Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
1. Anglia w XVII Wieku

1. Anglia w XVII Wieku

Ratings: (0)|Views: 29 |Likes:
Published by Nemo Acheront

More info:

Published by: Nemo Acheront on Jan 16, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/07/2014

pdf

text

original

 
 Anglia w XVII wieku
 
Podłoże społeczne i gospodarcze rewolucji angielskiej
 
Strukturę społeczną Anglii charakteryzuje przede wszystkim brak barier uniemożliwiających wzajemne przenikanie się poszczególnych klas, a nawet stanów. Decydującą rolę w przekraczaniu bariery społecznej odgrywał pieniądz, ale istotne znaczenie miały też wątki matrymonialne.
Szlachta angielska, dzieliła się w tym czasie na dwie zasadnicze
grupy: 
 
dawną szlachtę feudalną, której podstawą ekonomiczną były dochody z renty i nową szlachtę, tzn. tę część klasy feudalnej, która przeszła na kapitalistyczne formy gospodarki wiejskiej, przestawiając
swe
majątki na produkcję towarów i angażując się czynnie w handlu i produkcji przemysłowej.
Feudalna szlachta dawnego typu tzw. nobility,
posiadała swe włości manors przede wszystkim w zacofanych
ekonomicznie regionach kraju, nowa szlachta gentry, (w strukturze
społecznej Anglii tego okresu dość często rozróżnia się „wyższa gentry” upper gentry i „niższą” –
 
lower getry), zasiedlała regiony rozwinięte gospodarczo. Do szeregów nobility należała angielska arystokracja rodowa, czyli wielcy właściciele ziemscy.
 
 
 
Wzrost liczby arystokracji i szlachty był możliwy przede wszystkim dzięki reformacji, która skonfiskowała olbrzymie dobra kościelne, głównie klasztorne. Przejęła je korona angielska, następnie zaś olbrzymia ich większość przeszła drogą sprzedaży, do rąk prywatnych właścicieli, przeważnie gentry
. Między 1536 a 1630 rokiem Korona potrzebując pieniędzy na prowadzenie wojen, sprzedawała w ten sposób majątki ziemskie za około 6,5 mln funtów według wartości z 1630 roku, a więc za sumę w owych czasach olbrzymią,
 
Wystawienie tak licznych dóbr do sprzedaży przez państwo ożywiło bardzo poważnie handel ziemią, co z kolei doprowadziło do ostatecznego zerwania z dawną zasadą głoszącą, że handel taki jest niemoralny. Wielkie
ożywienie na rynku ziemskim pociągnęło za sobą nie mniejszą ruchliwość społeczną wewnątrz klasy właścicieli ziemskich. Najwięcej na transakcjach skorzystała getry. Od samego początku koniunktury kupowała ona dobra od korony. Później u schyłku XVI wieku w ręce jej zaczęła przechodzić również ziemia, należąca wówczas do arystokracji, a nabyta uprzednio  przez tę arystokrację od Korony lub stanowiąc z dawna jej własność dziedziczną
. Równocześnie daje się zaobserwować inny jeszcze proces ekonomiczny. Do rąk gentry i w pewnym sensie bogatych yeomenów zaczyna coraz częściej trafiać ziemia, którą zmuszeni byli sprzedać przyciśnięci inflacją cen i rosnącymi rentami ubożsi chłopi.
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->