Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
125Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
psihologia varstelor

psihologia varstelor

Ratings: (0)|Views: 3,912|Likes:
Published by duddyw

More info:

Categories:Types, Research
Published by: duddyw on Sep 18, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/26/2013

pdf

text

original

 
 
 
 
CUPRINS
CUVÂNT-ÎNAINTE ………………………………………………... 9Cap. I. CADRE TEORETICE GENERALE1.1. Delimit
ă
ri conceptuale privind domeniul psihologiei vârstelor 111.1.1. Debutul studiilor despre copil …………………….. 171.2. Teorii ale dezvolt
ă
rii ……………………………………. 191.2.1. Behaviorismul …………………………………….. 191.2.2. Teoria înv
ăŃă
rii sociale ……………………………. 211.2.3. Teoria cognitiv-constructivist
ă
a dezvolt
ă
riia lui J.Piaget ………………………………………. 231.2.4. Teoria proces
ă
rii informa
Ń
iei
ş
i relevan
Ń
a ei pentrudezvoltare …………………………………………. 251.2.5. Abord
ă
rile etologice cu privire la dezvoltare …….. 271.2.6. Abord
ă
rile psihanalitice …………………………... 281.2.6.1. Teoria dezvolt
ă
rii psiho-sexuale Sigmund Freud ... 291.2.6.2. Teoria dezvolt
ă
rii psihosociale Erik Erikson …. 38Cap. II. DEZVOLTAREA PRENATAL
Ă
 
Ş
I NA
Ş
TEREA2.1. Perioada prenatal
ă
 
ş
i factorii ce influen
Ń
eaz
ă
dezvoltarea 472.2. Na
ş
terea ………………………………………………… 54Cap. III. PRIMUL AN DE VIA
łĂ
 3.1. Nou-n
ă
scutul aspecte generale …………………… 583.1.1. Înf 
ăŃ
i
ş
area nou-n
ă
scutului la na
ş
tere ………… 583.1.2. Reflexele ……………………………………… 603.1.3. Raportul somn-veghe …………………………. 613.1.4. Somnul ………………………………………… 623.1.5. Plânsul ………………………………………… 643.2. Sensibilitatea nou-n
ă
scutului …………………….…. 663.2.1. Gustul ………………………………………… 663.2.2. Mirosul ……………………………………….. 673.2.3. Auzul …………………………………………. 673.2.4. Vederea ……………………………………….. 683.2.5. Percep
Ń
ia ………………………………….…… 683.3. Dezvoltarea inteligen
Ń
ei ………………………….…. 683.4. Dezvoltarea afectiv
ă
………………………………… 713.5. Principalii factori de risc în perioada primului an devia
Ńă
– deprivarea senzorial
ă
………………………... 71Cap. IV. CRE
Ş
TEREA
Ş
I DEZVOLTAREA COPILULUIDE LA 1 LA 3 ANI4.1. Caracterizare general
ă
…………………………………... 754.2. Dezvoltarea fizic
ă
………………………………………. 774.3. Principalele achizi
Ń
ii psihice ale perioadei ……………… 784.4. Dezvoltarea inteligen
Ń
ei
ş
i gândirii ……………………... 854.5. Dezvoltarea afectivit
ăŃ
ii ………………………………… 874.6. Debutul personalit
ăŃ
ii …………………………………… 89Cap. V. LIMBAJ
Ş
I COMUNICARE5.1. Cadrul teoretic general privind dezvoltarea limbajului 925.2. Evolu
Ń
ia teoriilor
ş
i perspectiva modern
ă
cu privirela dezvoltarea limbajului ……………………………….. 935.2.1. Controversa Skinner-Chomsky …………………… 935.2.2. Perspectiva modern
ă
cu privire la dezvoltarealimbajului …………………………………………. 955.3. Debutul competen
Ń
elor de comunicare la copil ………… 975.4. Etapele dezvolt
ă
rii limbajului ………………………….. 99Cap. VI. CRE
Ş
TEREA
Ş
I DEZVOLTAREA COPILULUIDE LA 3 LA 6/7 ANI
 
 
6.1. Caracterizare general
ă
a perioadei pre
ş
colare ………….. 1026.2. Dezvoltarea psihomotorie ……………………………… 1036.3. Dezvoltarea senzorial
ă
………………………………… 1046.4. Dezvoltarea inteligen
Ń
ei
ş
i gândirii …………………….. 1066.4.1. Dezvoltarea limbajului …………………………… 1086.5. Dezvoltarea afectiv
ă
…………………………………… 1116.6. Dezvoltarea personalit
ăŃ
ii ……………………………… 1136.7. Jocul
ş
i înv
ăŃ
area – forme de baz
ă
ale activit
ăŃ
ii copilului între 3
ş
i 6 ani …………………………………………… 1136.7.1. Jocul – defini
Ń
ii
ş
i accep
Ń
iuni ……………………… 1136.7.2. Teorii psihologice despre joc ……………………... 1146.7.3. Jocul copilului pân
ă
la 6 ani ……………………… 1166.7.4. Jocul în psihodiagnostic
ş
i psihoterapia copilului 1186.7.5. Dezvoltarea social
ă
 
