Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
85Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
exemple calcul impozit

exemple calcul impozit

Ratings: (0)|Views: 12,142 |Likes:
Published by ramonanandra

More info:

Published by: ramonanandra on Sep 17, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/12/2013

pdf

text

original

 
3.2. Impozitele şi taxele locale ale Comunei Floreşti3.3. Exemple de calcul a impozitelor3.3.1. Exemple de calcul al impozitelor pe clădiri persoane fizice
Datele folosite la calculul impozitului pe clădiri
1
sunt actualizate anual.
2
Pentru calculul impozitului pe clădiri, în cazul persoanelor fizice, sunt necesareurmătoarele date:a)rangul localităţii unde se află situată clădirea; b)teritoriul unde se află: 1. în intravilan;2. în extravilan.c) zona în cadrul localităţii;d) suprafaţa construită desfăşurată a clădirii, respectiv:1. cea determinată pe baza dimensiunilor măsurate pe conturul exterior al acesteia;2. în cazul în care clădirea nu poate fi efectiv măsurată pe conturul exterior, suprafaţautilă a clădirii se înmulţeşte cu coeficientul de transformare de 1,20;e) tipul clădirii şi instalaţiile cu care este dotată aceasta;f) în cazul apartamentului, dacă acesta se află amplasat într-un bloc cu mai mult de3 niveluri şi 8 apartamente;g) data finalizării clădirii.Un contribuabil persoană fizică, IONESCU MIRCEA, din Floreşti, str. Horea, nr.10, dobândeşte la data de 20.03.2008 o casă de locuit situată în mediul rural, localitate derang IV zona A. Suprafaţa construită a clădirii este de 160 m
2
. Clădirea are două niveluri,respectiv parter şi mansardă, cu pereţi de cărămidă şi cadre de beton armat (având douănivele parterul are 80 m
2
, iar mansarda are tot 80 de m
2
). Clădirea este construită în anul1954 şi are o pivniţă în subsolul clădirii de 15 m
2
.Contribuabilul de pune Declaraţia de Impunere nr. 1214 din 5.04.2008 conformAnexei nr. 13.
1
Sunt preluate din Legea nr. 571 – privind Codul fiscal;
2
Prin Hotărâre de Guvern şi apoi prin Hotărâre ale Consiliilor Locale, care au posibilitatea majorării cu până la 20% conform art. 287 din Codul fiscal;
 
Impozitul aferent clădirii se va calcula prin aplicarea cotei de 0,1% asupra valoriiimpozabile a clădirii. Pentru clădirile situate în localităţi de rang IV valorile impozabilese ajustează cu coeficienţii de corecţie, pe zone astfel:Zonapentru blocuri sub 3 nivelurişi 8 apartamente pentru blocuri peste 3 nivelurişi 8 apartamenteA1,101,05B1,051,00C1,001,00D0,951,00Pentru calcularea impozitului aferent unei clădiri este foarte important de reţinutcă există trei situaţii:-calculul impozitului aferent parterului şi următoarelor nivele (etaje) pentru carevaloarea impozabilă se consideră 100%;-pentru subsol, demisol sau mansarde utilizate ca locuinţe, valoarea impozabilă seconsideră 75% din suma care s-ar aplica clădirii;-pentru subsol, demisol sau mansardă utilizate cu alte scopuri decât cel de locuinţă,valoarea impozabilă se consideră 50% din suma care s-ar aplica clădirii.În cazul nostru: pentru mansardă valoarea impozabilă pe m
2
reprezintă 75% dinvaloarea corespunzătoare clădirii; pentru pivniţe în subsol, valoarea impozabilă reprezintă50% din valoarea corespunzătoare clădirii. De asemenea, valoarea impozabilă se reduceîn raport cu perioada în care a fost realizată clădirea, în cazul nostru reducerea este de20% (pentru clădirile finalizate în perioada 10.01.1951 – 31. 12. 1977).
a)Calculul impozitului pe clădiri pentru parter:
Din Anexa nr. 1 se identifică valoarea impozabilă de 669 lei/m
2
, întrucât clădireaeste situată în zona A. Această valoare se corectează cu coeficienţii din Anexa nr. 2, cuvaloarea de 1,10 întrucât locuinţa este situată în zona A, rang IV şi în categorialocuinţelor sub 3 nivele şi 8 apartamente.
 
1. Valoarea impozabilă pe m
2
este:669 lei/m
2
x 1,10 (coeficient de corecţie, conform Anexei nr. 2) = 735,9 lei/m
2
= 736 lei/m
2
2. Întrucât clădirea este finalizată în anul 1954, valoarea impozabilă se reduce cu 20%.
3
736 – 20% (reducere) = 588,8 lei/m
2
3. Determinarea valorii impozabile:588,8 lei/m
2
x 160 m
2
= 94.208 lei4. Calculul impozitului aferent suprafeţei de la parter:94.208 lei x 0,1% = 94,208 lei impozit/an
b)Calculul impozitului pe clădiri aferent mansardei
1. Calculul valorii impozabile unitare:588,8 lei/ m
2
x 75% = 441,6 lei/m
2
2. Calculul valorii impozabile totale:441,6 lei/m
2
x 160 m
2
= 70.656 lei3. Calculul impozitului aferent suprafeţei de la mansardă:70.656 lei x 0,1% = 70,656 lei impozit/anc)
Calculul impozitului pe clădiri aferent subsolului
1. Calculul valorii impozabile unitare:588,8 lei/m
2
x 50% = 294,4 le/m
2
2. Calculul valorii impozabile totale:294,4 lei/m
2
x 15 m
2
= 4.416 lei3. Calculul impozitului aferent suprafeţei de la subsol:4.416 lei x 0,1% = 4,416 lei impozit/anTotal impozit:
94,208
lei +
70,656
lei +
4,416
lei =
169,28
lei
3
Conform Codului fiscal, art. 251, alin. 8;

Activity (85)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Mirea Roxana liked this
Viorica Mateescu liked this
Mirea Roxana liked this
Gabriela Gavrila liked this
Florea Alina liked this
Florea Alina liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->