Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Îngerii căzuți și începutul răului în lume

Îngerii căzuți și începutul răului în lume

Ratings:
(0)
|Views: 1,116|Likes:
Published by Dumas

More info:

Categories:Types, Research, Science
Published by: Dumas on Sep 19, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
Îngerii căzui i începutul răului în lume
ț ș
Puterea i slăbiciunea răului
ș
Lumea cu tot ceea ce este în ea a apărut în urma voinei lui Dumnezeu. Ea nu este
ț
 venică i necreată ci este opera lui Dumnezeu. ”La început a făcut Dumnezeu cerul i
ș ș ș
  pământul...”
1
. Creaia din nimic (ex nihillo) sau din nefiină este un concept general al
ț ț
 teologiei patristice. Acest amănunt foarte important deschide perspectivele unei teologiiteocentrice în care Creatorul este într-o strânsă relaie prin energii
ț
2
cu creatura. În acest sensSfinii Părini vorbesc despre o ”creaie contin
ț ț ț
3
  prin intermediul Proniei divine care seîncadrează în mod tainic în iconomia mântuirii (istoria mântuirii). Dumnezeu este izvorulcreaiei i Cel spre care i în care trebuie să se îndrepte orice creatură. Altfel, depărtându-se
ț ș ș
 de Cel care este Viaa i ”Lumina lumii”
ț ș
4
creatura este destinată pierzării i întunericului
ș
  păcatului. ”fiina cea adusă la existenă prin creaie, care pururea privete tre primul
ț ț ț ș
 cauzator i prin împărtăirea de cel ce cuprinde toate, se menine întotdeauna în bine i într-
ș ș ț ș
un fel este creată neîncetat...”
5
. Pronia divină este astfel o asistenă continuă i o purtare de
ț ș
 grijă a lui Dumnezeu pentru ca fiecare făptură să se poată împărtăi de lumii de harul
ș ș
 divin pentru a se mântui
6
.Totui, în această înaintare continuă
ș
7
a creaiei spre mântuire s-a
ț
  petrecut o deturnare de sens care va duce la o altă formă a istoriei fără însă a se pierde dinvedere sensul originar, acela al comuniunii harice dintre Dumnezeu i oameni.
ș
O scurtă paranteză: După textul din Fc. 1,31 Dumnezeu, după fiecare zi a creaiei
ț
 afirmă că: ”sunt bune foarte”. Pornind de aici se exemplifică de tradiia patristică conceptul
ț
  preluat din cultura greacă de ”Kalo kagatia”; concept care subliniează faptul că fiecarecreatură a lui Dumnezeu avea tot ceea ii era necesar pentru a se împlini în comuniunea haricăcu Dumnezeu. Totul era deci în armonie, în ”simfonie”
8
, într-un modus vivendis teocentric i
ș
 anastasic cu Creatorul. Astfel, reluând această temă, se respinge ideea că la început, creaia ar 
ț
 fi fost acompaniată de un rău subzistent, insidios, i chiar preexistent
ș
9
.În acest univers al creaiei, care era în mod tainic o ”biserică universală brăzdată de
ț
 razele Duhului”
, a cărui destin era acela de ”a se umple de chip”
totul se petrecea înatmosfera duhovnicească a libertăii
ț
.Doar pornind de la libertate putem înelege căderea
ț
 îngerilor, a protopărinilor i în final apariia răului în lume. Astfel vom face diferena între
ț ș ț ț
 
