbumlup#E `bcyuapy+ yhl ‘Acgkb.Paxbc ua`l‟+ yhay op+ yhl nbiluc Euoyoph+ wap illnli yb el zua`yo`ak+ociotoi|akopyo`+ e|poclpp.koml+ lddo`olcy aci ulpzbcpoek nay|ul+ ac ‘onzluoak ua`l‟ who`h wapoci|pyuob|p+ du|gak aci aiazyaekl+ aci lpplcyoakk nap`|kocl (Dolki+ 1?85/= oy wap+ a``buiocgyb Yhlbibul Zaumlu+ ‘yhl elpy pzl`onlc bd nacmoci who`h hap ltlu ayyaocli gulay zbwlu ocyhl wbuki‟ (H|yylcea`m+ 1?74617/# Ayyoy|ilp p|`h ap ‘ulapbc+ ulpyuaocy+ plkd.`bcyubk+ kbtl bd dullibn aci hayuli bd acau`h+ ulpzl`y dbu kaw aci iopyu|py bd lcyh|poapn‟ wlul ochluoyli aciochluoyaekl (@|uyop+ 1?48611/ . e|y yhl hai cby+ oy pllnli+ ellc ochluoyli e yhl Ouoph whbwlul ochlulcyk oc`azaekl bd p|`h cbekl touy|lp#Yhlpl `bcyuapyocg pylulbyzlp hatl ellc pllc yb plutl yb f|pyod yhl `bcyoc|ac`l bd u|kl eyhbpl whb wlul doy yb gbtluc+ canlk yhl ‘Acgkb.Paxbcp‟# Oy wap `kaonli dbu lxanzkl yhay yhlOuoph ioi cby ulakk wacy plkd.gbtlucnlcy e|y wlul nlulk yhl i|zlp bd zubdlppobcak agoyaybup=yhl tobklc`l bd yhl Ouoph cay|ul ulq|ouli ay klapy doun od f|py u|kl aci od cl`lppau `blu`obc=aci ap a ‘dlnococl‟ ua`l (who`h wap nbulbtlu `bcglcoyakk iop|coyli/ yhl wlul oc ac `apl|cdoy dbu plkd.gbtlucnlcy (oeoi#/# Ap zbkoyo`ak agoyayobc ocylcpodoli oc Oulkaci+ cby bck wlulp|`h aug|nlcyp+ bdylc iulppli |z oc ‘p`olcyodo`‟ kacg|agl+ |pli yb ‘lxzkaoc‟ wh Ouophilnacip phb|ki el ulfl`yli+ e|y Ouoph da`lp oc To`ybuoac zbkoyo`ak `auybbcp wlul oc`ulapocgkponoacopli+ aci ‘yhl zuo`l zaoi e Ouophnlc dbu oc`ulapocg zbkoyo`ak a`yotoy aci aguauoaczubylpy wap yhl p|epyoy|yobc bd lzoyhlyp koml @akoeac+ Duacmlcpyloc+ _ahbb bu gbuokka dbuZaii‟ (oeoi# 1?71655/#Ilpzoyl akk yhop ua`opy pylulbyzocg+ aci yhl ulapbcp yhay ka elhoci oy+ nac bd yhl Ouoph wlulay yhl panl yonl |cib|eylik appopyocg yhl Euoyoph oc naocyaococg yhlou btluplap lnzoul+p|zzkocg cby bck pbkiolup e|y bddo`lup+ ainocopyuaybup aci plyyklup dubn akk oyp zubtoc`lp# Dbuonzluoakopyp koml Liwaui Goeebc Wamldolki+ wuoyocg oc 1800+ btluplap `bkbcolp noghy plutl yb‘y|uc yhl yoil bd Ouoph lnoguayobc dubn Lcgkaci yb hlu `bkbcolp‟ ap wlkk ap hlkzocg Zubylpyacy
 
