Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
31Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
metodologia cercetarii

metodologia cercetarii

Ratings: (0)|Views: 732|Likes:
Published by duddyw

More info:

Categories:Types, Research
Published by: duddyw on Sep 18, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/27/2013

pdf

text

original

 
1
Metodologia cercet
ă
rii psihologice
Sinteza cursului
Lect. Univ. Drd. Lucian Tra 
şă
 
Epistemologia: o scurt
ă
incursiuneAdev
ă
rul
ş
i tipologiile adev
ă
rului. Verificarea adev
ă
ruluiPsihologia ca
ş
tiin
Ńă
 Obiectul psihologieiRealismul
ş
tiin
Ń
ific
ş
i perspectiva newtonian-cartezian
ă
 Principiile psihologiei
ş
tiin
Ń
ificeNoile principii ale cunoa
ş
terii. Considera
Ń
ii asupra perspectivei noii fiziciCunoa
ş
tere comun
ă
 
ş
i cunoa
ş
tere
ş
tiin
Ń
ific
ă
 Cunoa
ş
terea prin explica
Ń
ie
ş
i cunoa
ş
terea prin experien
Ńă
. Nivelul discursiv
ş
i celevocativ al cunoa
ş
teriiTermen. Concept. No
Ń
iune. Opera
Ń
ionalizarea conceptelorMetod
ă
, tehnic
ă
, instrument de cercetareConceptul de metodologieParadigma si teorieConstruirea teoriilorIpoteza si validitatea ipotezelorProces, etape
ş
i strategii de cercetare
 
2
Epistemologia: o scurt
ă
incursiune
Epistemologia - teoria cunoa
ş
terii - reprezint
ă
o ramur
ă
a filozofiei care seocup
ă
cu originile, natura
ş
i scopurile cunoa
ş
terii. Epistemologia trebuie sar
ă
spund
ă
la dou
ă
întreb
ă
ri:
Ce este cunoa 
ş
terea ? 
 
ş
i
Cum este posibil 
ă
 cunoa 
ş
terea ? 
Cuvântul epistemologie deriv
ă
din dou
ă
cuvinte grece
ş
ti: epist
ē
me, care înseamn
ă
„cunoa
ş
tere”
ş
i logos care înseamn
ă
„studiu al” sau „teorie a”.In antichitate
epist 
ē
me 
semnifica cunoa
ş
tere,
ş
tiin
Ńă
 
ş
i era contrariul cuvântului
doxa 
care însemna p
ă
rere, opinie deci o cuno
ş
tin
Ńă
nesigur
ă
.Termenul de epistemologie este de dat
ă
recent
ă
, creatorul s
ă
u considerându-se afi Huxley.Epistemologia cerceteaza originea, structura, metodele si validitateacunoasterii stiintifice. Sarcina epistemologiei este sa stabileasca conditiile, valorilesi limitele cunoasterii stiintifice, sa precizeze gradul de indoiala si de certitudine pecare il comporta stiinta dobandita precum si metodele prin care se poate atenuaindoiala si spori certitudinea.Epistemologia – înainte de toate – trebuie s
ă
realizeze distinc
Ń
ia dintrecunoa
ş
terea de tip comun, general-uman
ş
i cunoa
ş
terea
ş
tiin
Ń
ific
ă
. În general seconsider
ă
cunoa
ş
tere de tip
ş
tiin
Ń
ific, acea cunoa
ş
tere care are urm
ă
toarele însu
ş
iri:- se îndep
ă
rteaz
ă
de cunoa
ş
terea comun
ă
 
ş
i de bunul sim
Ń
;- descompune automatismele mentale generate de experienta cotidian
ă
;- uzeaz
ă
de matematizare
ş
i formalizare;- utilizeaz
ă
metode speciale de tipul modelare, axiomatizare, formalizare etc.;- ob
Ń
ine cuno
ş
tin
Ń
e cel pu
Ń
in verificabile dac
ă
nu verificate.Epistemologia poate fi privit
ă
 
ş
i în raporturile sale cu celelalte ramuri alefilosofiei sau cu alte
ş
tiin
Ń
e. Astfel, se consider
ă
c
ă
 
gnoseologia 
- teoria generala acunoasterii - este acel domeniu al filosofiei care studiaza natura si intindereacunoasterii, presupozitiile si fundamentele acesteia. Deci, are in vedere orice tip de
 
3
raport reflexiv intre subiect si obiect, in timp ce epistemologia este teoria filosoficaa cunoasterii stiintifice.
 