1
Fc 1, 1
2
A se vedea disputa palamita; de asemenea N. Matsoukas: ”Teologia dogmatică i simbolică”, vol IV,
ș
 ”Demonologia”, p 21-23
3
Gr. ”To sinexes ktizestai”. Ca referine cităm : Sf. Grigore de Nyssa- ”Despre crearea omului”; Sf. Vasile cel
ț
 Mare- ”Despre Hexaimeron”; Sf. Maxim Mărturisitorul- ”Mistagogia”
4
In 14,6; teologia luminii este un capitol însemnat în tradiia răsăriteană accentuată mai ales în teologia ioaneică.
ț
 A se vedea Vladimir Lossky: ”Teologia mistică a Bisericii de Răsărit”.
5
Sf. Grigore de Nyssa: ”Comentariu la Cântarea Cântărilor”, p.44
6
Ps. 103; Ps. 32; Ps. 73
7
Gr. ”epectasis„: subliniează un urcu perpetu spre îndumnezeire i împărirea de Slava divină. A se vedea
ș ș ș
 mai ales Sf. Grigore de Nyssa- ”Viaa lui Moise”. Pe de altă parte această ”împărtăire de slavă” sau ”umplere
ț ș
 de chip” are loc într-un univers dinamic care se sprijină pe dialectica chip-asemănare cu Dumnezeu; încompletare Vladimir Lossky: ”A l‘image et a la ressamblance de Dieu”.
8
A se vedea Sf Maxim Marturisitorul: ”Răspunsuri către Talasie”; de asemenea P. Nellas, op.cit, p 48
9
Aceste concepii dualist-maniheiste le regăsim la filosofii neo-platonici, la gnostici, precum i în alte curente; a
ț ș
 se vedea Sf. Atanasie cel Mare: ”Trei cuvântări împotriva arienilor”
10
Maxim Marturisitorul, ”Mystagogia”, p.86: ”Biserica este un om spiritual, iar omul (universul) este o Bisericătainică„; Tema cosmosului ca o biserica a cărui cap este Hristos va fi sintetizată de H. Urs von Balthasar în carteasa de referină: ”Liturgie cosmique”, Ed. du Seuil.
ț
11
-Ontologia lui este iconica, el, omul este o fiină teologică-a se vedea Vladimir Loski, op.cit. p.15. A se veea
ț
 textele din Fc.2,7- Col.1,15-18
1
 
creat i necreat. ”Orice lucru care este creat se poate strica”
ș
. În acest sens, în ce privete
ș
 creaia, toate lucrurile au un caracter creat, shimbător i relativ
ț ș
. Doar astfel se poate explicaapariia răului în lume. Prima ”dramă ” a creaiei apare o dată cu crearea lumii spirituale, a
ț ț
 îngerilor.În învăătura patristică mai întâi a fost creată lumea spirituală
ț
. În acest sens vorbimde îngeri. Ca i lumea inteligibilă ei au fost creai din nimic de către Dumnezeu spre ai fie
ș ț
 ”duhuri slujitoare”. ”Îngerul este o fiină spirituală, venic mitoare, libe, imateria;
ț ș ș
 slujete lui Dumnezeu i a primit în firea lui nemurirea în har
ș ș
.Deosebindu-se de oameni prin firea sa imateriaîn comparaie cu natura umană, îngerul ne o fiină crea
ț ț
 destinată, ca o ”fiină a intervalului”
ț
, să slujească în acelai timp omului pentru ca acesta să
ș
  poată realiza în sine i în creaie dimensiunea doxologică i anastasică a caracterului de chip
ș ț ș
  pe care îl posedă. Doar pornind de la premisa că tot ceea ce este creat este schimbător i
ș
 relativ, vom putea explica căderea unei pări dintre îngeri în frunte cu cel mai înzestrat dintre
ț
 ei, Lucifer. ”Îngerul are o fire raională, spirituală, liberă i schimbătoare în felul de a gândi
ț ș
 sau de a voii, căci tot ceea ce este creat este schimbător”
.Uzând de libertatea care le erainerentă o parte dintre îngeri s-au revoltat împotriva lui Dumnezeu i s-au rupt de Acesta.
ș
 Acest lucru a fost posibil datorită mândriei, ambiiei, răuii i bine îneles libertăii.
ț ț ș ț ț
 Vorbind despre Lucifer (Satana)
, sfântul Vasile cel Mare subliniează faptul că nu se putea petrece acest fapt decât dacă ar fi fost din fire incapabil de a face pierdut harul dătător deviaă, i prin aceasta au devenit fapturi rele, pervertite, ”duhuri nelegiute”, ale întunericului,
ț ș
 vrăjmae lui Dumnezeu i în general creaiei. Îngerii aceatia cad din cauza faptului că ”au
ș ș ț ș
 luat perfeciunea proprie ca pe un dat, pierzând-o astfel ca pe un orizont”
ț
. Absorbii de
ț
 extreme, i parabolă a dislocării, un veritabil transfug i apostat, demonul plătete tributul
ș ș ș
 creaturii necreatoare în cadrul patologiei statutului creatural
. Numărul îngerilor căzui este cu mult mai mic decât cel al îngerilor buni. După
ț
 Apocalipsa sf. Ioan ei reprezintă o treime din numărul spiritelor 
.Totui, în Noul Testament
ș
 Satana este considerat ”prinul acestei lumi”, care conduce o ”împărăie a întunericului
ț ț
.Fiind spirite rele, demonii urmăresc în toată vremea pierderea omului i în general distrugerea
ș
 armoniei lumii întregi. Sf. Dionise cel Mare afirmă că există nouă fiine ??? cereti care la
ț ș
 rândul lor se împart în trei cete de câte trei.
De aici se poate deduce, fără a avea pretenii de
ț
 adevăr demonstrat, că îngerii căzui au la rândul lor o astfel de difereniere.
ț ț
În ce privete căderea lui Lucifer i a unei pări dintre îngeri, Sf. Scriptură este destul
ș ș ț
 de laconică. Noi ne vom rezuma la a cataloga urmările i gravitatea acestei veritabile
ș
 rebeliuni care a condus la apariia ”duhurilor nelegiutecare caută aducă ul prin
ț
 intermediul ispitei. Cădera îngerilor răi este înconturnabilă; ei nu se mai pot întoarce laDumnezeu, pentru că răul comis de acetia a fost ”un rău contient, premeditat, aprobat de
ș ș
 
