Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
49Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
FUNCTIUNEA CONTURILOR.

FUNCTIUNEA CONTURILOR.

Ratings:
(0)
|Views: 5,951|Likes:
Published by maris27

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: maris27 on Sep 19, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/20/2013

pdf

text

original

 
 
FUNCTIUNEA CONTURILOR 
CLASA 1 “CONTURI DE CAPITALURI”
Din clasa 1 “Conturi de capitaluri” fac parte următoarele grupe: 10 “Capital şirezerve”, 11 “Rezultatul reportat”, 12 “Rezultatul exerciţiului financiar”, 13“Subvenţii pentru investiţii”, 15 “Provizioane” şi 16 “Imprumuturi şi datoriiasimilate”.GRUPA 10 “CAPITAL SI REZERVE”Din grupa 10 “Capital si rezerve” fac parte următoarele conturi:Contul 101 “Capital”Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa capitalului subscris, varsat şi nevărsat, înnatură şi/sau numerar de către acţionarii/asociatii unei entitati, precum si majorarii saureducerii capitalului, potrivit legii.In funcţie de forma juridică a entităţii se înscrie: capital social, patrimoniul regiei etc.Contabilitatea analitică a capitalului se ţine pe acţionari/asociaţi, evidenţiindu-senumărul şi valoarea nominală a acţiunilor/părţilor sociale subscrise sau vărsate.Referitor la patrimoniul public, se vor avea în vedere prevederile legale în acest sens.Contul 101 “Capital” este un cont de pasiv.In creditul acestui cont se înregistrează:- capitalul subscris de acţionari/asociaţi în natura şi/sau numerar, capitalul majorat prin subscrierea sau emisiunea de noi acţiuni/părţi sociale, precum şi capitalul preluatîn urma operaţiunilor de reorganizare, potrivit legii (456);- profitul contabil realizat in exerciţiile financiare precedente, utilizat ca sursă demajorare a capitalului (117);- rezervele destinate majorării capitalului, potrivit legii (106);- primele de capital, încorporate în acesta (104).In debitul contului se înregistrează:- capitalul social retras de acţionari/asociaţi, precum şi capitalul social lichidat cuocazia operaţiunilor de reorganizare a entităţilor, potrivit legii (456);
1
 
- acoperirea pierderilor contabile realizate în exerciţiile financiare precedente, carereduc capitalul social (117);- reducerea capitalului ca urmare a anulării acţiunilor proprii răscumparate, potrivitlegii (109);- diferenta favorabila dintre valoarea nominala si pretul de achizitie al actiunilor  proprii anulate (768).Soldul contului reprezintă capitalul subscris, vărsat/nevărsat.Contul 104 “Prime de capital”Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta primelor de emisiune, de fuziune/ divizare, deaport şi de conversie a obligaţiunilor în acţiuni.Contul 104 “Prime de capital” este un cont de pasiv.In creditul contului 104 “Prime de capital” se înregistrează:- valoarea primelor stabilite cu ocazia emisiunii, fuziunii/divizării, aportului la capitalşi din conversia obligaţiunilor în acţiuni (456).In debitul contului 104 “Prime de capital” se înregistrează:- primele de capital încorporate în capitalul social (101);- primele de capital transferate la rezerve (106).Soldul contului reprezintă primele de capital netransferate la capital sau la rezerve.Contul 105 “Rezerve din reevaluare”Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa rezervelor din reevaluarea imobilizărilor corporale.Contul 105 “Rezerve din reevaluare” este un cont de pasiv.In creditul contului 105 “Rezerve din reevaluare” se înregistrează:- creşterea de valoare rezultată din reevaluarea imobilizărilor corporale (211, 212, 213,214).In debitul contului 105 “Rezerve din reevaluare” se înregistrează:- capitalizarea surplusului din reevaluare, prin transferul direct în capitalul propriu,atunci când acest surplus reprezintă câştig realizat, respectiv la scoaterea din evidenţăa activului pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare sau pe mãsura folosiriiactivului de către entitate (1065);- descreşterile faţă de valoarea contabila netă, rezultate din reevaluarea imobilizărilor 
2
 
corporale (211, 212, 213, 214);- ajustarea amortizării cumulate înregistrate până la data reevaluării imobilizăriicorporale, în cazul în care reevaluarea se efectuează prin aplicarea unui indice (281).Soldul creditor al contului reprezintă rezerva din reevaluarea imobilizărilor corporaleexistente în evidenţa entităţii.Contul 106 “Rezerve”Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa rezervelor constituite.Contabilitatea rezervelor se ţine pe categorii de rezerve: rezerve legale, rezervestatutare sau contractuale, rezerve de valoare justă, rezerve reprezentând surplusulrealizat din rezerve din reevaluare şi alte rezerve.In creditul contului 106 „Rezerve” se înregistrează:- profitul net contabil realizat la închiderea exerciţiului curent repartizat la rezervelegale (129);- profitul net realizat în exerciţiile anterioare, repartizat la rezerve (117);- capitalizarea surplusului din reevaluare transferat direct în capitalul propriu, atuncicând acest surplus reprezintă câştig realizat, respectiv la scoaterea din evidenţă aactivului pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare sau pe mãsura folosiriiactivului de către entitate (105);- primele de capital transferate la rezerve (104);- diferenţa dintre valoarea participaţiilor primite ca urmare a participării în natură lacapitalul altor entităţi şi valoarea neamortizată a imobilizărilor corporale şinecorporale care fac obiectul participaţiei (261, 263, 265);- majorarea valorii participaţiilor deţinute în capitalul altor entităţi, ca urmare aîncorporării rezervelor în capitalul acestora (261, 263, 265);- creşterea valorii activelor financiare disponibile pentru vânzare, inclusă direct încapitalul propriu, în cadrul situaţiilor financiare consolidate (501);- partea cuvenită investitorului din rezervele înregistrate de întreprinderea asociată încare se deţin participaţii, cu ocazia consolidării prin metoda punerii în echivalenţă(264).In debitul contului 106 „Rezerve” se înregistrează:- rezervele destinate majorării capitalului, potrivit legii (101);- diferenţa dintre valoarea participaţiilor primite ca urmare a participării în natură lacapitalul altor entităţi şi valoarea neamortizată a imobilizărilor corporale şinecorporale care au facut obiectul participaţiei, transferată la venituri cu ocazia cedării participaţiilor respective (764);
3

Activity (49)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
zarocsy liked this
Gabriela Ailenei liked this
Liana Elena liked this
Sorina Surubaru liked this
Mariana Pavalache liked this
cristinanegut liked this
Vasilica Iancu liked this
cristinanegut liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->