Fiind o fiin
Ńă
gânditoare, omul în rela
Ń
ia sa cu mediul
ş
i cu ceilal
Ń
i, dispune de unanumit discernamant numit
bun-simt 
, care îl ajuta sa faca în mod sponan diferen
Ń
adintre real
ş
i fantastic, fals
ş
i adevar. De
ş
i acest fapt poate fi considerat o condi
Ń
ienecesar
ă
pentru claritatea
ş
i eficien
Ń
a gândirii, el nu este
ş
i suficient, astfel încâteste nevoie de un demers mai complex, cu teorii, proceduri
ş
i metode specifice.Epistemologia este o disciplin
ă
cu dubl
ă
dependen
Ńă
, apar
Ń
ine în acela
ş
itimp
ş
i meta
ş
tiin
Ń
ei
ş
i filosofiei. Ea trebuie sa verifice valoarea opera
Ń
iilorintelectuale, s
ă
stabileasc
ă
principiile
ş
i regulile de cunoa
ş
tere în genere, condi
Ń
iilefundamentale ale cunoasterii, functionarea acesteia si procedeele necesare pentrua construi
ş
tiin
Ń
a. Se consider
ă
a
ş
adar, c
ă
raportul dintre epistemologie
ş
ignoseologie este în principiu un raport similar cu cel dintre specie
ş
i gen.Logica realizeaz
ă
o apreciere intrinsec
ă
a con
Ń
inutului gândirii, nu sepreocup
ă
decât de condi
Ń
iile de validitate a con
Ń
inutului gândirii, fiind preocupat
ă
 doar de corectitudinea func
Ń
iei acesteia, pe când epistemologia caut
ă
s
ă
 stabileasc
ă
valorile cunoa
ş
terii.Obiectul epistemologiei este adev
ă
rul, astfel încât ea cerceteaz
ă
valoareade adev
ă
r a cunoa
ş
terii
ş
tiin
Ń
ifice care nu este unica însu
ş
ire dar este cea maiimportant
ă
, întrucât subsumeaz
ă
alte însu
ş
iri ale cunoa
ş
terii cum sunt simplitatea,coeren
Ń
a, eficacitatea. De asemenea, epistemologia releva certitudinea,cunoa
ş
terea faptului de a con
Ń
ine adev
ă
rul. Din unghiul din care prive
ş
tecunoa
ş
terea, logica stabile
ş
te validitatea sub aspectul corectitudinii - are ca obiectra
Ń
ionamentul - pentru c
ă
gândirea este obligata sa treac
ă
de la un con
Ń
inut la altul într-o anumit
ă
ordine.Obiectul epistemologiei este judecata pentru c
ă
, în primul rând, ea este oopera
Ń
ie esen
Ń
ial
ă
a gândirii
ş
i pentru c
ă
în legatur
ă
cu judecata ea pune în primulrând problema adev
ă
rului.Judec
ăŃ
ile
ş
i conceptele realizeaz
ă
o cunoa
ş
tere abstract
ă
 
ş
i mediat
ă
aobiectului, rezultând un model care, uneori, poate fi nonconfom cu realitatea, astfel

Activity (31)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
myalaura liked this
Raluca Vadanoiu liked this
Georgiana Lumy liked this
genari pla liked this
Ivan Cozonac liked this
emailreferat liked this
electrotehnica liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->