Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
P. 1
Hadrian Gorun, Relations politico-diplomatiques et militaires de la Roumanie avec la France durant la Premiere Guerre Mondiale

Hadrian Gorun, Relations politico-diplomatiques et militaires de la Roumanie avec la France durant la Premiere Guerre Mondiale

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 699|Likes:
Published by Hadrian Gorun

More info:

Published by: Hadrian Gorun on Sep 22, 2009
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

08/21/2013

 
Ao wumoz jow |oafznbkw jo af \buefkno fsog af C|fkgo f îzî flb|jî pf| lofugbupj„dnwzb|nokw c|fkéfnw oz |buefnkw+ A„ nkzî|íz jow dnwzb|nokw pouz íz|o otpanvuî pf| a„ b|ninkogbeeuko jow jout poupaow! pf| af w~epfzdno |îgnp|bvuo! pf| aow blmogzncw wnenafn|ow+ Af C|fkgof îzî po|gosuo gbeeo af poznzo wŗu|o afznko jo af C|fkgo+ Aow anokw bkz îzî cîgbkjw ozkbel|out p|owvuo zbumbu|w+Okz|o aow fkkîow 6>6: oz 6>64! aow |fppb|zw c|fkgb |buefnkw bkz gbkku ukonkzokwncngfznbk otz|fb|jnkfn|o+ Goz nkzo|sfa! bk pouz sbn| uko jnso|wnzî jow |oafznbkw= pbanznvuow!jnpabefznvuow! enanzfn|ow! guazu|oaw oz fgfjîenvuow+ Af w~epfzdno îzfnz p|îwokzo fuwwn fu knsofujow bpnknbkw pulanvuow jow jout pf~w+ Efnw na k„~ f pfw lofugbup j„bus|fiowdnwzb|nbi|fpdnvuow wu| go wumoz+ Af z~pbabino jow |fppb|zw okz|o aow jout Îzfzw owz z|äw sf|nîo+Jbkg! bk f jognjî jo z|fnzo| wouaoeokz ao p|blaäeo jow |fppb|zw pbanzngb ‗ jnpabefznvuow ozenanzfn|ow+ Gow |oafznbkw bkz gbkku ao pauw i|fkj jîsoabppoeokz+ Na ko w„ finz pfw j„ukoîsbauznbk ankîf|o! ukncb|eo+ Aîsbauznbk f îzî jnccngnao+Fsfkz jo z|fnzo| ao wumoz ! na cfuz v„bk eokznbkko aow ŗus|ow aow pauw nepb|zfkzowgbkgo|kfkz ao wumoz jo |oafznbkw c|fkgb ‗ |buefnkw = pbu| af pî|nbjo jo af kouz|fanzî jo af\buefkno! Sfwnao Sowf!
 \beìknf Œn C|fkŧf af ëkgopuzua wogbauaun fa TT%aof $6>00%6>63.
! NbkLuaon!
 F|gua fŒzopzć|nn 6>6:%6>6?%
6>63 oz Fkfwzfwno Nb|jfgdo!
 \ob|nokzf|of pbanzngć f \beìknon Œn kouz|fanzfzof f|efzć 6>6:%6>63 
! pbu| a„nkzo|sfa okz|o ao p|nkzoepw jo a„fkkîo6>63 oz ao p|nkzoepw jo 6>69!
 \beìknf Œn
 
 Fkzfkzf+ Fsfzf|u|nao ukon engn puzo|n ëkz|%uk |ć}lbnjo gbfanŧno 6>63%6>6
! jbkz a„fuzou| owz Juenz|u P|ojf! Iob|io Gnpćnfku!
 Af |ćwg|ugo$Zbfekf
 
fkuaun 6>69% p|nećsf|f aun 6>64+ Ef|of L|nzfkno Œn ëkgdono|of jo gćz|o \beìknf fukon
 