ş
i înv
ăŃ
area ………………….. 118Cap. VII. DEZVOLTAREA MORALIT
Ăł
II
Ş
I AUTOCONTROLUL7.1. Morala
ş
i societatea …………………………………… 1217.2. Teoriile cu privire la dezvoltarea moral
ă
……………… 1227.2.1. Perspectiva biologic
ă
…………………………….. 1237.2.2. Perspectiva psihanalitic
ă
………………………….. 1247.2.3. Perspectiva behaviorist
ă
…………………………... 1267.2.4. Teoria cognitiv
ă
asupra dezvolt
ă
rii morale ……… 132Cap. VIII. DEZVOLTAREA COPILULUI DE LA 6 LA 12 ANI8.1. Dezvoltarea fizic
ă
 
ş
i influen
Ń
a asupra dezvolt
ă
rii psihice 1368.2. Dezvoltarea proceselor cognitive de la 6/7 ani la 10/12 ani .. 1388.3. Dezvoltarea limbajului; achizi
Ń
ia scris-cititului ………… 1458.4. Dezvoltarea personalit
ăŃ
ii în perioada
ş
colarit
ăŃ
ii mici ... 1478.5. Dezvoltarea social
ă
 
ş
i dinamica rela
Ń
iilor familiale înperioada de debut al
ş
colarit
ăŃ
ii ………………………… 1488.6. Adaptarea copilului la activitatea
ş
colar
ă
……………… 149Cap. IX. DEZVOLTAREA COGNITIV
Ă
 
Ş
I ÎNV
Ăł
AREA9.1. Teoria dezvolt
ă
rii cognitive a lui J.Piaget din perspectiv
ă
 modern
ă
…………………………………………………... 1529.2. Alte teorii cu privire la dezvoltarea cognitiv
ă
………….. 1559.2.1. Teoria social-istoric
ă
a dezvolt
ă
rii psihice –Lev Semionovici Vîgotsky ………………………... 1559.2.2. Teoria proces
ă
rii informa
Ń
iei ……………………. 1589.3. Principalele perspective teoretice asupra înv
ăŃă
rii ……… 1599.4. O nou
ă
abordare a inteligen
Ń
ei
ş
i relevan
Ń
a ei pentruprocesul educa
Ń
ional ……………………………………. 163Teoria inteligen
Ń
elor multiple Howard Gardner …………... 163Cap. X. FAMILIA – ROLUL
Ş
I IMPORTAN
ł
A SA PENTRUCRE
Ş
TEREA
Ş
I DEZVOLTAREA COPILULUIÎN SOCIETATEA CONTEMPORAN
Ă
 10.1. Familia aspecte definitorii …………………………... 16910.2. C
ă
s
ă
toria
ş
i familia în societatea contemporan
ă
……… 17010.3. Climatul familial ……………………………………… 17310.4. Rela
Ń
iile p
ă
rin
Ń
i-copii ………………………………… 17510.5. Familia monoparental
ă
……………………………… 17810.6. Conflictul între responsabilit
ăŃ
ile profesionale
ş
i familiale– Perspectiva Comunit
ăŃ
ii Europene …………………..18210.7. S
ă
r
ă
cia factor de risc în dezvoltarea copilului ……… 18310.8. Elemente de protec
Ń
ie a copilului în România ………… 18410.9. Abuzul asupra copilului ……………………………….. 185Cap. XI. ADOLESCEN
ł
A – TRANZI
ł
IA DE LA COPIL
Ă
RIELA MATURITATE11.1. Substadii ale adolescen
Ń
ei ……………………………... 19011.2. Dezvoltare fizic
ă
la pubertate
ş
i adolescen
Ńă
………….. 19011.3. Consecin
Ń
e ale dezvolt
ă
rii fizice în planul dezvolt
ă
riisociale …………………………………………………. 19311.4. Caracteristici ale dezvolt
ă
rii psihice …………………... 19411.5. Dezvoltarea intelectual
ă
………………………………. 196

Activity (125)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
vulpitza75 liked this
is13leu liked this
Roxana Elena liked this
Nadia Vălean added this note
:)
FlaVy Ana liked this
Ana Maria Paun liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->