12
Dupa spusele Sf. ap Pavel ”Duhul ne face liberi”. Pe această linie amintim cartea lui Rafail Noica:”CulturaDuhului”
13
N. Matsoukas: ”Tratat de Demonologie”, p. 49
14
Sf. Ioan Damaschin:”Împotriva maniheilor, p.40; Sf. Atanasie cel Mare: ”Împotriva elinilor; sf. MaximMarturisitorul: ”Capetele despre iubire, p. 60”
15
Sf. Vasile cel Mare, op cit.; sf. Ioan Damaschin: ”Dogmatica”; etc
16
Sf. Ioan Damaschin, op cit., p. 37
17
Andrei Pleu: ”Despre îngeri”, p. 24
ș
18
Sf. Ioan Damaschin, op cit., p 38
19
În ebr. Satana se traduce prin ”vrăjma”; se mai folosete de asemenea cuvântul ”diavol”-de la gr.
ș ș
 ”diabolos”care înseamnă ”cel care este împotrivă, care dezbină”. Alte denumiri conferite diavolului sunt de provenienă iudaică, de exemplu: ”Beelzebul, ”
ț
20
Andrei Pleu, op cit. p., 143
ș
21
Ibidem
22
Părintele Mitrofan: ”Viaa repausailor notri i viaa noastră după moarte”, p., 74
ț ț ș ș ț
23
Lc. 11, 18
24
Dionisie Areopagitul: ”Despre ierarhia cerească”, p., 121
2
 