 pćgn wopf|fzo .
! pbu| af pî|nbjo okz|o a„fuzbeko jo 6>69 oz ao p|nkzoepw jo a„fkkîo 6>64
+
J„fuz|ow bus|fiow wnikncngfzncw wbkz = Juenz|u P|ojf!
 \beìknf ëk znepua p|neuaun |ć}lbnebkjnfa+ Eć|zu|nn jbgueokzf|o 6>6:%6>6
+ Na w„finz jo pauwnou|w îzujow îg|nzow pf| jowdbeeow pbanznvuow! jnpabefzow oz po|wbkkfanzîw |buefnkw! c|fkéfnw! |uwwow oz fkiafnw gbeeoGbkwzfkznk Jnfefkjn! Efu|ngo Iob|iow Pfaîbabiuo! \f~ebkj Pbnkgf|î! Wo|idon Wf}bkbs! Nu|n Knhncb|bsngn Jfknabs! Jfsnj Aab~j Iob|io! Ynaanfe \blo|z \blo|zwbk oz j„fuz|ow+ Bk ~eokznbkko fuwwn aow bus|fiow wunsfkzw =
\beìknf ëk fknn kouz|fanzćŧnn
! pf| Gbkwzfkznk Kuŧu! aowsbaueow îjnzîw pf| Iob|io Gnpćnfku oz Sfwnao Sowf!
 Af p|îwokgo c|fkéfnwo ok \buefkno pokjfkz af I|fkjo Iuo||o
oz
 Af cnk jo af p|oenä|o Iuo||o Ebkjnfao oz af kbusoaao f|gdnzogzu|o
6
 
 iîbpbanznvuo ou|bpîokko
! Nbk Luaon!
6>63 % ]nao jo sf|ć+ \opb|zfm nwzb|ng jowp|o nkz|f|of \beìknon ëk p|neua |ć}lbn ebkjnfa 
! oz fuwwn aow ebkbi|fpdnow nkznzuaîow
 Nbk N+G+ L|ćznfku
! pf| Fkfwzfwno Nb|jfgdo oz
 \oioao Co|jnkfkj N ‛Ëkz|oinzb|ua― $6>6:%6><9.
! pf| Gbkwzfkznk N+ Wzfk+Pokjfkz af pî|nbjo gbep|nwo okz|o aow jout iuo||ow ebkjnfaow! aow dnwzb|nokw |buefnkw bkzîaflb|î jow bous|ow nkzî|owwfkzow wu| aow |oafznbkw fsog af C|fkgo oz wu| af pf|zngnpfznbk jo af\buefkno jfkw af iuo||o= Kngbafo Nb|if!
 Dnwzbn|o jow |oafznbkw okz|o af C|fkgo oz 
 
aow \buefnkw8
Gbkwzfkznk Hn|nŧowgu!
 P|oaujnnao jnpabefzngo fao |ć}lbnuaun jo |oëkz|oin|o!
jf| Œn
 Nwzb|nf |ć}lbnuaun pokz|u ëkz|oin|of \beìknon 6>63%6>6>
!
 
Zfho Nbkowgu!
 Af pbanznvuo Oz|fkiä|ojo af \buefkno
+_k ans|o cbkjfeokzfa pbu| af pî|nbjo ju p|oenä|o gbkcafi|fznbk ebkjnfao! vunw„bggupo fuwwn ju wumoz jow |oafznbkw jo af \buefkno fsog aow Faanîw f îzî îg|nz pf| a„ dnwzb|nokfeî|ngfnk Iaokk O+ Zb||o~+ Na owz gbepbwî j„uko wbeeo j„îzujow gbeeo=
 \befknf fkj zdo Loaanio|fkzw! 6>6:%6>638 N||ojokznwe fkj Jnpabefg~=
 
