Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Utilizarea Calculatorului in Educatie 2

Utilizarea Calculatorului in Educatie 2

Ratings: (0)|Views: 24 |Likes:
Published by Alina Paraschiv

More info:

Published by: Alina Paraschiv on Jan 12, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/16/2014

pdf

text

original

 
 
Tehnologii Informaionale şi de Comunicare in şcoală/gradinita” modul
ț
in care se utilizeaza TIC in activitatile didactice din scoala/gradinitaTehnologie versus profesor
Calculatorul a devenit pentru educatia moderna un instrument indispensabil, fiind folosit de catre cadrele didactice in procesul de predare - invatare. Fiind un mijloc modern de educatie, utilizarea sistemelor informatice a castigat teren datorita atitudinilor, virtutiilor foarte atractive pentru copiii prescolari si nu numai, accesibilitatea pentru acestia facilitand  prezentarea informatiilor. Utilizarea calculatorului in educatie are marele avantaj de a facilita trecerea de la acumularea  pasiva de informatii de catre prescolari, elevi la invatarea prin descoperire, ei invata sa invete, dezvoltandu-si in acest fel capacitatea cognitiva si strategiile pe care le vor utiliza si adapta in diferite situatii. Acest lucru aduce cu el o mai mare fexibilitate in invatare precum si in stimularea si captarea tentiei copiiilor de a se implica in procesul de educatie si de a deveni parteneri de discutie ai cadrelor didactice. Calculatorul, cu siguranta ca nu poate inlocui profesorul, care va ramane o prezenta vie, activa, in conversarea cu elevii, iar acesta legatura nu poate fi inlocuita de lectiile interactive. Cadrul didactic ramane pionul principal care aduce resursele sale personale, umane in procesul edcational si care se daruieste in intreaga sa activitate. Profesorul este cel care stabileşte comunicarea vie cu elevii, prin intuiie, empatie, creativitate şi adaptabilitate continu! la elevii s!i şi este cel care modeleaz! şi caracterele acestora.
Calculatorul, tehnologia folosita ca metoda de invatare si evaluare
"n acest proces, calculatorul este un instrument auxiliar folosit de profesor, instrument care modific! sistemtul de #nv!are tradiional şi permite c!derea barierelor #n accesarea informaiilor. "n predarea variatelor discipline$ c%imie, fizic!, matematic!, geografie, biologie, psi%ologie, se folosesc #n prezent pe scar! larg! softurile educaionale, adic! lecii interactive adaptate nivelelor de v&rst! şi claselor respective. Astfel, calculatorul este cel care ofer! instruirea elevilor, fiecare lecie urm&nd nişte secvene şi fiind dirijat! de profesor, cel care stabileşte şi obiectivele educaionale. 'e multe ori, calculatorul ofer! şi modalit!i de exerciiu dup! ce coninuturile leciei au fost prezentate, pentru predarea unor elemente de  baz!, aşa cum sunt operaiile aritmetice ( adunarea, sc!derea, #nmulirea şi #mp!rirea. )a finalul secvenelor de #nv!are, exist! şi posibilitatea ca elevii s! fie testai pentru a conştientiza informaiile pe care le-au memorat şi #neles şi pentru a corecta eventualele erori sau lacune. *estarea se realizeaz! de obicei prin intermediul intemilor cu alegere multipl!, elevilor d&ndu-li-se astfel posibilitatea de a reveni asupra celor #nv!ate şi de a consolida informaia. +imul!rile utilizate #n cadrul leciilor virtuale sunt de multe ori spectaculoase pentru elevi. Astfel, ei pot vedea cum se formeaz!, de exemplu, formele de relief, pot asista la experimente de fizic! sau de c%imie, sau pot vizualiza rotirea #n spaiu a diferitelor forme geometrice. "nelegerea diferitelor procese şi fenomene este mult uşurat! prin oferirea unui suport vizual elevilor, iar aceştia devin mult mai motivai s! participe la lecie şi s! #nvee. +oft-ul educaional poate reprezenta totodat! şi un instrument cu ajutorul
 
