Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
VASELE-ȘI-NERVII-MEMBRULUI-INFERIOR

VASELE-ȘI-NERVII-MEMBRULUI-INFERIOR

Ratings: (0)|Views: 12|Likes:
Published by Adelina Andreea
anatomie
anatomie

More info:

Published by: Adelina Andreea on Jan 10, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/10/2014

pdf

text

original

 
VVAASSEELLEE 
ȘȘ
II NNEERRVVIIII MMEEMMBBRRUULLUUII IINNFFEERRIIOORR 
AARRTTEERREELLEE 
 
RRAAMMUURRIILLEE PPAARRIIEETTAALLEE EEXXTTRRAAPPEELLVVIINNEE AALLEE AARRTTEERREEII IILLIIAACCEE CCOOMMUUNNEE 
  
 
contribuie la vasc. mb. inf
  
 
sunt:
o
 
a. obturatoare
o
 
a. gluteală sup.
 
o
 
a. gluteală inf.
 
o
 
a. pudendală int.
 
1.
 
A. obturatoare:
  
 
orig. în porț. ant. a a.iliace
int.
  
 
descind. dinspre
 pe peretele lat. al pelvisului
  
 
aplicată pe fasc. m. obt. int. n.obt. int(sup.)
 
v.obturatoare(inf.)
  
 
trece în can. găurii obturate
 
  
 
se termină în reg. antero
-med. a coapsei Ramuri: a.
 
ramura
anterioară
-
  
 
se orient.

, de-a lungul m.sup. a g. obt.
  
 
e acop. de m. obt. ext.
  
 
vasc. m. obt. ext., pectineu, adductor lung+ mic
  
 
vasc. scrotului+ labii mari b.
 
ramura
posterioară:
  
 
se orient.

, de-a lungul m. post.+inf. a g. obt.
  
 
dă naștere la o
r. acetabulară
+
r.musculare
 pt. m.obt.int.,
femural, adductor mare+gracilis 2.
 
A.
gluteală superioară
 
( a.fesieră scurtă)
 
  
 
se or.
 
 
  
 
la niv. sp. suprapiriform se împ. în 2 r. a.
 
ramura
superficială
- plas. gluteu mare
   
gluteu mij. b.
 
ramura profundă
-
  
 
se or.

 gluteu mij.
 
 gluteu mic
  
 
se term. prin 2 ramuri:
o
 
r. superioară
:
cu r. din a. circumfl. iliacă prof.
 
o
 
r.inferioară
:
cu r. din ac. circumfl. fem. lat
  
 
dă r. pt. m. glut. mij+mic, tens. al f.l., coxal și artic. șoldului
 
3.
 
A.
gluteală inferioară (
 
a. ischiadică)
 
o
 
desc.
 
de plexul sacral și
 de m.piriform
o
 
trav. marea scobit. ischiadică la niv. sp. infrapiriform
 
o
 
r. pt. m. gluteu mare, gemen sup.+ inf., obt. int+
femural
o
 
cu r. a. circumfl. fem. med., prima perforantă și obt.
 
o
 
dă naștere
a. satelită
 a n. ischiadic
 
4.
 
A. pudendală
 
  
 
trav. marea scobit. ischiadică la niv. sp. infrapiriform.
 
  
 
pătr. în fosa ischiorect.
 
  
 
r. musc. pt. gluteu mare, piriform, gemen sup.+inf.+ obt. int
 
AARRTTEERRAA FFEEMMUURRAALL
ĂĂ
 A.
 
Traiect și direcție
  
 
a.iliace ext.
 incepe la mij. lig. inghin.,
  
 
desc.

 
  
 
se term. la hiatul tendinos
 a.poplitee
B.
 
Raporturi
lacuna vasculară
:
lig. inghinal
lig. pectineal
arc. iliopectineu
v. femurală
 
 fascia lata
 
form. „teaca v. femurale” care cuprinde 3 segm:
 
o
 
canalul femural: a. fem. reprez. bisect.
fem. Scarpa, vine în rap.
 cu fascia cribosa,
cu vena femurală
o
 
canalul subsartorial:
m.sartorius,

m. vast medial,

m. adductor lung, vena trece
 
de arteră
 
o
 
canalul adductorilor( lui Hunter)
 
 vast med.,
 
 add. mare, artera e sit.
 
de vena femurală+ însoț. de n. safen
 
 
C.
 