Zdo Gokz|fa Pbyo|w fkj \befknf! Fuiuwz%Kbsoelo| 6>6:
8
Wbeo Blwo|sfznbkw bk zdo
 
Wf||fna Bccokwnso fz Wfabknhf! Fuiuwz 6>638 Zdo Okzokzo fkj zdo \befknfk Gbepfnik bc 6>638 Nkjnco|okgo fkj Enwz|uwz= \uwwnfk% \befknfk Gbaaflb|fznbk nk zdo Gbepfnik bc 6>638 \befknf Aofsow zdo Yf|= Zdo Jognwnbk zbWnik fk F|enwzngo! Jogoelo| 6>698 Faotfkj|u Ef|idnabefk bc \befknf= F Yf| Aofjo|+
Aoeíeo fuzou| f jîebkz|î uk nkzî|íz pf|znguano| pbu| af enwwnbk enanzfn|o c|fkéfnwo! nkzî|íz|ocaogdn jfkw ao ans|o
 Dok|n Efzdnfw
 
 Lo|zdoabz! Wbajno| bc C|fkgo! Jocokjo| bc \befknf+
Aowdnwzb|nokw c|fkéfnw Mofk%Kbèa I|fkjdbeeo! Engdoa \bugfuj oz Zdno||~ Wf|efkz bkz |îfanwîuko îjnznbk g|nznvuo jow |fppb|zw ju gdoc jo af enwwnbk+ Wbk znz|o owz
 Af \buefkno
 
jfkw afI|fkjo Iuo||o oz a„ Occbkj|oeokz jo a„f|eîo |uwwo
+Bk f oepab~î fuwwn aow bous|ow j„ Falo|zPnkifuj!
 Dnwzbn|o jnpabefznvuo jo af C|fkgo pokjfkz af
 
I|fkjo Iuo||o
!
 Aow b|ninkow joa„Otpîjnznbk jo Wfabknvuo
oz
 A„Okzokzo oz af gbkjunzo jo af iuo||o
8 jo Pno||o \okbusnk!
 Afg|nwo ou|bpîokko oz af I|fkjo
 
Iuo||o
!
 Aow b|ninkow neeîjnfzow jo af iuo||o
oz
 P|neua |ć}lbnebkjnfa 
! jo \okî Ebuank!
 Af iuo||o oz aow kouz|ow
!
 
Mbdk Hooifk!
Zdo Cn|wz Yb|aj Yf| 
8Engdfoa Dbyf|j!
Zdo Cn|wz 
 
Yb|aj Yf|+
Fuguk bus|fio ko gbep|okj pfw zbuzow aow z|bnw îzfpow wnikncngfznsow! g„owz àjn|o= af kouz|fanzî jo af \buefkno! af pî|nbjo jo af pf|zngnpfznbk jfkw af iuo||o muwvu„fuebeokz jo af jîcogznbk |uwwo oz af pî|nbjo jo a„f|enwzngo jo CbgŒfkn oz jo af pfnt jo Lugf|owz+Go zdäwo wo p|bpbwo uko îzujo jîzfnaaîo jo zbuzow aow z|bnw pdfwow+<
 
Aow wbu|gow nkîjnzow gbkwznzuokz af lfwo owwokznoaao jo af zdäwo! efnw bk f uznanwîfuwwn aow wbu|gow îjnzow+ Bk f sfab|nwî af lnlanbi|fpdno ju p|blaäeo+A„bus|fio nkznzuaî
 \oafznbkw pbanzngb jnpabefznvuow oz enanzfn|ow jo af \buefkno fsog af C|fkgo jfkw af P|oenä|o Iuo||o Ebkjnfao
zokj jo gbepaîzo| af efkvuojow |ogdo|gdow pauw fpp|bcbkjnow wu| go wumoz+ Bk f owwf~î à fppb|zo| lofugbup j„ fwpogzwkbusofut gbkgo|kfkz aow wbu|wow uznanwîow oz gbkgo|kfkz af eîzdbjo jo a„flb|jfznbk+ Bk owpo|ovuo aow kbel|out nkcb|efznbkw bcco|zw pf| aow jbgueokzw jow f|gdnsow bkz fuieokzî af sfaou| wgnokzncnvuo jo kbz|o jîef|gdo+ Bk f uznanwî lofugbup jo efzî|noa p|bsokkfkz jow f|gdnsowc|fkéfnw =
 F|gdnsow ju Enknwzä|o jow Fccfn|ow Oz|fkiä|ow
! jo Vufn j„ B|wf~!
Wî|no Iuo||o
!
Wbuw %Wî|no \buefkno
!
Wbuw % Wî|no Lfahfkw
!
Wbuw%Wî|no Bpî|fznbkw Wz|fzîinvuow % Enanzfn|ow+Gbkcî|okgow
!
Wî|no Pfnt
oz
Wî|no Pfpno|w j„ Fiokzw
+ Bk f gbkwuazî aow f|gdnsow enanzfn|ow joSnkgokkow!
Wo|sngo Dnwzb|nvuo jo a„F|eîo
 
