Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Diction Rrom Roman

Diction Rrom Roman

Ratings: (0)|Views: 28 |Likes:
Published by cristina_agopian

More info:

Published by: cristina_agopian on Sep 19, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/20/2011

pdf

text

original

 
Gheorghe Sarău
e-mail: grcalr@dnt.ro
 Dicţionar rrom-român
( realizat pe bazacuvintelor întâlnite în manualul de
Comunicare în limba rromani "Vak 
æ
rimata "
destinat anului I de studiu)
Aabonamènto, ~ur
æ
s.m.
abonament,
~e.
abser, ~a
 
 s.m. v. s u r o.
aćar
æ
rd
æ
s
a obişnui (deprinde) pecineva (cu ceva; să facă ceva).
aćarutn/o, -i, -e, -e
adj.
obişnuit, ~ă,obişnuiţi, obişnuite
.
aćhavel
(perf.
aćhavd
æs)
vb. tr, intr.
a opri, a
î
nceta,
a frâna.
aćhavn/i, -
æ
 
 s.f.
 
1.
frân/ă,-e.
2.
(
lupunz,~a
) piedic/ă, i.
adekvàto
adj. invar.
adecv/at, -ată, -aţi,-ate.
ad
s
v. a v d i v e s
administratìvo
adj.invar.
administrativ, ~ă,~i, ~e.
adoptisard/o, -i, -e, -e
 
adj.
adopt/at, -ată,-aţi, -ate.
àero(s)
 s.m.
aer.
aeropòrt/o, ~ur
æ
 s.m.
aeroport, ~uri.
afektìvo
 
adj.invar.
afectiv,~ă, ~i, ~e.
afirmaciaq/o, -i, e, -e
 
adj.
de afirmare.
agor, ~a
 s.m.
capăt, capete; sfârşit, ~uri.
agorutn/o,-i, -e, -e
 
adj.
final, ~ă, ~i, ~e.
aj
 
v. t h a j
akana
adv.
acum.
akanutn/o, -i, -e, -e
adj.
actual, ~ă, ~i, ~e;de acum; contemporan, ~ă, ~i, ~e..
akava
 
v. k a v a
àkci/a, -e
 s.f.
acţiun/e, -i;
akciaθar 
din(de la) acţiune.
akcienq/oro, -iri, -ere, -ere
adj. v. a k c ie n q o.
akcienq/o, -i, -e, -e
adj.
de acţiuni; al ( a,ai, ale) acţiunilor.
aktivi/pen [-mos], -mata
 s.m.
activit/ate,-ăţi.
aktìvo
adj. invar.
activ, ~ă, ~i, ~e.
aktoresq/o, -i, -e, -e
adj.
de actor; al (a,ai, ale) actorului; actoric/esc, -ească, -eşti,-eşti.
akhard/o, -i, -e, -e
adj. v.
 
k h a r d o.
akharel
 
vb. v. kharel.
akhari/pen [-mos], -mata
 s.m. k h a r i pe n.
akharipnasq/o, -i, -e,-e
adj.
vocativ,~ă,~i, ~e; de chemare, de strigare;apelativ,~ă,~i, ~e.
akhor, ~a
 
 s.m.
nuc/ă, -i.
 
albùm/o, -ur
æ
 
s.m.
album, ~e.
alfabèt/o, -ur
æ
 s.m.
alfabet, ~e; 
alfabetosθar 
din ( de la) alfabet.
alin
, ~a
 s.f.
lan, ~uri; câmp, ~uri.
alosard/o, -i, -e, -e
adj.
ales, aleasă, aleşi,alese; selecţion/at, -ată, -aţi, -ate.
alosarel (
 perf.
alosard
æ
s)
vb. tr.
a alege;a selecta; a selecţiona.
amal, ~a
 s.m.
 prieten, ~i.
amalenq/o, -i, -e, -e
 
adj.
de prieteni; al( a, ai, ale) prietenilor.
amalikan/o, -i, -e, -e
adj.
 prieten/esc,-ească, -eşti, -eşti; amical, ~ă, ~i, ~e.
amar/o, -i, -e, -e
adj. pos.
al nostru, anoastră, ai noştri, ale noastre.
amboldel
(
 perf.
ambold
æ
s)
vb. tr.
1.
aîntoarce.
2.
a restitui, a da înapoi, aînapoia.
3.
a traduce.
ambrèl/a, -e
 
 s.f.
umbrel/ă, -e.
ambrol, ~a
 s.m.
 pară, pere.
ame
 
 pron.
 
 pers.
noi.
amen
 pron. pers.
ame
la acuz.
pe noi,-ne-.
amenqe
 
 pron.pers.
ame
la dat.
nouă,-ne-, ni.
analogì/a, -e
 s.f.
analogi/e, -i.
anav, ~a
 s.m. v. n a v.
nume, nume;denumir/e, -i.
anav
æ
rel
(
 perf.
anav
æ
rd
æ
s)
vb. tr.
a(de)numi; a pune nume.
anavenq/o, -i, -e, -e
adj.
de nume, al ( a,ai, ale) numelor; de denumiri, al (a, ai,ale) denumirilor.
anavesq/o, -i, -e, -e
adj.
de nume, al (a,ai, ale) numelui; de denumire, al (a, ai,ale) denumirii.
ander, ~a
 
 s.m.
miez, ~uri; conţinut,~uri;cuprins, ~uri.
ander
æ
rel
(
 perf.
ander 
æ
rd
æ
s)
vb. tr.
aconţine, a face să conţină.
andre
adv.
înăuntru.
andrutn/o, -i, -e, -e
adj.
intern, ~ă, ~i,~e.
anèks/a, -e
 s.f.
anex/ă, -e.
anel
(
 perf.
and
æ
s)
vb. tr.
a aduce; 
anindos
aducând;
anel zor 
æ
ça
a sili.
angarn/o, -e
 s.m.
crei/on, -oane.
angarnenq/o,-i, -e, -e
adj.
de creioane, al(a, ai, ale) creioanelor.
anglal
 prep.,adv.
înainte(a), în faţa;înainte,în faţă.
angledini/pen [-mos], -mata
 
 s.m.
răspuns,~uri.
anglekeri/pen [-mos], -mata
 s.m.
 pregătir/e, -i.
angliśkòl/a, -e
 
 s.f.
grădin/iţă, -iţe;
angliśkolaça
cu grădiniţa[v. sin
.
 
