Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
2662883 Energia Universala

2662883 Energia Universala

Ratings: (0)|Views: 0|Likes:
Published by Anna Tanase

More info:

Published by: Anna Tanase on Jan 18, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/18/2014

pdf

text

original

 
 1
 Despre autor__________________________________________________________________3
 
1. Introducere_________________________________________________________________5
 
2. Ce este Energia Universal 
ă
 ?___________________________________________________5
 
3. Ce este mai precis, Câmpul de Energie Universal 
ă
 ?________________________________6 
 
4. Ce fac „Superstring”-urile (sau Câmpul de Energie Universal 
ă
 ) ?_____________________7 
 
5. Ce este în esen
 ţă
 fiin
 ţ 
a uman
ă
 ?_________________________________________________
 
6. Este Câmpul de Energie Universal 
ă
 o form
ă
 a Câmpului Electromagnetic ?_____________8
 
7. De ce nu putem noi observa Câmpul de Energie Universal 
ă
 („Superstring”-urile), direct?_9
 
8. Ce este energia
ş
i care sunt diferitele ei forme ?____________________________________9
 
9. Ce d 
ă
 via
 ţă
 corpului omenesc ?________________________________________________10
 
10. Dac
ă
 corpul uman este un corp energetic, atunci totu
ş
i de ce noi ne îmboln
ă
vim ?______11
 
11. Care este principala cauz 
ă
 a bolilor ?__________________________________________11
 
12. Ce este „reac
 ţ 
ia la stres”
ş
i cum conduce ea la boli majore ?________________________12
 
13. De ce este „reac
 ţ 
ia la stres” atât de puternic
ă
 în crearea bolilor ?____________________14
 
14. Ce trebuie f 
ă
cut pentru a îndep
ă
rta „reac
 ţ 
ia la stres”
ş
i care este rolul tratamentelor cu  Energie Universal 
ă
 ?_____________________________________________________15
 
15. Sunt stabili 
 ţ 
i în mod
ş
tiin
 ţ 
ific care sunt factorii „reac
 ţ 
iei la stres”, ce determin
ă
 cele mai multe boli______________________________________________________________16 
 
16. Ce este tratamentul cu Energie Universal 
ă
 
ş
i cum vindec
ă
 el bolile ?_________________19
 
17. Cum poate con
ş
tiin
 ţ 
a – un produs al min
 ţ 
ii – s
ă
 exercite controlul asupra Câmpului de  Energie Universal 
ă
 ?_____________________________________________________20
 
18. Ce este terapia prin atingere (cu mâinile)
ş
i ce este vindecarea la distan
 ţă
?____________21
 
19. Este terapeutul un canal pentru Energia Universal 
ă
 sau un vehicul ?________________21
 
20. Ce sunt chakrele? Care este rolul lor în tratamentul cu Energie Universal 
ă
 ?__________22
 
21. Când sunt folosite chakrele ?_________________________________________________25
 
23. Odat 
ă
 ce chakrele sunt deschise, se pot închide ele din nou ?_______________________27 
 
24. Poate o persoan
ă
 s
ă
 se vindece singur 
ă
 sau este întotdeauna necesar un terapeut ?_____27 
 
 
 2
25. Ce semnific
ă
 vibra
 ţ 
iile
ş
i senza
 ţ 
iile sim
 ţ 
ite în corp în timpul tratamentului cu Energie Universal 
ă
 ?____________________________________________________________27 
 
