Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Revista Forum cultural, anul I, nr. 3, noiembrie 2001 (3)

Revista Forum cultural, anul I, nr. 3, noiembrie 2001 (3)

Ratings: (0)|Views: 135|Likes:
Published by CIMEC
Revista Forum cultural, editată de Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Naţional, Botoşani
Revista Forum cultural, editată de Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Naţional, Botoşani

More info:

Published by: CIMEC on Sep 22, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/11/2010

pdf

text

original

 
DIRECŢIA
JUDEŢE
ANĂ
PENTRU
CULTURi
,
CUL
TESI
PATRIMONIUL
CULTURAL
NATIONALBOTOSANI
,
.
"
F
~
ORUM
CUL/T
~
URAL,
Buletininformativ
Anul
1,
nr.
3
Noiemb
rie 2001
Botosani
 
BULETIN INFORMATIVEDITAT DE
DIRECŢIA
JUDEŢEANĂ
PENTRU
CULTURĂ,
CULTE
ŞI
PATRIMONIULCULTURAL
NAŢIONAL
BOTOŞANI
PROGRAME
ŞI
PROIECTE
CULTURALEPE ANUL 2002
Programul cultural
al
judeţului
propus de
Direcţia
Judeţeană
pentru
Cultură,
Culte
şi
Patrimoniul Cultural
Naţional
Botoşani
pentru anul 2002, conceput ca un tot unitar, pornind
dela
corelarea nevoilor culturale cu oferta, presupune o adresabilitate mai
extinsă,
cuprinzând toatecategoriile sociale, inclusiv grupurile defavorizate
şi
marginalizate.
Direcţia
Judeţeană
pentru
Cultură,
Culte
şi
Patrimoniul Cultural
Naţional
Botoşani
vacoordona în anul2002 o
ofertă
deschisă
participanţilor
la actul de
cultură,
propunând
toată
gama
de
manifestări
culturale, printr-un parteneriat cu
şcolile,
parohiile,
asociaţiile
şi
fundaţiile
cuscop cultural,
instituţii
profesioniste de spectacol,
autorităţile
publice locale, O.N.G., sub formaunor spectacole,
expoziţii,
lansări
de
cărţi,
dialoguri, concursuri, târguri, ateliere lucrati ve,sesiuni, simpozioane, colocvii.Având la
bază
programul de guvernare în domeniul culturii,
acţiunile
culturale se vorstructura pe
următoarele
coordonate:accesul liber
şi
egal la
informaţii;
patrimoniul cultural
naţional;creaţiaculturală;
consumul cultural;racordarea la
cerinţele
societăţii
româneşti
şi
ale
integrării
europene.Principalele
acţiuni
se vor referi la
evidenţa,
cercetarea, conservarea, restaurarea
şi
valorificarea patrimoniului cultural
naţional
şi
local, la valorificarea
tradiţiilor
populare legatede
meşteşuguri
şi
obiceiuri, la atragerea unui
număr
sporit de creatori
şi
consumatori de
cultură
din întreg
judeţul.
1
 
10tum
cultutal
Anul 1,nr. 3,noiembrie 2001
12
1
2
3
4
5
6
7
Programele culturale propuse pentru 2002 în domeniul
evidenţei,
cercetării,
conservării
şi
valorificării
patrimoniului cultural
naţional:
REPERTORIULARHEOLOOICAL
Unnăreşte
evidenţa,
oonservarea
şi
valorificarea
prin
JUDEŢULUI
BOTOŞANI
activităţi
culturnle
amonumentelor
arheologice,
sitmiRedactarea
computerizată
a
listei sitmilor
arheologice
din judet.
MAREANECROPOlĂDIN
SEC.
N-
Cercetare
,
documentare,publicaree.
V
DE
lA
MIHĂLĂŞENI
-
BOTOŞANI.
Autor:
clr.Octavian-Iiviu
Şovan
ARHlTECIURA
lRADIŢIONAlĂA
Cunoaşterea
zonelor
etnofolclorice
din
judeţ,
a
elementelor
srx:rifice
WNEI
BOTOŞANI
(case
,
biserici
de
trndiţiomle.
Constituirea
unei
00ze
de
date: fotografii,
documente
etc.
lemn,
ratoşe).
Autor:
clr.
Angela
Olariu
'
'MEMORII IN
cĂIWv1IZf'
(film
Cunoaşterea
monumentelor
istorice
şi
de
arlritectură
din
judet
cu
documentar/casetă
video)
comentarii
în
lb.
engleză
şi
fumceză.
Constituirea unei
00ze
de
date:
fotografii,
documente,
oomentarii.
CONSTIIUIREA UNOR
COLECŢII
Achmarea
tn10r
obiecte
de
etnografievechi, reprezentative
pentru
zona
MUZEAlE
SĂTEŞTI
în
localităţile:
~vă,
documente,
călţi,
fotografii,
organizarea
propriu-zisă
în
Sţeţii
Comi,
T
odireni,
Ştefăneşti,
Vomiceni,ale
căminelor
culturnle.
Mediat:izarea
lor.
UnPl
rreni.
Dersca,
Pomîrla,
Sulita
C
ALEA
LUI
ŞTEFAN
VODĂ
-
Marcarea
lll10r
monumente
istorice
prin
semne
distinctive, mediat:izarea
Expoziţii
documentare,
evocări,
SJXX1acole
rolului
personalităţii
domnitorului
în
istorianaţională
la monumente
şi
locurilegate
de
voievodul
Ştefun
cel
Mare.
(Botoşani,
Doroho~
Coşu1a,
Comi, Vorona,
T
udora,
Ştefăneşti,
Dersra)
'
'BOTOŞANII
DE
ALTĂDATĂ
ŞI
DE
Organizarea
de
manifestări
artistice:
SJXX1acole,
expozi~
ateliere
de
MÂlNE
"
lucru, ooncursuri
în
aer
lirer
-
Pietona1ul
Unirii.
Calendarul principalelor
manifestări
culturale care vor
fi
organizate (monitorizate) de
Direcţia
Judeţeană
pentru
Cultură,
Culte
şi
Patrimoniul Cultural
Naţional
Botoşani,
în trim. 12002:
ZILELE"MIHAI EMINESCU" -Decernarea Premiului
Naţional
de Poezie
şi
a premiului pentrudebut.14-15 ianuarie 2002 -
Botoşani
,
Ipoteşti
Ş
E
ZĂ
TORILE IERNII (Bucecea, Dersca,Dângeni, Mitoc,
MihăIăşeni,
Truşeşti,
Suharău,
Conceşti
,
Păltiniş)
februarie 2002
3
SALON
INTERJUDEŢEAN
DE
ARTĂ
NAIVĂ
21
februarie 2002
(Botoşani)
4
MĂRŢIŞOR
DOROHOIAN-Festival
naţional
de
muzică
uşoară.
27
februarie -1 martie 2002 (Dorohoi)5 PROGRAM DEDICAT ZILEI DE 8 MARTIE8 martie 2002
(Botoşani)
2

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->