Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
jawapn bank soalan esei 4

jawapn bank soalan esei 4

Ratings:
(0)
|Views: 642|Likes:
Published by shainli

More info:

Published by: shainli on Sep 16, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/18/2012

pdf

text

original

 
Bahagian C1
(a)F1 Khalifah dilantik menerusi upacara mengangkat sumpah atau“baiah”.H1a Baiah membawa maksud taat setia dan kerelaan antara orang yangmemerintah dengan orang yang diiperintah.F2 Setiap khalifah mestilah melaksanakan tanggungjawab dengan betul dan sempurna berlandaskan hukum syariah.F3Menurut Islam, pemilihan khalifah mestilah dibuat menerusi proses perundingan atau musyawarah setelah dirundingkan pada peringkat tertinggi oleh ahli bijak pandai iaitu Ahli Syura.F4 Antara syarat-syarat kelayakan untuk menjadi seorang khalifahadalah seperti berikut:H4a Lelaki yang merdeka dan beragama Islam.H4b Mempunyai ilmu agama Islam yang lengkap.H4c Tubuh badan yang sihat dan tidak cacat.H4d Adil dan mempunyai tingkah laku yang baik.H4e Mempunyai fikiran yang cerdas dan pandai mentadbir urusannegeri.H4f Bersifat berani dan warak.F5 Pelantikan khalifah Islam adalah berdasarkan empat kaedah pemilihan iaitu musyawarah atau syura iaitu permesyuaratan atau perundingan untuk mengambil keputusan tentang sesuatu perkara.H5a Pelantikan Khalifah Abu Bakar adalah menerusi keadah ini. Ia berlaku ketika golongan Ansar daripada Bani Saadah, hampir melantik khalifah daripada kalangan mereka di Saqifah.H5b Atas cadangan Sayidina Umar al-Khattab, dan disertai dengan persetujuan ramai, Abu Bakar telah dilantik sebagai khalifah.F6 Kaedah yang kedua ialah menerusi cadangan satu nama sahaja,contohnya sewaktu pelantikan Khalifah Umar al-Khattab.H6a Namanya telah dicalonkan oleh Khalifah Abu Bakar sebelum beliau wafat.F7 Kaedah yang ketiga adalah menerusi pemilihan calon-calon yanglayak. Semasa pelantikan Sayidina Uthman bin Affan, enam calontelah diusulkan dalam pemilihan tersebut.H7a Sayidina Uthman bin Affan telah terpilih dalam pemilihantersebut.F9 Kaedah yang keempat pula adalah menerusi pencalonansekelompok masyarakat seperti pelantikan Khalifah Ali bin AbuTalib.F10 Semua kaedah ini adalah menerusi proses syura atau musyawarahdan telah diperkukuhkan dengan baiah iaitu perakuan sumpah taatsetia kepada orang yang dilantik sebagai khalifah.[8
markah
](b)F1 Khalifah adalah merupakan ketua negara yang wajib menjalankan
 
tugas untuk memelihara kedudukan agama Islam serta mentadbir negara mengikut al-Quran dan hadis.F2 Khalifah juga berkewajipan untuk menitikberatkan sistem politik,sosial, dan ekonomi supaya berlaku keseimbangan antarakeperluan rohani dengan jasmani.F3 Khalifah juga bertanggungjawab memastikan pentadbiran negara berjalan dengan sempurna dan dapat mempertahankan negaradaripada musuh.F4 Kebajikan rakyat juga harus dititikberatkan oleh khalifah agar kebajikan rakyat terjaga dan dapat hidup dengan sejahtera didunia dan akhirat.F5 Khalifah juga bertanggungjawab menjaga dan meneruskan ajaranAllah SWT.F6 Khalifah juga harus mengekalkan perpaduan ummah melaluikonsep musyawarah atau syura dan memantapkan perundanganIslam.F7 Hal-hal yang berkaitan ekonomi seperti kewangan, perbendaharaannegara, baitulmal dan pungutan kharaj, jizyah, dan zakat.F8
 
Kharaj adalah cukai yang dikenakan keatas orang bukan Islammanakala jizyah pula ialah cukai yang dikenakan terhadapindividu bukan Islam yang berselindung di negara Islam. Zakat pula ialah pengeluaran sebahagian harta dan tanaman oleh orangIslam dan adalah wajib untuk semua umat Islam yang berkelayakan.[4
markah
](c)F1 Abu Bakar telah mentadbir negara Islam yang berpusat di Madinahmengikut undang-undang dan syariat yang dilaksanakan oleh NabiMuhammad SAW.F2 Khalifah Abu Bakar telah berjaya mengalahkan gerakan al-Riddahiaitu satu gerakan yang mengingkari ajaran Islam.F3 Di sebelah luar pula, kerajaan Islam Madinah menghadapiancaman orang-orang Rom dan Parsi.F4 Beberapa langkah juga telah diambil untuk menghadapi ancamantentera Rom dan Parsi.F5 Khalifah Abu Bakar sendiri telah berjaya mengumpulkan ayat-ayatal-Quran yang kemudiannya dimansafkan pada zaman pentadbirankhalifah Uthman bin Affan.F6 Bagi melincinkan pentadbirannya khalifah Abu Bakar telahmembahagikan pentadbiran kerajaan kepada sepuluh wilayah iaituMakkah, Taif, Yaman, al-Jund, Khalwan, Bahrin, Jarsh, Zabid,Hadhramaut, dan Nijran.F7 Beliau juga telah memperkenalkan bayaran gaji untuk tenteramelalui hasil harta rampasan perang, undang-undang tanah, danhak rakyat terutama berkaitan dengan golongan mawali.
 
F8Abu Bakar al-Siddiq telah digelar sebagai Penyelamat umatIslam” kerana jasa-jasanya menyatupadukan umat Islam yang telah berpecah-belah selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW denganmenghapuskan gerakan al-Riddah. Sebelum Abu Bakar mangkat beliau telah menamakan atau mencadangkan agar Umar bin al-Khattab dilantik menjadi penggantinya.[8
markah
]
2
(a)F1 Tamadun Islam telah bertembung dengan tamadun lain menerusikegiatan perdagangan dan perniagaan.F2 Orang-orang Islam keturunan Arab memang terkenal dalam bidang perniagaan. Semasa menjalankan perniagaan ini orang-orang Islamakan dapat menyaksikan pelbagai kebudayaan dan tamadun bangsa-bangsa lain.F3 Penguasaan Islam ke atas kawasan Teluk Parsi, Laut Merah, danTimur Mediterranean telah membolehkan perdagangan jarak jauhmenjadi salah satu alat utama pertembungan tamadun Islamdengan tamadun lain.F4 Tamadun Islam telah bertembung dengan tamadun China padaawal abad ke-7 M lagi. Pada waktu itu orang-orang Islam telahsampai ke China iaitu berdagang di bandar Canton.

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
aleezajanis liked this
Along Mohd liked this
Sofea Starz liked this
4liinn liked this
zuracandy liked this
Rusna Ahmad liked this
skylov329 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->