Ramuri colaterale 1.
 
A. epigastrică superficială
 
  
 
se despr. de pe f. ant. a a. femurale
  
 
trav. fascia cribosa se îndr.

și se ramif. în ț. cel subcut. al peretelui abd. ant
la niv. ombilicului
2.
 
A. circumflexă iliacă superficială
 
  
 
se despr. la acelasi niv. ca a.e.s.
  
 
trav. fascia cribosa se îndr.

și se ramif. în ț. cel subcut. al peretelui abd. ant,
de a.e.s
3.
 
A. pudendale (rușinoase) externe
 
  
 
nr. de 2, superficială+ prof.
 
  
 
se despr. la același niv. ca a.e.s
 
  
 
trav. fasci
a cribosa și se or.
 
  
 
dă naștere:
 
o
 
r. scrotale ant./ r. labiale ant.( masc./feminin)
o
 
r.inghinale
4.
 
A. femurală profundă
 
  
 
se despr. de pe f. post. a a. femurale
  
 
se îndr. /

, se termin. sup. de hiatul tendinos
  
 
dă naștere
 
o
 
a. circumflexă fem. medială
 
se despr. de pe f. post. a a. fem. și se împ. în
4
 ramuri (la niv. f. prof. a m.
femural):
 
r. prof 
. ( vasc. m. reg. post. a coapsei)
 
r. acetab.(
 
pt. artic. șoldului)
 
 
r. asc.
 
(pt. caspula artic. șoldului)
 
 
r. transversă
 (vasc. m. obt.)
o
 
a. circumfl. fem.
laterală
 
se despr. din porț. iniț. a a. fem. porf., se or.
 
și se împ. în
 3
 ramuri:
 
r. asc.
( dest. art. șoldului)
 
 
r. desc.
(pt. m. cvadvriceps+ sartorius)
 
r. transv.
 ( calibru redus, se or.

 de m. vast lat., înconj. femurul)
o
 
a. perforante:
 în nr. de
3
, străb. m. adductor mare și trec în reg. post. a coapsei, fiecare din ele dă naștere unor
r. sup
.+
r. inf. 5.
 
A. descend. a genunchiului-
 
ia naștere sup. de hiatul tendinos
 
  
 
perf. mb. vasto-
adductorie și se împ. În 2 r.
 
o
 
r. safenă
-
care însoț. tr. n. safen
 
o
 
r. artic.
 –
 
part. la form. reț. artic. a genunchiului
 
 
AARRTTEERRAA PPOOPPLLIITTEEEE 
A.
 
Traiect și direcție
  
 
artera fem.
, începe la hiatul tendinos, străb. f. poplitee se termină la arcul tend. al m. solear
 
  
 
tr. /

 
și apoi devine
 
B.
 
Raporturi
  
 
trece peste f. post. a artic. genunchiului+ m. popliteu
 
  
 
e acop. de m. semimb+ gastrocn.
 
  
 
e însoț. de v. poplitee+ n. tibial
 C.
 
Ramuri colaterale: 1.
 
A. sup.+ lat. a genunchiului
  
 
ia naștere de pe f. ant. a a. poplitee, înconj. porț. sup. a cond. lat. al fem.
 
  
 
dă r. pt. m. vast. lat, pielea porț
. antero-lat a genunchiului + o r. pt. r. artic. a genunchiului
2.
 
A. sup.+med. a genunchiului
  
 
ia naștere de pe f. ant. a a. poplitee, înconj. porț. sup. a cond. med. al fem.
 
  
 
dă r. pt. m. vast. med., pielea porț. antero
-med. a genunchiului + o r. pt. r. artic. a genunchiului
3.
 
A. mij. a genunchiului
  
 
porn. de pe f. ant. a a. poplitee în dr. interliniei art. genunchiului
  
 
se distrib. caps. art. genunchiului, lig. artic., corp adipos infrapatelar
4.
 
A.inf+ lat a genunchiului
  
 
porn. de pe f. ant. a a. poplitee în dr. interliniei art. genunchiului
  
 
dă r. pentru porț. antero
-lat a artic. genunchiului + ia parte la form. r. artic. a gen.
5.
 
A. inf+med. a genunchiului
  
 
se despr. la același niv. cu a.i.l.g.
 
  
 
dă r. pentru porț. antero
-med a artic. genunchiului + ia parte la form. r. artic. a gen.
 
6.
 
