Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
455Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Programa de limba română pentru clasele IX-XII

Programa de limba română pentru clasele IX-XII

Ratings:

4.98

(1)
|Views: 104,627|Likes:
Published by Ionel Nedelcu

More info:

Published by: Ionel Nedelcu on Jul 18, 2007
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/14/2015

pdf

text

original

 
 
 LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 
Clasele a IX-a – a XII-a
 
PROGRAMA ŞCOLARĂ DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ PENTRU CLASA A X-A A FOSTAPROBATĂ PRIN ORDIN AL MINISTRULUI EDUCAŢIEI NAŢIONALE NR. 3228 DIN 21.02.2000 ŞIMODIFICATĂ PRIN ORDIN AL MINISTRULUI EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII NR. 3915/31.05.2001.PROGRAMELE ŞCOLARE DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ PENTRU CLASELE A XI-A – AXII-A AU FOST APROBATE PRIN ORDIN AL MINISTRULUI EDUCAŢIEI NAŢIONALE NR. 4805 DIN05.10.2000 ŞI MODIFICATE PRIN ORDIN AL MINISTRULUI EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII NR.3915/31.05.2001.
C
LASA
 
A
IX-
A
NOTĂ DE PREZENTARE
Curriculum-ul şcolar pentru limba şi literatura română pentru clasa a IX-a a fost elaborat
 Limba şi literatura română 
clasele a IX-a – a XII-a1
 
în cadrul unei
 paradigme a disciplinei la nivel liceal 
, avându-se în vedere următoarele:
Reorientarea studiului limbii şi literaturii române în liceu, a proiectării curriculare în acest domeniu, înacord cu
 Principiile şi criteriile de construire a noului curriculum naţional 
1
.Programa de limba şi literatura română pentru clasa a IX–a pune accent pe latura formativă aînvăţării, având ca scop formarea unor elevi capabili să se raporteze la cultură autonom,reflexiv, critic şi creativ.Ţinând seama de valorile caracteristice pentru o societate deschisă, pluralistă, actualul curriculumoferă posibilităţi de opţiune în privinţa textelor de studiat, a modalităţilor de studiu adecvate.Redefinirea obiectivelor cadru ale disciplinei la nivel liceal, plecând de la finalităţile nivelurilor deînvăţământ şi obiectivele ciclurilor curriculare şi de la dominantele ariei curriculare “Limba şiliteratura română”
2
.Obiectivele cadru ale actualului curriculum sunt stabilite în continuitatea celor din gimnaziu; elevizează cultivarea plăcerii de a citi, a sensibilităţii estetice, dezvoltarea abilităţii de a recepta şide a produce o gamă variată de texte, însuşirea şi practicarea diverselor strategii de comunicare.Proiectarea
conţinuturilor învăţării
în funcţie de paradigma adoptată.Conţinuturile sunt proiectate în module derivate din obiectivele cadru, în relaţie cu obiectivele dereferinţă şi cu activităţile de învăţare. Conţinuturile disciplinei au fost gândite în raport cu odominantă pentru fiecare an de studiu.Conturarea unui parcurs didactic coerent şi echilibrat, capabil să armonizeze complexitatea obiectuluide studiu cu modalităţile didactice de abordare a acestuia.Se propune o îmbinare a folosirii metodelor de operare pe text cu studiul descriptiv al literaturiiromâne.Stimularea aportului creativ al specialiştilor (profesori, autori de manuale şi de auxiliare şcolare etc.) şial elevilor la studierea disciplinei.Este pus la îndemâna profesorilor un cadru flexibil de organizare a muncii lor la catedră, lăsând omarjă considerabilă de libertate nu numai în privinţa alegerii textelor de studiat, ci şi a integrăriimodulelor de conţinuturi şi a proiectării parcursului didactic. În acest fel, profesorii (autorii demanuale ş.a.) pot găsi modalităţile optime de a atinge obiectivele propuse, de a adapta studiullimbii şi al literaturii române la condiţiile particulare ale clasei şi ale individualităţii elevilor.
1
Ministerul Educaţiei Naţionale, Consiliul Naţional pentru Curriculum,
Curriculum Naţional pentruînvăţământul obligatoriu. Cadru de referinţă,
Bucureşti, Editura Corint, 1998, pp. 15 – 16.
2
 
 Idem,
 pp. 17 – 18, 23 – 24.
 Limba şi literatura română 
clasele a IX-a – a XII-a2
 
OBIECTIVE CADRU
 Limba şi literatura română 
clasele a IX-a – a XII-a
1.Dezvoltarea capacităţilor de a recepta şi de a produce texte scrise şi oralede diverse tipuri2.Dezvoltarea capacităţii de utilizare corectă şi eficientă a limbii române îndiferite situaţii de comunicare3.Dezvoltarea competenţelor de argumentare şi de gândire critică4.Cultivarea gustului estetic în domeniul literaturii şi formarea unor reprezenri culturale care contribuie la dezvoltarea cotiieiidentitare
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->