Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Persona

Persona

Ratings: (0)|Views: 5 |Likes:
Published by lovegjp4ever
kangta
kangta

More info:

Published by: lovegjp4ever on Sep 17, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/17/2009

pdf

text

original

 
Persona
 
môgê mêsơ woa sơ ,nun muli hưlrơ sơ 
nun appi hư ryơ sơ ,kơrưn su ơpsơsơ  
chômsik, negêmơrơ chi nưnơl ,putchapa nelhim chôcha tô purưn sutô ơp_sơs na poa 
chik kyơ chyơ hưtơchin ,imi sơ_kơ_pơ_rin 
môs sưgê woe pơ rin, ne ka sưmư rô nơl 
hanpơ tô_uskê ha chi môs han kơn 
ne mi chyơ pơrin chip chagi ran kơl*
 
nal tôra pô chima ,tuy tôra pô chima 
kưtê rô tuy_yơ ga, nal it kô sara_ga
mơlri chôkưm tơ mơlri, negêsơ tơ mơlri tô mang ga
i_rơt_kê môs nan nal ,i_rơt_kê môs tuên nal
ơri sơgơs tơn nal ,chal tơnakan kơ ya
chu ơkưn ha_chima ,kiơk_tô ha_chima charali ,chugưl man_khưn woe rôp_tơ_ra_gô
chal chi_ne_ra_nưn mal ,mi_an_ha_ta_nưn mal 
heng_phuk hes_sơs tan mal ,nal tơnarơ_myơn_nal ,chal_ari yơ_gi_sơ chugi kô ka 
 
ni_ga ơpsin haru_haru chugơ kơl ne mô_sưm_in kơl al channa nơ tô al_kô is channal,imi tôra kal su_ơpsưl mal_khưn

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->