c!ruia elevul s! #nvee prin explorare. Astfel, pot fi utilizate programe cu care elevii s! scrie diferite texte literare sau s! compun! versuri, s! realizeze aplicaii pentru baze de date sau pentru a realiza un calcul tabelar. levii utilizeaz! soft-ul #n mod activ pentru a rezolva mai multe sarcini de g&ndire, ceea ce duce la o #nv!are eficient! şi durabil!. Profesorul este din nou cel care seteaz! obiectivele #nv!!rii şi fixeaz! cadrul #n care se desf!şoar! activitatea elevilor.
Calculatorul, resursa de informatii
 Alt! modalitate de utilizare a calculatorului #n procesul instructiv-educativ este de a oferi resurse care s! fie c!utate şi accesate de c!tre elevi, profesorul fiind cel care propune coninuturile de #nv!are sau temele. Fiind ales un subiect care va fi supus discuiei #n cadrul clasei de elevi, profesorul ridic! diverse #ntreb!ri legate de subiectul respectiv, elevii av&nd ca sarcin! s! r!spund! la aceste #ntreb!ri, s! g!seasc! informaiile adecvate, s! le organizeze şi s! ofere r!spunsurile cerute. Folosirea calculatorului ca surs! de informaii este foarte important!, elevii put&nd accesa de exemplu nternetul sau enciclopediile multimedia. Acest mod de abordare stimuleaz! #nv!area prin descoperire la elevi, ei nu mai sunt cei care recepioneaz! informaii, ci trebuie #n primul r&nd s! #neleag! #ntreb!rile pe care profesorul le pune, urm&nd ca apoi s! g!seasc! ei #nşişi informaiile şi s! le sintetizeze. levii sunt cei responsabili de g!sirea informaiilor din diferite surse, fiind  provocator pentru el s! ajung! la propriile sale concluzii. ste mai important modul #n care elevul ajunge la aceste concluzii şi nu rezultatul #n sine, aici intervenind procesul de g&ndire, modul de raionament şi analiza şi sinteza informaiilor. Av&nd o anumit! tem!, cum este de exemplu fenomenul de #nc!lzire global!, r!spundurile elevilor pot fi foarte variate la #ntreb!rile  propuse de cadrul didactic, dar este mult mai important modul #n care ei argumenteaz! aceste r!spunsuri, sursele de informare şi dezbaterile ce pot fi generate #n cadrul clasei, pornind de la aceast! baz!. Profesorul este aici un facilitator al #nv!!rii, nu mai este cel care ofer! informaiile de-a gata, iar sarcina pe care elevul o are de realizat este mai mult calitativ! dec&t cantitativ!. Crearea proiectelor multimedia este un alt mod de a utiliza calculatorul #n cadrul procesului educativ. Pe de o parte, cadrele didactice pot fi cele care realizeaz! prezent!ri multimedia şi le proiecteaz! #n cadrul clasei, prezent&nd diferite coninuturi elevilor, fapt foarte des utilizat ast!zi #n şcoli. Pe de alt! parte, elevii pot fi cei care construiesc propriile  prezent!ri multimedia ca proiecte la diferite discipline, susin&ndu-le #n faa profesorului şi a elevilor din clas!. Acest tip de  proiecte favorizeaz! dezvoltarea creativit!ii, pun #n mişcare un sistem complex de integrare a informaiilor şi abilit!ilor, utiliz&ndu-se calculatorul practic ca un mijloc de comunicare. odalitatea de creare de proiecte multimedia poate fi desf!şurat! sub forma lucrului #n ec%ip! compus! din /-0 elevi, ceea ce implic! dezvoltarea la elevi a abilit!rilor de colaborare, negociere, asumare de responsabilit!i. 1i #n acest caz, profesorul are rolul de a facilita dezvoltarea proiectului, ajut&ndu-i pe elevi at&t la familiarizarea cu te%nologia, dac! este cazul, c&t şi pe parcursul proiectului, #ns! elevii vor fi cei care decid coninuturile şi forma prezent!rii. Calculatorul este utilizat #ns! nu numai #n procesul clasic de predare-#nv!are, ci şi #n activitatea consilierilor psi%opedagogi de orientare şcolar! şi profesional! a elevilor. Astfel, calculatorul poate fi utilizat pentru #ndrumare şi orientare, fiind vorba despre programe interactive care ofer! informaii despre piaa muncii sau despre diferite meserii, programe care pot facilita g!sirea unui loc de munc! disponibil sau teste pentru stabilirea intereselor sau aptitudinilor profesionale. Calculatorul poate fi utilizat cu succes #n şcoal!, prin jocuri şi simul!ri ( pentru #nv!area meseriilor, programe de autoevaluare ( administreaz! c%estionare şi stabilesc un profil al ocupaiilor potrivite persoanei respective, teste psi%ometrice, redactare a C2-urilor, scrisorilor de prezentare sau de motivaie, programe de ajutor #n luarea

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->