A. surale
  
 
iau naștere la același niv. a.i. m.+l.
 
  
 
nr. de
 2
, medială+ lat.
 
  
 
se or.
 fiecare fiind dest. capului coresp. al gastrocn.
*R
EȚEAUA ARTIC. A GENUNCHIULUI
 
  
 
reprez. ansamblul
 arterial care înconj. artic. genunchiului
 
  
 
iau parte r. colat. din:
 
o
 
a. poplitee: a.s.l.g+a.s.l.m+a.i.l.g+a.i.m.g
 
o
 
a. tibială: a rec. tibială ant., a. rec. tibială post., a. rec. fib. ant.
 
  
 
porț. ant. a reț. artic. a genunchiului form. r. patelară ( în jurul
 patelei)
 
 
AARRTTEERRAA TTIIBBIIAALL
ĂĂ
 AANNTTEERRIIOOAARR
ĂĂ
 A.
 
Traiect și direcț
ie
  
 
a.poplitee
 r. de bifurc. ant.
  
 
se îndr.
, străb. spațiul curpins între tibie + fibulă+ m. sup. a lig. interosos al gambei
 
  
 
se term. la niv. retinac. inf. al ext.
B.
 
Raporturi
  
 
rap
.
 
  
 
 în porț. sup.
 m. tibial ant.+ext. lung al degetelor
  
 
 în porț. inf.
 m. ext. lung al halucelui
  
 
rap.
 lig. interosos al gambei+ tibia
  
 
rap.
 m.tibial ant
  
 
rap.
 m.ext. lung al degetelor
  
 
acomp. de 2 vene sat.+ n. peronier prof.
C.
 
Ramuri colaterale 1.
 
A. rec. tibială post.
 
  
 
ia naștere din porț. iniț. a a.
t.a., se or.
 pt. a se termina pe f. post. a artic. talo-fib. prox.
 
  
 
dă r. pt. m. popliteu+ ia parte la form. r. artic. a genunchiului
 2.
 
R. circumflexă a fibulei
 
  
 
ia naștere din a.t.a ,
 de lig. interosos al gambei
și se termină pe f. ant. a artic. talo
-fib. prox.
  
 
dă o ram. colat: a. rec. fib. ant. (r. inconstantă)
 
3.
 
A. rec. tibială ant.
 
  
 
ia naștere din a.t.a ,
acop. de f. prof. a m. tibial ant.
+ ia parte la realiz. reț. artic. a genunchiului
 
4.
 
A. maleolară ant. lat.
 
  
 
ia naștere din a.t.a sup. de retin. inf. al ext.
, se or.

 în contact cu maleola lat.
  
 
vasc. art. talocrurală+ teg. învec.+ia parte la formarea
reț. maleolare lat.
 
(+ r. din a. tarsiene lat.)
5.
 
A. maleolară ant. med.
 
  
 
ia naștere din a.t.a sup. de retin. inf. al ext., se or.

 în contact cu maleola med.
  
 
vasc. art.
talocrurală+ teg. învec.+ia part
e la formarea
reț. maleolare med 
.(+ r. din a. tarsiene med.)
 
AARRTTEERRAA DDOORRSSAALL
ĂĂ
 AA PPIICCIIOORRUULLUUII A.
 
Traiect și direcție
  
 
a
.tibială ant.
 
 , începe la niv. ret. inf. al ext.
  
 
se îndr.
 
și ușor
 
străb. primul spațiu intermetatarsian se term.
 cu a. plant. lat
B.
 
Raporturi
  
 
rap
.
 
primul tend. al m. ext. scurt al deg., t.cel. subcut.+ piele
 
  
 
rap.
 masivul osos al tarsului
  
 
rap.
 tend. m. ext. lung al halucelui
  
 
rap.
m. scurt ext. al deg.
C.
 
Ramuri colaterale 1.
 
A.
tarsiană laterală
 
  
 
ia naștere din a.d.p. inf. de ret.inf. a ext.
 
  
 
trece sub m. ext. scurt. al deg. și dă r. pentru el, r. osoase+ articulare se term. pe marg. lat. a piciorului
 
  
 
se
 
cu a. mal. ant. lat., a. arcuată, a. fibulară+ a. plant. lat.
 
2.
 
A. tarsiene mediale
  
 
 în nr. de
 2-3
se or. către m.
a piciorului
 
  
 
se
 
cu a. plantară medială
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->