Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
neuropsihologie

neuropsihologie

Ratings: (0)|Views: 692|Likes:
Published by duddyw

More info:

Categories:Types, Research
Published by: duddyw on Sep 18, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/08/2013

pdf

text

original

 
 
 
CUPRINS
 INTRODUCERE
……………………………………………………. 9
SEC 
Ţ 
 IUNEA I 
ORGANISMUL
Ş
I CELULA
 
I.
Organismul uman ca sistem termodinamic
……………………..
 
11I. 1. Conceptul de sistem…………………………………………..
 
11I. 1.1. Alc
ă
tuirea
ş
i structura sistemului……………………. 11I. 1.2. Tipuri de sisteme……………………………………...
 
12I. 2. Organismul viu ca sistem termodinamic……………………..
 
132.1. Integralitatea organismului ca sistem termodinamic…..
 
14I. 2.2. Integrarea sistemului viu……………………………..
 
15I. 2.2.1. Reflectarea ca proces universal……………..
 
15I. 2.2.2. Modalit
ăţ
i de integrare………………………
 
17II.
Celula ca sistem termodinamic
………………………………… 21II. 1. Organizarea func
ţ
ional
ă
a celulei………………………..
 
21II. 1.1. Celula ca sistem deschis…………………………
 
21II. 1.2. Reglarea metabolismului celular………………..
 
22II. 1.3. Alc
ă
tuirea
ş
i structura celulei…………………..
 
24II. 1.3.1. Organitele celulare
ş
i rolurile lor…………..
 
25II. 1.3.2. Specializ
ă
rile func
ţ
ionale ale celulelor……..
 
35II. 1.3.3. Relativitatea tipologiei func
ţ
ionale a celulelor….
 
42SEC
Ţ
IUNEA a II-a
COMPONENTA NERVOAS
Ă
A SISTEMULUI INTEGRATOR
III.
Neuronul – celul
ă
excitabil
ă
 
ş
i secretorie
……………………..
 
43III. 1. Alc
ă
tuirea
ş
i structura neuronului………………………..
 
45III. 2. Mecanisme implicate în asigurarea excitabilit
ăţ
ii neuronului….
 
54III. 2.1. Pompe ionice…………………………………….
 
54III. 2.1.1. Pompa de Na
+
-K
+
……………………..
 
55III. 2.1.2. Pompa de Ca
2+
………………………..
 
57III. 2.2. Mecanismul de schimb antiport Na
+
 / H
+
……….
 
57III. 2.3. Sisteme enzimatice la nivelul membranei neuronale…
 
60III. 2.3.1. Sistemul enzimaticenergetic (ATP-azele)...
 
61III. 2.3.2. Sistemul enzimatic de comunicare…….
 
61III. 2.3.2.1. Sistemul adenilatciclazei….
 
61III. 2.3.2.2. Sistemul fosfatidilinozi-tolkinazei
 
63III. 2.4. Sistemul receptor al membranei…………………
 
65III. 2.5. Mecanismul de func
ţ
ionare a canalului ionic……
 
66III. 2.5.1. Modelul barierelor (por
ţ
ilor)………….
 
66III. 2.5.2. Modelul ocluz
ă
rii…………………….
 
68III. 2.6. Mecanisme implicate în realizarea secre
ţ
iei neuronale..
 
71III. 3. Procese electroionice la nivelul membranei neuronale…..
 
73III. 3.1. Geneza
ş
i între
ţ
inerea poten
ţ
ialului membranar derepaus (fluxurile ionice active)…………………….
 
73III. 3.2. Geneza
ş
i desf 
ăş
urarea poten
ţ
ialului de ac
ţ
iune(fluxurile ionice pasive)………………………….
 
75III. 3.2.1. Deschiderea (activarea) canalului ionic…..
 
75III. 3.2.2. Num
ă
rul critic de canale deschise
ş
i pragul de detonare a PA...
 
76III. 3.2.2.1. Excitabilitatea neuronului…….
 
78III. 3.2.3. Fluxurile ionice pasive sau desf 
ăş
urarea poten
ţ
ialului de ac
ţ
iune...
 
80III. 3.2.3.1. Influxul pasiv al ionilor Na
+
…...
 
