Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
45Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Mere Rizika-Seminarski rad

Mere Rizika-Seminarski rad

Ratings:
(0)
|Views: 3,665|Likes:
Published by icydoll
seminarski rad, evaluacija i rizik
seminarski rad, evaluacija i rizik

More info:

Published by: icydoll on Sep 22, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/21/2013

pdf

text

original

 
MERE RIZIKA
 
SADRŽAJ:-
UVOD.
.........................................................................................................2
I RIZIK.
.......................................................................................................3
1) Upravljanje rizikom.
.............................................................................3
 
1.1 Upravljanje finansijskim rizikom......................................................4 
2) Bazične statističke pretpostavke analize rizika.
.................................5
3) Očekivana vrednost i varijansa osnovnog skupa populacije.
............5
4) Sredina i varijnsa uzorka.
.....................................................................6
5) Kovarijansa uzorka.
..............................................................................8
6) Kovarijansa populacije.
.......................................................................10
7) Koeficijent korelacije.
..........................................................................12
8) Koeficijent determinacije.
...................................................................13
II MERENJE RIZIKA(primeri).
.............................................................14
1) Merenje rizika putem varijabilnih prinosa.
......................................14
2) Očekivani profit.
..................................................................................14
3) Varijansa kao mera rizika.
.................................................................15
4) Kovarijansa i koeficijent korelacije.
..................................................15
 
4.1 Kovarijansa.....................................................................................164.2 Koeficijent korelacije......................................................................16 
5) Pravilo varijansa sredina.
...................................................................17
6) Varijansa NSV kao mera rizika.
........................................................18
7) Merenje rizika putem koeficijenta varijacije.
...................................19
-
Zaključak.
........................................................................
.23
 
Evaluacija i rizik 1
 
MERE RIZIKA
 
UVOD
Analizom ulaznih podataka jednog investicionog projekta po propisanojmetodologiji, dobijaju se finalni podaci o efektima projekta u vidufinansijskog toka, ekonomskog toka, bilansa uspeha i bilansa stanja. Naosnovu njih vrši se ocena efikasnosti projekta, tj. računaju se statički idinamicki pokazatelji projekta (rentabilnost i likvidnost).Slučajne promenljive (kao sto su ukupan prihod, varijabilni troškovi,fiksni troškovi itd.) se koriste za dobijanje neto sadašnje vrednosti (NSV) iinterne stope rentabilnosti (ISR). Neki statistički parametri (srednje vrednosti,standardne devijacije, intervali varijacija itd.) primenjeni na NSV i ISR sekoriste kao mere rizika.Retko koji investitor na finansijskom tržištu investira samo u jedanfinansijski instrument, već u veći broj koji sačinjava tzv. portfolio investitora.Glavni razlog za ulaganje u skup hartija od vrednosti jeste pokušaj da sesmanji rizik koji nosi sa sobom svaka investicija, pa i ona u vrednosne papire.Kombinovanjem finansijskih instrumenata u portfolio, rizik se može smanjiti"mnogo jeftinije" nego što bi bio slučaj kada bi investitori prelazili sa jednogna drugi finansijski instrument kako se njihov rizik menja.
Evaluacija i rizik 2
 
MERE RIZIKA
 
I RIZIK 
Pojam rizika je po nekim teoretičarima ekvivalentan pojmu neizvesnostkoji podrtazumeva da profit nije poznat unapred sa apsolutnom izvesnošću, alisu zato poznate mogućnosti investiranja (mogući profit) i njima asociraneverovatnoće.Sistematski i nesistematski rizik - Vrsta rizika koja se ne može eliminisati prostom diversifikacijom naziva se sistematski ili tržišni rizik. Izvori ovogrizika su promene u ekonomskom, političkom i društvenom okruženju kojeutiču na tržišta hartija od vrednosti. Dakle, sistematski rizik je onaj deoukupne varijabilnosti u prinosima koji je prouzrokovan faktorima kojisimultano utiču na sve cene hartija od vrednosti. Najbolji primer ovoga jesukretanja cena običnih akcija na svetskim berzama koje su pozitivno korelisane jedne sa drugim.
1. UPRAVLJANJE RIZIKOM
Prisustvo rizika ne može se neutralisati, pa pojedinci i preduzeća traže puteve njegovog rešavanja. Posledice ostvarenja rizika rešavaju se na nekolikonačina, od kojih su najvazniji sledeci:
Upravljanje rizikom izbegavanjem - Rizik se izbegava kada pojedinac nezeli da prihvati rizik. Ovo se postiže neangažovanjem u akciji koja možedovesti do rizika. Po svojoj filozovfiji ovo je negativan pristup. Napredak  pojedinca i napredak privrede je situacija rizika.
Upravljanje rizikom zadržavanjem - Pojedinac je suen sa gotovoneograničenim nizom rizika, u većini slučajeva se ništa ne preuzima u vezinjih. Zadržavanje rizika može biti svesno i nesvesno. Ako se rizik ne proceni, on je nesvesno zadržan. Po pravilu, rizici koji se zadržavaju su onikoji rezultiraju relativno malim gubicima.
Upravljanje rizikom prenosom - Rizik se može preneti sa jednog pojedincana drugog koji je više spreman da snosi rizik.
Upravljanje rizikom podelom - Rizici se dele u velikom broju slučajeva.Primer podele rizika je organizacija akcionarskog društva.
Upravljanje rizikom umanjenjem - Rizik se može umanjiti na dva načina, ito: sprečavanjem i kontrolom. Većina gubitaka se može nekim naporimasprečiti. Bezbednosni programi i mere za sprečavanje nastanka gubitakanajpoželjnije su sredstvo za Upravljanje rizikom. Praktično je nemogućesprečiti sve gubitke.
Evaluacija i rizik 3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->