Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Menaxh-politikat e shpërb[kompensimit].në institucionet shëndetesore

Menaxh-politikat e shpërb[kompensimit].në institucionet shëndetesore

Ratings:
(0)
|Views: 1,288|Likes:
Published by up-fm

More info:

Published by: up-fm on Sep 18, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
 
ass.
mr.sc.ph
.
 Arijeta N.Stanovci
 
punim seminarik:
Menaxhimi dhe politikat e shpërblimit(kompensimit) në institucione shëndetësore
mentor:
prof.dr.Enver Kutllovci
 
kandidat
:
ass.
mr.sc.ph
.
ArijetaN.Stanovci
2008, Prishtinë
1
UNIVERSITETI I PRISHTINËS
FAKULTETI EKONOMIK DHE FAKULTETI IMJEKËSISË
STUDIMET POSTDIPLOMIKE
MENAXHMENTI në SHËNDETËSI
 
 
ass.
mr.sc.ph
.
 Arijeta N.Stanovci
Hyrje
1.Vlerat njerëzore, mbrojtja dhe shëndeti i të punësuarve
Njohja dhe pranimi i sintags se njeriu paraqet vlerën themelore organizana jep kuptojrënsie faktorit njeri kuar kompleksit të faktorëve – resurseve të përgjithshme.Njëri nga pionerët e menaxhmentit Robert Oven qysh herët e ka rejturrëndësinë e investimeve në faktorin njeri për realizimin e fitimit përkatsishtrëndësinë e anës njerëzore të organizatës për arritjen e qëllimit themelor –fitimit.Pranimi i vlerës njerëzore si faktor apo dimension shpenzimet ergjithshme. E then barierën për krahasimin e vlerave materiale me atonjerëzore dhe jomateriale spektrin e rgjithsm kalkulimit shpenzimeve. Është shtirë definohet njeriu kuptimin e vleravemonetare, mirëpo kur shihet pjesëmarja e tij në organizatë e dimë mirë se saështë shpenzuar për zgjedhjen, ushtrimin, mësimin e tij.Krijimi i një pasqyre relativisht të matshme për anën sasiore të vleravenjerëzore ka bërë të mundshme dhënien e përgjigjes relativisht të saktë tëvlerës së njeriut mirëpo ende është i paqartë tërësisht definimi i resursevenjerëzore si komponent i mathsëm vlerësues. Njohja e realitetit të tillë për këtëshkak sigurisht është materie mjaft e ndërlikuar për menaxhmentin që kaambicie për sukses.Mbrojtja në punë dhe ruajtja apo përmirësimi i shëndetit janë probleme tëveçanta që e preokupojnë menaxhmentin bashkëkohor përkatësisht sistemin etërësishëm të resurseve humane.Vendet e ndryshme e kanë të rregulluar në mënyra të ndryshme çështjen embrojtjes në punë dhe të shëndetit të të punësuarve, mirëpo e përbashkët ëprtë gjithë është kërkesa e ekzistimit të kushteve elementare për punë dhe për jetë. Ekzistimi dhe nxjerrja e ligjeve, rregullave apo normave të caktuara që erregullojnë çështjen e mbrojtjes në punë si dhe kompensimet materiale tënevojshme për mbrojtjen dhe ruajtjen e shëndetit janë çështje thelbësore nëkuadër të sigurimit të resurseve humane.Mbrojtja dhe shëndeti i punësuarve si çështje mjaft e rëndësishme organizimin e resurseve humane është mjaft vështirë të rregullohet me ligj.Aftësitë, ndrimet dhe stërvitjet e putorëve rkatësisht masat ndërmeren nga menaxherët apo ekipet profesionale kanë ndikim më të madhnë realizimin e suksesshëm të mbrojtjes në punë dhe ruajtjes së shëndetit të tëpunësuarve.Mbajtja e kujdesit nga ana e menaxherit jo vetëm ndaj sigurimit, zgjedhjes dheshfrytëzimit të të punësuarve por edhe sigurimi i kushteve për pension si dhezëvendësimi i tyre paraqet punën kryesore të menaxherit nga fusha e politikëssë kuadrit. Njëherësh ky është edhe kushti themelori mbajtjes së ciklit jetësortë të punësuarve. 
2
 
 
ass.
mr.sc.ph
.
 Arijeta N.Stanovci
2.Shpërblimi (kompensimi) i të punësuarve dhe i menaxherëve
Kompensimi, përkatësisht pagesa e punëtorëve bëhet në harmoni me kriteretthemelore të shpërblimit të punëtorit për punën e kryer.
Oferta dhe kërkesa për punë
Kushtet e përgjithshme ekonomike
Vlera e punës
Kushtet normativo-administrative dhe
Marrëveshjet kolektive midis sindikatës dhe punëdhënësve.Këta faktorë përcaktojvlerën e çdo pune andaj mund jeoperacionalizuar dhe të konkretizuar në mënyra të ndryshme.Përcaktimi i kritereve, përkatësisht satndardeve qoftë minimale apo optimalemunson ndërtimin e sistemit të shpërblimit të punëtove në nivel tëorganizas. Shumë institucione me llim zgjidhjes problemit kompensimit të punëtorëve shfrytëzojnë teknika të ndryshme të cilat shquhensi teknika të vlerësimit të punëve. Rëndësia e tyre qëndron në përcaktimin erëndësisë relative të çdo pune në raport me punë të tjera.Menaxherët shfrytëzojnë teknika të vlerësimit të punëve ashtu që të sigurojnëpagesa përkatëse në harmoni me kriterin e kërkesës së punëve në vendin epunës dhe kontributit të sa për realizimin e qëllimeve të organizatës. Këtomund të realizoj vetëm duke u mbështetur në informatat e nevojshme të cilatnxirren nga vlerësimi i punëve përkatësisht analiza e punës. Në bazë të këtyreinformatave menaxheri bën përshkrimin dhe specifikimin e punëve që tregonse çka kërkohet nga punëtori të kryej në vendin e punës në njërën anë, dheshkallën e kualifikimit personal të nevojshëm për të kryer atë punë në anëntjetër. Procesi i tillë i vlerësimit bëhet duke u mbështetur edhe në krahasimet emundshme midis punëve dhe me këtë realizohet rangimi i punëve nga ato kurkërkohet më së shumti gjer te ato punë ku kërkohet më së paku (në kuptimincilësor dhe sasior).Përcaktimi i bazës pagesës paraqet rkesën elementare me llim njohjes pages fillestare r pucaktuar. Mirëpo me llim stimulimit apo destimulimit për punë të caktuara krijohen diferencat e pagavetë cilat janë edhe elemente përbërëse në përcaktimin e listës së pagave paoshpërblimit të punëtorëve. Kryesisht pagesat bëhen në orë pune, por edhe nëcopë/normative apo në procese/funksione të caktuara. Stimulimi i përhershëmdhe stimulimi r efikasitet paraqiten si faktorë imanent procesin epërcaktimit të pagesave të punëtorëve që nënkupton marrjen e shpërblimevegjithherë në harmoni me sasitë dhe cilësinë e rezultateve.Derisa vlerësimi i punës së punëtorëve bëhet me ndihmën e teknikave tëvlerësimit të punëve, puna e menaxherëve është e një natyre tjetër andaj edhevlerësimi i saj kërkon teknika të tjera.
3

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Memi Pjerro Gjika liked this
Valon Hoti liked this
Potidome Vdesesh Mua liked this
Artur Voj liked this
Agron Bytyqi liked this
Shkelqim Malevija liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->