0kacibwclup mllz yhl kaci ‘who`h wap yamlc e tobklc`l dubn yhl zlbzkl‟p dayhlup‟ (Wocmp+1?4?697.8/#
‘\kpylu‟ tlup|p ‘Oulkaci‟6 who`h wap yhl nbul ‘onzluoak‟2
Dbu \kpylu zubylpyacyp+ hbwltlu+ wuoyocg oc kb`ak aci zubtoc`oak clwpzazlup dubn yhl yhouiHbnl U|kl `uopop bcwaui+ \kpylu wap ‘yhl onzluoak zubtoc`l‟ oc `bcyuaiopyoc`yobcyb ‘ulelkOulkaci‟+ aci \kpylu Zubylpyacyp wlul lpzl`oakk lcibwli woyh onzluoak q|akoyolp
1
# Yhopoilbkbgo`ak `bcpyu|`y+ zauy bd yhl |cobcopy zubzagacia `anzaogc yb ulnaoc woyhoc yhl \coyliMocgibn bd Gulay Euoyaoc aci Oulkaci+ pyokk zkap a zauy oc dbkm nlnbu aci uoy|ak# A clweuac`h bd yhl Ilnb`uayo` \cobcopy Zauy wap canli yhl ‘Aunagh " Cbuyh Ibwc OnzluoakIlnb`uayo` \cobcopy Appb`oayobc‟ (
Zbuyaibwc Clwp
1:#1#7</# Yhl zka`l bd yhop aca`hubcopyo`p|utotak bd ‘yhl onzluoakopy nlppagl‟ oc \kpylu \cobcopn aci kbakopy oilbkbg hap ellcilp`uoeli yh|p6
Yhl Zubylpyacy onagocli `bnn|coy op cby a cayobc# Oy ulnaocp whay oy hap akwap ellc . aelklag|luli gauuopbc kbak yb yhl @ubwc aci Lnzoul+ ildlciocg ac Onzluoak ocylulpy oc a hbpyokl aciulelkkob|p kaci (Elkk+ 1?84+ z# 15= pll akpb Au`hlu+ 1?8:/#
Zuoil oc ‘yhl glclub|p pzkaphlp bd uli who`h ocio`ayl |zbc a naz bd yhl wbuki yhl gulaylpylnzoul ltlu mcbwc‟ (lioybuoak+
 Eakknlca Beplutlu 
5?#1:#1</ wap cby `bcdocli yb yhl cbuyhbd Oulkaci= whay op bd ocylulpy hlul op yhl ayylnzy nail e Cbuyhluc Zubylpyacyp yb ilc a`bcpyu|`yotl ubkl oc yhl lnzoul yb Ouoph @ayhbko`p+ e |p|uzocg yhay ubkl dbu yhlnplktlp# Oyphb|ki el cbyli yhay nac Ouoph @ayhbko`p hatl ebkpyluli yhop cbyobc e clgkl`yocg buulfl`yocg yhlou bwc hopybuo` zauy oc yhl lnzoul#Yhl ‘Lnzoul `aui‟ wap zkali yb yhl d|kk dbu Euoyoph `bcp|nzyobc# I|uocg yhl Hbnl U|kl`uoplp ulkogobc wap d|pli woyh onzluoakopn oc yhl `kaon yhay Oulkaci plzauayli dubn GulayEuoyaoc wb|ki el u|kli e yhl Zbzl (N`Ltb+ 1?80/+ ac aug|nlcy who`h azzlakli yb\cobcopyp p|`h ap Eakdb|u aci Nokclu whb `kaonli yhay ‘kbaky yb yhl lnzoul‟ ubil aebtllkl`yli gbtlucnlcyp (Zbuylu+ 1?7</# \kpylu Zubylpyacyp+ hbwltlu+ hatocg `kaonli oc yhl doupyHbnl U|kl `uopop yhay Oulkaci‟p `b.zauycluphoz oc yhl lnzoul wap yhulaylcli (Acilupbc+1?88/+ `anl yb `kaon yhay yhl zkali a pzl`oak aci ltlcy|akk ac lx`k|potl ubkl oc oy# Cbybck hatl ‘yhl Lnzoul‟p elpy duolcip‟ (lioybuoak+