 x u r d e l i n
].
angliśkolutn/o, -i, -e, -e
adj.
 preşcolar,~ă, ~i, ~e.
anglivak, ~a
 
 s.m. v. a n g l o l a v.
anglolav, ~a
 s.m.
prefaţă, prefeţe;
anglolaveça
cu prefaţă.
[anglolav <
anglutno lav].
 anglutn/o, -i, -e, -e
adj.
anteri/or, -oară,-ori, -oare; întâiul, întâia; preced/ent,-entă, -enţi, -ente, de dinainte.
animatòr/i, -
æ
 
s.m.
animator, ~i
[ v.şi
 
 ‡ 
ivd 
æ
ritro
].
 
anklel
(
 perf.
anklisto, anklist
æ
s)
vb.intr.
a ieşi [
căld.
; v. şi
inklel, inkl 
œl
].
 
ankrel
vb. v. a n k l e l.
anr/o, -e
 s.m.
ou, ouă [ var.:
vanro
]
anrenq/o, -i, -e, -e
adj.
de ouă, al (a, ai,ale) ouălelor.
antèn/a, -e
 s.f.
anten/ă, -e.
antonìm/a, -e
 
 s.f.
antonim, ~e.
anθa
 prep.
în.
anθar
prep. din; de la.
anθ-e
 prep.
anθa
în formă elidată 
în.
anθ-(e)l
 prep.
anθa
în formă elidată 
în.
anθ-ël
 prep.
anθa
în formă elidată 
în.
anθ-i
 prep.
anθa
în formă elidată 
în.
anθ-jekh
 prep.
anθa
în formă elidată înaintea ar.nehot.
 jekh
într-un, într-o.
anθ-o
 prep.
anθa
în formă elidată 
în.
apartamènt/o, -ur
æ
 
s.m.
apartament, ~e.
aplikàci/a, -e
 s.f.
aplicaţi/e, -i.
arakhel
 
vb. v.
 
r a k h e l.
arakhl/o, -i, -e, -e
 
adj. v. r a k h l o.
arakhn/o, -e
 
 s.m. v. r a k h n o.
aresel
 
vb. v. r e s e l.
arro
s.m. făină.
artistikan/o, -i, -e, -e
 
adj.
artistic, ~ă, ~i,~e.
artìst
/o,
-
ur
æ
 
s.m.v.
 p h i r n o.
 
asamasq/o, -i, -e, -e
adj.
 
v.a s a p n a s qo.
asand/o, -i, -e, -e
adj.
surâzăt/or, -oare,-ori, -oare; zâmbit/or, -oare, -ori, -oare.
asand
œl
 
(
 perf.
asandilæ
s)
vb.intr.
a zâmbi, a surâde [v. şi
 pa
ś
asal 
)
asapnasq/o, -i, -e, -e
 
adj.
 
de râs; rizibil,~ă, ~i, ~e; comic, ~ă, ~i, ~e.
asfaltime
 
adj.invar.
asfalt/at, -ată, -aţi,-ate.
às/o, -ur
æ
 
s.m.
as, aşi.
astard/o, -i, -e, -e
adj.
 prins, ~ă, prinşi, prinse; apucat, ~ă, apucaţi, apucate.
astarel
(
 perf.
astard
æ
s)
vb. tr.
a prinde, aapuca.
astarimasqe
 
 s.m. v. a s t a r i p n a s q e.
astaripnasq/o, -i, -e, -e
adj.
de legătură,de joncţiune.
asvinal/o, -i, -e, -e
adj.
lăcrimat,înlăcrimat.
asvinal/i, -
æ
 
 s.f.
lăcrămioar/ă, -e.
aśti
(
 perf.
aśtisard
æ
s)
vb. intr.
a putea, afi capabil ( în stare) să...
aśunel
v. ś u n e l.
aśund/o, -i, -e, -e
adj. v. ś u n d e.
at
æ
rdol
vb. v. a t e r d 
œ
l.
aterdipnasq/o, -i, -e, -e
adj.
v.
t e r d i pn a s q o.
aterd
œ
l
vb. v. t e r d 
œ
l.
atòska
adv. v. a t ù n ć i.
atùnći
adv.
atunci.
augùsta
 s.f.
august.
autobùz/o, -ur
æ
 
s.m.
autobuz, ~e.
autopìst/a, -e
 s.f.
autopist/ă, -e.
autòr/i, -
æ
 s.m
.
v. a u t ò r o.
autòr/o, -ur
æ
 s.m.
autor, ~i.
autorurenq/o,-i, -e, -e
 
adj.
de autori, al(a, ai ,ale) autorilor.
 avdives
adv.
astăzi.
avel
(
 perf.
avilo, avil
æ
s)
vb.intr.
aveni; a deveni.
aver
 pron., adj.nehot.invar.
altul, alta,alţii, altele;
le
 
averenθar 
de la (din, de

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->