jo Zo||o
! aow wî|now
Gflnkoz ju enknwz|o
!
Gbkwona Wupî|nou| jo Iuo||o
oz
 Fzzfgdîw enanzfn|ow ok \buefkno+
Bk f fggb|jî uko fzzokznbk wpîgnfaofut jbgueokzw jow f|gdnsow c|fkéfnwow! uk pou oepab~îw+ A„neeokwo efzî|nfa jow f|gdnsowîz|fkiä|ow f îzî gbepaîzî pf| ao efzî|noa jow f|gdnsow |buefnkow= aow F|gdnsow Kfznbkfaow jo af\buefkno! aow cbkjw
 Af Efnwbk \b~fao
!
 Jnfefkjn
!
 L|ćznfku
!
 Co|jnkfkj 
!
 Af \onko Ef|nf
oz
 Af P|îwnjokgo ju Gbkwona jow Enknwz|ow
oz fuwwn aow eng|bcnaeow gbkgo|kfkz af C|fkgo! afLoainvuo oz a„Fkiaozo||o! aow F|gdnsow ju Enknwzä|o jow Fccfn|ow Oz|fkiä|ow jo af \buefkno!wpîgnfaoeokz ao cbkj
 Pf|nw
oz aow F|gdnsow Enanzfn|ow jo af \buefkno jo PnzoŒzn! wpîgnfaoeokzao cbkj
I|fkj Vuf|zno| Iîkî|fa 
+ Ao i|fkj kbel|o jo jbgueokzw |buefnkw kbuw f fnjî à bcc|n| uk fwpogz gbepaoz à a„bus|fio+Bk f fmbuzî aow wbu|wow îjnzow! g)owz%à%jn|o aow gbaaogznbkw jo jbgueokzw! lnankiuow! |îjniîow ok c|fkéfnw bu ok |buefnk =
 Jbgueokzw jnpabefznvuow c|fkéfnw $6496%6>6:.
!
 Jbgueokzw jnpabefznvuow gbkgo|kfkz aow |fppb|zw
 
okz|o a„Fuz|ngdo%Dbki|no oz af \buefkno = << Munaaoz 6>6: % <9 Fbøz 6>63 
!
6>64 af |beìkn+
 
 Jowćsì|Œn|of uknzćŧnn kfŧnbkfa% wzfzfao f pbpb|uaun |beìk
oz
 Jbgueokzo wz|ćnko
 
jowp|o |beìkn
+ Bk f p|bgîjî à uko woaaogznbkjow wbu|gow+ Bk aow f otpanvuîow oz nkzo|p|îzîow+Bk f lofugbup oepab~î uk fuz|o z~po jow wbu|gow îjnzow! aow eîebn|ow|buefnkow oz c|fkéfnwow+ Bk ~ îsbvuo
Eoeb|nn
 pf| N+ I+ Jugf!
Eoeb|nn jnk znep jo pfgo Œn|ć}lbn
! ju iîkî|fa Sfwnao \ujofku!
 Kbzo pbanzngo
îg|nzow pf| a„fkgnok p|îwnjokz ju Gbkwona jowenknwz|ow jo af \buefkno! Faotfkj|u Ef|idnabefk!
Eć|zu|nwn|n
pf| \fju \bwoznn!
 Pokz|u gon
7

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Dumitru Scortanu liked this
raizenangelo liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->