 Kbcibciluu Plcyoclk
10#8#15+ 5:#1:#17/gbcl b|y yb `bkbcopl iopyacy kacip (lioybuoakp+
 Elkdapy Ylklguazh
9#1#15+
Zbuyaibwc Clwp
8#4#15/+ e|y yhl aul akpb ulpzbcpoekl dbu ‘yhl gulay y|ucocg.zbocy oc yhl hopybu bd yhl EuoyophLnzoul ### yhl Eayykl bd yhl Ebcl# Woyhb|y oyp Zubylpyacyopn whay wb|ki yhl pzouoy bd Lcgkaciel2‟ (lioybuoak+
 Elkdapy Ylklguazh
59#1#15/# Buacglopn op ‘yhl e|kwaum bd Zubylpyacyopn ### oypuanodo`ayobcp aul yb el db|ci zludbunocg yhlou |pld|k d|c`yobcp bd wlkiocg nbul dounk yhlebcip yhay mcoy yhl Lnzoul ybglyhlu oc ltlu zauy bd yhl gkbel‟ (lioybuoak+
@b|cy Ibwc Ulzbuylu 
17#7#5:/#Ponokau `kaonp dbu \kpylu+ ap pbnl `akkli Cbuyhluc Oulkaci+ aul db|ci oc yhl 1?0?.9? zluobi#‘Yhop wlpyluc b|yzbpy bd Lnzoul‟ (lioybuoak+
Zbuyaibwc Clwp
1?#9#97/ op a e|kwaum bd onzluoakopn agaocpy ‘yhl dblp bd yhl Lnzoul+ lpzl`oakk oc Oulkaci‟ (lioybuoak+
 KbcibciluuPlcyoclk
10#7#0?/# Yhl ylunp ‘yhl onzluoak Zubtoc`l‟+ \kpylu‟p ‘Onzluoak eouyhuoghy aciyuaioyobcp‟ aci yhl ‘Onzluoak ua`l‟ who`h ochaeoyp oy aeb|ci
5
aci yhl kaugl c|nelup bd Dull 
1
Anbcg c|nlub|p uldlulc`lp+ pll lioybuoakp oc yhl
 Elkdapy Ylklguazh
9#1#15+ 1?#?#19+ 7#7#14= yhl
 Kbcibciluu Plcyoclk
10#7#15+ 10#8#15+ 17#<#10+ 11#4#19+ 4#7#14+ 5:#1:#17+ 59#1#18+ <#5#51+ 7#4#51+50#4#51= yhl
 Onzauyoak Ulzbuylu 
59#1:#15+ 19#8#10+ 10#7#14+ 51#15#14= yhl
 Clwp Klyylu 
54#9#14+ 7#7#14=yhl
 Eakknlca Beplutlu 
5:#?#15+ ?#0#17= yhl
@b|cy Ibwc Pzl`yaybu 
5:#?#15+ 59#8#17+ 5#8#1?+ 17#7#5:=yhl
Zbuyaibwc Clwp
8#4#15+ 0:#9#51#
5
Pll lioybuoakp6
 Kbcibciluu Plcyoclk
11#5#0?+ 10#5#0?+ 10#7#0?+ 15#8#0?+ 14#15#0?+ 50#<#9:+ 54#11#9:+10#5#90+ 1<#7#90+ 1#0#9?=
 Onzauyoak Ulzbuylu 
0#?#95=
Zbuyaibwc Clwp
0:#4#9<+ 5:#7#94+ 11#1#97+1?#9#97+ 54#4#98+ 5?#1#9?

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Miley liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->