81
 
III. 3.2.3.2. Efluxul pasiv al ionilor K
+
…….. 82III. 4. Pompa de Na
+
-K
+
–mecanism homeostazic cu autoreglaj……
 
83III. 5. Propagarea poten
ţ
ialului de ac
ţ
iune………………..………… 84III. 5.1. Viteza de propagare a poten
ţ
ialului de ac
ţ
iune………..
 
86III. 6. Mecanismul transmisiei sinaptice (comunicarea la inferfa
ţă
)…
 
87III. 7. Uzura
ş
i moartea neuronilor…………………………………
 
88IV.
Neuronul - component
ă
a sistemului cibernetic elementar
………. 90IV. 1. Polaritatea func
ţ
ional
ă
a neuronului…………………………..
 
90IV. 1.1. Controlul polului de intrare………………………….
 
91IV.1.1.1. Codificarea semnalelor la nivelul zonei de intrare ……
 
93IV. 1.2. Recodificarea semnalelor la intrarea pe axon………….
 
95IV. 1.3. Controlul polului de ie
ş
ire…………………………... 95IV.1.3.1. Decodificarea semnalelor la nivelul butonului terminal… 96IV. 2. Interfa
ţ
a ie
ş
ire-intrare……………………………………….. 97IV. 3. Canalul ionic ca sistem cu mai multe st
ă
ri posibile…………… 100IV. 4. Plasticitatea sinapsei………………………………………….. 101V.
Arcul reflex ca sistem cibernetic
…………………………………… 102V. 1. Ierarhia arcurilor reflexe……………………………………….. 104V. 1.1. Arcul reflex elementar…………………………………. 104V. 1.1.1. Receptorul……………………………………. 104V. 1.1.1.1. Geneza PA la nivelul receptorului… 105V. 1.1.1.2. Organizarea func
ţ
ional
ă
a sistemelor receptoare106V. 1.1.1.3. Specializarea receptorilor…………. 108V. 1.1.1.4. Adecvarea receptorilor……………. 115V. 1.1.2. Calea aferent
ă
a arcului reflex elementar………. 116V. 1.1.3. Centrul nervos al arcului reflex elementar……... 116V. 1.1.4. Calea eferent
ă
a arcului reflex elementar……… 117V. 1.1.5. Efectorul……………………………………… 118V. 1.1.6. Calea aferent
ă
invers
ă
a arcului reflex………121V. 1.2. Arcul reflex supraelementar……………………………. 122V. 1.2.1. Calea aferent
ă
a arcului supraelementar………. 123V. 1.2.2. Centrul nervos al arcului reflex supraelementar... 125V. 1.2.3. Calea eferent
ă
a arcului reflex supraelementar… 126V. 2. No
ţ
iunea de organ nervos………………………………………. 126VI.
Rela
ţ
ii interneuronale în cadrul arcurilor reflexe
……………… 129VI. 1. Rela
ţ
ii sinaptice (circuite neuronale)………………………… 129VI. 2. Interrela
ţ
ii nonsinaptice……………………………………… 131VI. 2.1. Rela
ţ
ii nonsinaptic între corpii celulari………………. 132VI. 2.2. Interrela
ţ
ii nonsinaptice între prelungirile neuronale…. 134VII.
Centrii nervo
ş
i
……………………………………………………. 137VII. 1. No
ţ
iunea de centru nervos…………………………………. 139VII. 2. Modific
ă
ri de excitabilitate în jurul focarului stimulat……139VII. 2.1. Cre
ş
terea excitabilit
ăţ
ii în jurul focarului (iradierea)…. 139VII. 2.2. Sc
ă
derea excitabilit
ăţ
ii în jurul focarului (concentrarea)… 141VII. 2.3. Iradierea
ş
i concentrarea în suprafa
ţă
 
ş
i în volum….. 142VII. 2.4. Induc
ţ
ia simultan
ă
 
ş
i consecutiv
ă
…………………. 143VII. 2.5. Centri nervo
ş
i ca sisteme logice cu mai multe st
ă
ri posibile..… 144VIII.
Forma
ţ
iuni ganglionare
…………………………………………. 146VIII. 1. Ganglionii senzitivi…….………………………………… 146VIII. 2. Ganglionii vegetativi……………………………………... 147IX
.
 
Activitatea integratoare a organelor nervoase
…………………… 149IX. 1. Caracterul unitar al integr
ă
rii………………………………… 149

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Anca Slăvulete liked this
Andreea Tara liked this
chirutza liked this
scadiadi liked this
mares9 liked this
dorin1965 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->