Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Julius Evola: Góg és Magóg

Julius Evola: Góg és Magóg

Ratings: (0)|Views: 218|Likes:
Published by Gill Games

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Gill Games on Sep 20, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/29/2014

pdf

text

original

 
 J
ULIUS
E
VOLA
GÓG ÉS MAGÓG
Minden magasrendű államkoncepció állandó szociológiai tétele az, hogy a
demos
nak, a tömegek világának lényege negatív, irracionális, materialista ésformátlan. Ahogyan az enciklopedizmussal és a kezdődő liberalizmussal együttszületett optimisztikus szociológiából – ami az ember és a nép lényegileg jótermészetéről képzelgett – származik a demokráciák, az alulról jövő hatalom és azáltalános választójog rendszere, ugyanúgy az Állam megfosztása minden spirituálisértelmétől, és puszta adminisztrációs-reprezentatív struktúrára való redukálása isinnen ered – az ezzel ellentétes felfogásból pedig, amit pesszimisztikus helyettinkább realisztikusnak fogunk hívni, a felülről jövő uralom szükségességének ideájakövetkezik, ami minden igazi, az igazságnak megfelelő rend princípiuma és anaturalisztikus exisztencián túlmutató érdeklődés és exisztencia magasabbformáinak útja, egy részvételi és hierarchikus rendszerben.Ez utóbbi koncepciót más korokban maga a katolicizmus is támogatta doktrináliseszközökkel, mégpedig az eredendő bűntől alapjaiban sújtott emberi természetteóriájával. A ghibellin ideológusok – Dantétől kezdve – ezt felhasználvatulajdonítottak az Államnak és a Birodalomnak az Egyházénál nem kisebb
természetfeletti 
méltóságot és létcélt, hiszen ezek nem pusztán
világi 
funkcióvalrendelkeznek: felülről jövő rendként arra irányulnának, hogy a halott emberitermészetet visszaemeljék az aktív élet területére, felkészítve arra a magasabbexisztenciára, amit csupán saját eszközeivel nem tudna elérni.Ugyanezt a témát – az előbbi speciális háttér nélkül – más civilizációknál ismegtalálhatjuk: a legáltalánosabb nézet az, hogy minden civilizáló tevékenység ésminden, más típusú emberi szerveződés lényege abban áll, hogy formát ad annak,ami formátlan, irracionális s az alsórendű természethez kötődik, és hogy lezárja azonalsó erők útját, amelyek magukra hagyva a káosz és a rombolás irányába hatnának.Ezek az erők megfékezve, mintegy fenyegető veszélyként vannak jelen; mindazalatt, ami a civilizációk felszálló fázisaiban a rendnek, a szuverenitásnak, a formának,a valódi igazságnak és a spiritualitásnak az előbbiekkel ellentétes, fényteliprincípiumával kapcsolatos.
 
Ezek az általunk nagyon gyakran hangsúlyozott gondolatok mítoszokban is gyakranmegjelennek, szuggesztív képekben. Egy példát fogunk most hozni erre, Góg ésMagóg népeinek legendáját. Az Ótestamentum vad hordákként mutatja be ezeket anépeket, akik Ázsia mélyéről jöttek, s miután pusztulást hoztak Izraelre, nekikmaguknak is pusztulniuk kellett. Ez a motívum azonban különböző eredetű témáktovábbi legendákká fűzése következtében érdekes átalakuláson ment keresztül, melylegendákban Góg és Magóg már nyilvánvalóan szimbolikus jelentést nyer, s nemannyira a barbár és pusztító megszállók idegen népét jelképezi (amit Toynbee »külsőproletariátusnak« hívna), hanem inkább az említett sötét, kaotikus és
démoni 
szubsztrátumot, amelyet mindenütt, ahol civilizáció van, megfékeznek és megtörnek.Ez a jelentés már Nagy Sándor legendájának bizánci változataiban is feltűnik.Ezekben
Nagy Sándor 
az, aki egy bronzfallal lezárja az utat Góg és Magóg népeielőtt. Ugyanezt a szerepet az iszlámban egy Dhu l-Qurnaim nevű hősnektulajdonítják, s a motívum összetettebb formákban a középkori, úgynevezett
birodalmi mondában
is felbukkan, az északi tradícióból származó témákkal isinterferálva. Így, amiként
János
papkirály titokzatos alakjáról azt beszélték, hogykirályságában megzabolázva tartja Góg és Magóg népeit, ugyanúgy az Edda, azazaz északi-germán mitológia az
elementáris lények 
és a rinthursik ellenséges fajárólbeszél, akik elől a
Központ székhelyéhez 
vezető utak le vannak zárva egy fallal,amely falat ezek folyamatosan próbálnak lerombolni.A legendának végül keresztényesített változatait is megtaláljuk, ahol mindehhezapokaliptikus témák kapcsolódnak. Egy napon a fal leomlik és Góg és Magóg népeibetörnek — és az lesz az Antikrisztus kora. Fantasztikus képek ezek, melyeketfigyelmen kívül kell hagynia annak, aki a monda mélyebb értelmét akarja megérteni.Érdekes a következő részlet: a betörés akkor fog bekövetkezni, amikor Góg ésMagóg népei rájönnek, hogy az addig a védőfal tetején álló őrök fújta harsonákat már csak a véletlenszerűen fújó szél rezegteti. Félretéve a szimbólumokat, a tömegekakkor szabadulnak el, amikor rájönnek, hogy nem áll már semmi azok mögött, akikmaguknak tulajdonítatták a felsőrendű hatalom princípiumát; amikor rájönnek, hogyüressé, legitim alap nélkülivé vált a hatalom.Ez, sajnos, nem egy romantikus jövő-mítosz, hanem a tegnap és a ma történelmirealitása. Már egy ideje előállt az, amit Guénon találóan úgy írt le, hogy
»repedések vagy hasadások a Nagy Falon«
— és nem azért, mert az ostromló erő megnőtt, vagymert egy új legitimitás, egy el nem ismert jogosultság képviselői léptek volna fel,hanem kizárólag a védelmi struktúra leépülése, a felsőrendű embertípus és a nagygondolat hiánya miatt. Ma már nem tudná megmondani, hogy mi maradt aszimbolikus Falból, annyira szélesek lettek ennek nem csupán hasadt, de leomlottszakaszai. Először a forradalom, utána a tömegek világának szisztematikustérhódítása.Az említett legendákban a katasztrófa- és apokaliptikus motívumokhoz gyakrantársul még egy, mégpedig az
utolsó csatát 
illető motívum. Az a csata ez, amit egyolyan alak vív meg, aki kvázi a legnagyobb krízis idején feltámadó–felébredő ősiuralkodó vagyinfrenator *lenne. A mondának nem minden változata mondja kedvezőnek a harc kimenetelét. De még így is sokat jelentene. Vigasztaló lenne aztgondolni, hogy ez az egész itt nem egy fatális, sötét felbomlássá alacsonyodik; aztgondolni, hogy a felfordulás eme világán és az annyira tragikus és hatalmas,

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
szaszilka liked this
Mesterember liked this
Mesterember liked this
Béla Szabó liked this
Ibolya Rigolya liked this
yogin965 liked this
HajduM liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->