voina lor pervertită
ț
.i asta deoarece gândirea îngerilor este intuitivă, iar nu discursivă ca
Ș
 cea a oamenilor. Din acest fapt rezultă faptul că ei purura au în faa lor urmările posibile a
ț
  proprilor lor fapte; conceptul de bine i de rău este cât se poate de clar în mintea lor. Urmările
ș
 derii îngerilor sunt grave: întunecarea minii, pervertirea minii, învârtoarea inimii spre
ț ț ș
 rău, i mai presus de toate moartea spirituală
ș
. Rupându-se de Dumnezeu, Lucifer împreunăcu o parte dintre îngeri au devenit fiine ale întunericului, decise să facă răul i să distrugă
ț ș
 creaia lui Dumnezeu.
ț
Începutul răului în creaie va cunoate o nouă etapă o data cu episodul nefericit din
ț ș
 grădina Edenului. Dar mai întâi o să vorbim despre natura răului. Sfinii Părini sunt unanimi
ț ț
 atunci când afirmă faptul că răul este accidental i că nu Dumnezeu este autorul răului. Nu
ș
 există rău în sine
. Răul nu are un ipostas propriu, nu are o subzistenă proprie, ci el apare în
ț
 urma voinei libere cu care este prevăzut omul: ”De aceea nici ipostas nu are răul, exitând nu
ț
  pentru sine, ci în dauna binelui„
.De fapt”răul este lipsa binelui„
; răul apare în creaie ca
ț
 urmare a liberului arbitru cu care a fost creat omul. Astfel, ”autorul răului este omul, iar nuDumnezeu”
. Totui, cursul natural al omului i implicit a întregii creaii este de a înainta pe
ș ș ț
 calea iubirii de Dumnezeu, potrivit scopului hristocentric spre care era hărăzită aceasta.
31 
Frumuseea negrăită a creaiei nu coninea nimic care să fie un instrument al răului. Destina
ț ț ț
 spre a sluji omului, aceasta era sortită de a se ”umple de chip„, de a se îndumnezei. Materia larândul ei nu era în nici un fel o sursă a răului, i prin extensie trupul omenesc a fost creat de
ș
 Dumnezeu într-o relaie organică cu sufletul. O concepie maniheistă cu privire la creaie este
ț ț ț
 inadecvată. Răul nu exista de la început, nu este o substană necreată, sau nu îi avea sediul în
ț ș
 materie
. Pe de altă parte, subliniem unitatea creaiei care era cuprinsă în faptul că toate se
ț
 ghidau după Creator i era transfigurată de razele harului. ”Creaia a fost organizată teologic,
ș ț
 creaia materială dobândind o formă i o constituie după chipul lui Dumnezeu, iar viaa pe
ț ș ț ț
  pământ a devenit contientă, liberă i personală
ș ș
. Toate erau pe drumul desăvâririi, iar mai
ș
  presus de toate era Raiul.Edenul a fost locul ales de Dumnezeu în care a plasat pe Adam i apoi pe Eva. Era un
ș
 ”laborator spiritual„ care trebuia să conducă omul spre asemănarea cu Dumnezeu. Dar eratotodata proba de foc a libertăii cu care era înzestrat omul. i ca omul să-i exerseze
ț Ș ș
 calitatea de fiină liberă, creată după chipul Creatorului, Dumnezeu i-a dat porunca să nu
ț
 mănânce din pomul cunotinei binelui i a răului. De fapt această porunprohibitivă avea
ș ț ș
 rolul pedagogic ”de a oferi materie voinei omeneti pentru ca aceasta să se ancoreze pe calea
ț ș
  binelui„
. Mai departe, rolul acestei poruunci era acela de a feri omul de o posibilă cădere întermenii petrecui o dată cu căderea lui Lucife
ț
. El, omul trebuia să se străduiască să obină
ț
 
25
I. Todoran , Zăgrean , : ”Dogmatica ”p. 176
26
Idem
27
A se vedea Sf. Atanasie cel Mare: ”Despre Întruparea Cuvântului; sf. Maxim Mărturisitorul: ”Răspunsuri cătreTalasie; Sf. Ioan Damaschin: ”Împotriva Maniheilor; sf.Ioan Gură de Aur: „Omilii la Facere”etc.
28
Sf. Dionisie Areopagitul:”Despre numele dumnezeieti„p. 73
ș
29
Sf. Vasile cel Mare: ”Omilii la Facere„
30
Sf. Atanasie cel Mare : ”Tratat despre Întruparea Cuvântului„, p.98; de asemenea Sf. Grigore de Nyssa:”Despre crearea omului„
31
”Căci dacă toate s-au făcut din nefiină i au puterea de a se lipi de fiină i nu de nefiină, este proprie naturii
ț ș ț ș ț
 lor înclinaia către cele ce dau consistenă i repulsia faă de cele care produc stricăciune„, în Sf. Maxim
ț ț ș ț
 Mărturisitorul: ”Discuia cu Pyrros„, p. 24
ț
32
A se vedea diferite concepii gnostice cu privire la Demiurg; materia rea în sine nu putea relaiona cu
ț ț
 divinitatea. Ca surse bibliografice a se vedea: ”sf. Atanasie cel Mare: ”Trei cuvinte împotriva arienilor„; J.Danielou: ”Platonisme et theologie mistique„, sau
33
P. Nellas, op.cit., p. 14
34
Sf. Grigore de Nazians: ”Cele cinci cuvântări teologice„,p. 35
35
P. 67: ”Căci se cuvenea ca omul să înainteze pe calea binelui ca urmare a unor probe de credină pentru a nu
ț
 cădea mai la urmă în trufia i în decăderea diavolului„, în Sf. Ioan Damaschin, op. cit
ș
3

Activity (0)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
jivina liked this
ileana_damean5551 liked this
Ellada Color liked this
Teodorescu Radu liked this
Sergiu Gurdis liked this
Daniela Georgiou liked this
Daniel Si Oana Samoila liked this
tanasec liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->