Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
25Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Rancangan Pelajaran Tahunan Barab Ting1ok

Rancangan Pelajaran Tahunan Barab Ting1ok

Ratings:

2.0

(1)
|Views: 1,157|Likes:
Published by Mohd Faizal Othman

More info:

Published by: Mohd Faizal Othman on Sep 17, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/27/2012

pdf

text

original

 
1
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNANBAHASA ARABTINGKATAN SATU2009
ðìäÛa@튇nÛa@òİ‚@òîi‹ÈÛa@òÌÜÛa@¶ëþa@òäÛa@RPPY@
 
 
2
ðìäÛa@튇nÛa@òİ‚@ @@¶ëþa@òäÜÛ@òîi‹ÈÛa@òÌÜÛaRPPYâ@@ @
ﺮﻬﺸﻟا
 
عﻮﺒﺳﻷاعﻮﺿﻮﻤﻟا
/
ةرﺎﻬﻤﻟا
 
 
 ﺼﻔﻟا
 
ﻢﻴﻈﻨﺗ
 
ﺔﻴﻠﻤﻋو
 
ﻞﻴﺠﺴﺘﻟالﻮ
 
 
òÌÜÛa@kîj¥@wßbã‹i
Z@@ @
1
@Êìšì¾a@@Z@ÒŠbÈnÛaQI@@¶ëþa@ò—¨a
òîãbrÛa@ò—¨a@@HQS@ @ @ÒŠbÈnÛaRI@òrÛbrÛa@ò—¨a@HT@
@ñ‹þa@QI@òÈia‹Ûa@ò—¨a@HW@ @ @ñ‹þaR™@QPI@òßb©a@ò—¨aH@ @
 
2
™@òí‹ÔÛaQS@I¶ëþa@ò—¨a@H
™@åØ¾a@QUIòîãbrÛa@ò—¨aH@
@õb›Çc@@á§aQ™@I@—¨aòrÛbrÛa@ò @HQW@
@á§a@õb›Çc@R™@RP@I@òÈia‹Ûa@ò—¨a òßb©a@ò—¨aëH@@ @
 
3
™@ò톋Ï@pbubyRS@I@ò—¨aQH
@™@Ša‰nÇ⁄aë@õbärÛaë@‹Ø“ÛaRV@ I@ò—¨aRH
™@Ý—ÐÛa@À@õbî’þa@RXI@@ò—¨aS@
@òŠ‡¾a@À@õbî’þa@SQI@@ò—¨aTUH@ @
 
4
@òîÇb»@pbuby@O@™@òjnؾaSUI@@ò—¨aQR@H
 ì×d¾a@@pbië‹“¾aë@püSXI@@ò—¨aS@H
™@áÈݾa@À@TPI@@ò—¨aTU@HïÜØÛa@áîîÔnÛa
 
TAHUN BARU CINA 26-27 JAN
 
 
ﺔﻐﻠﻟا
 
ﺐﻴﺒﺤﺗ
 
ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ
 – 
ﻦﻏﻮﺒﻤﺳ
 ................. 
 
Þëþa@‘Š‡ÛaZ퇧a@ïaŠ‡Ûa@bnnÏüa@âìí@
                 
ﻲﻧﺎﺜﻟا
 
سرﺪﻟا
:
ﺔﻗاﺪﺼﻟا
 
سﺎﺳأ
 
فرﺎﻌﺘﻟا
 
         
CUTI PERTENGAHAN SEM SATU 14-22 MAC
     
 
RANCANGAN PELAJARAN TAHUN 2009BAHASA ARAB TINGKATAN SATU
 
3
 
ﺚﻟﺎﺜﻟا
 
سرﺪﻟا
:
ناءﺮﻘﻟا
 
ﺔﻐﻟ
 
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا
 
ﺔﻐﻠﻟا
 
                        
ﻊﺑاﺮﻟا
 
سرﺪﻟا
:
ةﺎﻴﺤﻟا
 
ﺞﻬﺒﺗ
 
ﺔﺿﺎﻳﺮﻟا
 

 
        
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
       
CUTI PERTENGAHAN TAHUN
 
(1 JUN – 14 JUN) 2 MINGGU
  
ﺲﻣﺎﺨﻟا
 
سرﺪﻟا
:
تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا
 
ﺎﻴﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺗ
 
ﺮﺼﻋ
 
             
سدﺎﺴﻟا
 
سرﺪﻟا
:
 ﻟا
 
يﺪﻴﻠﻘﺘﻟا
 
سﺎﺒﻠﻟاﻊﺋاﺮ
 
          
ﻊﺑﺎﺴﻟا
 
سرﺪﻟا
:
ﺔﺼﻘﻟا
 
ناوأ
 
                 
UJIAN BULANAN 2
 
ﻦﻣﺎﺜﻟا
 
سرﺪﻟا
:
ﺎﻳﺰﻴﻟﺎﻣ
 
ﻲﻓ
 
نﺎﻳدﻷا
           
CUTI PERTENGAHAN SEMESTER 2 (22-31 OGOS)
 
& CUTI HARI KEMERDEKAAN 31 OGOS
 

Activity (25)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Souq Aboufirkhah liked this
Boss Bory liked this
Nor Fadila Ayob liked this
faridahzuhdi liked this
sbah liked this
haniesalsabiela liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->