26. Poate tratamentul cu Energie Universal 
ă
 s
ă
 încetineasc
ă
 procesul de îmb
ă
trânire ?_____28
 
27. Care sunt alte tehnici de lucru cu energie ?______________________________________28
 
28. Care este importan
 ţ 
a respira
 ţ 
iei ?______________________________________________29
 
29. Putem noi preveni „reac
 ţ 
ia la stres”, tensiunea
ş
i altfel de forme ale bolii?____________31
 
30. Bazele spiritualit 
ăţ 
ii_________________________________________________________31
 
31. Bazele
ş
tiin
 ţ 
ifice ale spiritualit 
ăţ 
ii_____________________________________________42
 
 
 3
 ENERGIA UNIVERSAL
 Ă 
 O cercetare sistematic
ă
 
ş
i
ş
tiin
 ţ 
ific
ă
 
dr. Bedri C. Cetin
 Despre autor
Autorul,
 Bedri Cag Cetin
, a ob
ţ
inut titlurile de Master
ş
i de Doctor în inginerie electric
ă
, la Institutul de Tehnologie din Caltech, Pasadena, California. Ca parte a tezei sale de doctorat, el a introdus o nou
ă
 teorie global
ă
 de optimizare, ce a fost aplicat
ă
 mai târziu în domeniul Roboticii, Sistemelor Neuronale
ş
i mai recent în Seismologie. În timpul anilor petrecu
ţ
i la Caltech, autorul a excelat în domeniul Neuro
ş
tiin
ţ
ei
ş
i Neuropsihologiei. Odat
ă
 finalizate lucr 
ă
rile solicitate de teza sa de doctorat, a început s
ă
 lucreze la Institutul Na
ţ
ional pentru S
ă
n
ă
tate Mental
ă
 din Betheseda, Maryland, unde cercet
ă
rile sale realizate în Laboratorul de boli clinice au fost orientate pe leg
ă
tura dintre memoria traumatic
ă
 
ş
i tulbur 
ă
rile psihologice. Mai târziu se mut
ă
 în Virginia
ş
i colaboreaz
ă
 cu profesorul Stanley Sobottka, în efectuarea unor studii asupra Con
ş
tiin
ţ
ei
ş
i interpretarea fundamentelor Fizicii Cuantice, în cadrul Departamentului de Fizic
ă
 al Universit
ăţ
ii din Virginia. În prezent locuie
ş
te în Crozet, unde realizeaz
ă
 studii
ş
i cercet
ă
ri independente. Autorul poate fi contactat:
 prin Internet la:  bedri@attglobal.net 
sau la adresa: 5791 Sugar Hollow Rd. Crozet, VA 22932
USA
Cuvântul traduc
 ă
torului,
Calea Spiritual
ă
 nu este simpl
ă
, îns
ă
 dac
ă
 ai p
ăş
it pe ea, nu mai ai drum de întoarcere... Cartea de excep
ţ
ie “
 ENERGIA UNIVERSAL
 Ă 
 –O cercetare sistematic
ă
 
ş
i
ş
tiin
 ţ 
ific
ă
” 
 este un ghid valoros  pentru
C
ă
ut
ă
torii Adev
ă
rului
. V
ă
 rog s
ă
 urma
ţ
i sfatul meu, citi
ţ
i-o
ş
i Lumina Spiritual
ă
 v
ă
 va înv
ă
lui cu siguran
ţă
. Prin aceast
ă
 carte, care poate fi considerat
ă
 ca un Dar Divin, autorul mijloce
ş
te spiritului nostru în
ţ
elegerea Adev
ă
rului Universal. De
ş
i traducerea nu poate înlocui textul original, dac
ă
 ne str 
ă
duim s
ă
 asimil
ă
m con
ţ
inutul, vom recunoa
ş
te desigur semnifica
ţ
ia acestei lucr 
ă
ri pentru umanitate, în ciuda imperfec
ţ
iunilor inerente unei traduceri. Mul
ţ
umesc din suflet autorului, remarcabilului
ş
i iluminatului om de
ş
tiin
ţă
,
 Bedri C.
 
Cetin
, pentru  permisiunea acordat
ă
 de a v
ă
 oferi versiunea în limba român
ă
. Poate c
ă
 într-o bun
ă
 zi,
 Bedri 
 va fi în mijlocul nostru, împ
ă
rt
ăş
indu-ne pe viu din înv
ăţă
tura
ş
i experien
ţ
ele sale.
 Beatrice

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->