Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Jean Paul Roux - Regele Mituri Si Simboluri [Ibuc.info]

Jean Paul Roux - Regele Mituri Si Simboluri [Ibuc.info]

Ratings:
(0)
|Views: 3|Likes:
Published by Aly My
book
book

More info:

Published by: Aly My on Jan 19, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/19/2014

pdf

text

original

 
ACEASTĂ CARTE A FOST REALIZACU SPRIJINULFINANCIAR AL FUNDAŢIEI PENTRU O SOCIETATEDESCHISĂ (OPEN SOCIETY FOUDATION)
JEAN-PAUL ROUX
REGELE
Mituri şi simboluri
Traducere şi !"e de ANDREI NICULESCU
JEAN#PAUL ROU$
Le Roi. Mythes et symboles
IS%N &#&'#*&+#$, Li-rairie A".e/e Fa0ard1 '**, Edi"ura 2eridiae '**31 4e"ru 4re5e"a edi6ie r!/7ea8c9IS%N *:##;3&#3
EDITURA MERIDIANE
%ucureş"i1 '**3
Pe c!4er"9<
 Jurământul prestat regelui Rene d'Anjou, deJean de Sainte-Maure, 15 mai 1466
Pari81 Ar.i=e>e Na6i!a>e
 Maiestăţii Sale on Juan !arlos ", regele Spaniei
2aie8"a"ea ?!a8"r9 a a=u" -u9=!i6a 89 acce4"e dedica6ia ace8"ei c9r6i@ I#! 4re5i"1 aşadar1 /4reu9 cu "reaBa 4a8iue cu care a/ 8cri8#!1 ş"iid c9 ici u a>" u/e  aar9 de a> 89u u ar i 4u"u"#! iauBura /ai -ie@ S4er c9 u e8"e 4rea ede/9 de ea şi ! r!B 89 cread91 aşa cu/ 8e 84uea  2are>e Sec!>1 c9 8u" a> 2aie8"96ii ?!a8"re1 4reaide>şi re84ec"u!8 8u4u8@J@#P@ ROU$Deci i#a 5i8 Pi>a"< Aşadar eş"i Tu /49ra"GR984u8#a Ii8u8< Tu 5ici c9 Eu 8u" /49ra"G@E=aB.e>ia du49 I!a1 '31 :@Ceru> i#a da" i/4eriu>1 iar 4!4!ru> i '#a da" şi e>@ 2ENZI (2ENCIUS)1 car"ea &1 III1 @Du/e5eu1 di cau5a dre4"96ii1 i#a crea" 4e reBi1 4e"ru ca acea8"9 dre4"a"e 89 8e 94"uia8c91 iar edre4"a"ea 89 ie >9"ura"9@
!artea #sasanidă$ a %oroanei&
Nici "!a"9 a4a cu/4>i"u>ui !cea Nu 4!a"e ş"erBe /iru> cu care e8"e u8 reBe>e@SHAESPEARE1
 Ri%ard al (-lea,
HI1 @
Cu=7" ai"e
Acea8"9 car"e e8"e a d!ua di"r#! 8erie c!8cra"9 8"udiu>ui /i"uri>!r şi 8i/-!>uri>!r1 8erie ce4u"9 de /ie cu
 )e Sang
(S7Be>e) şi 4e care 84er 89 ! c!"iui a-!rd7d a>"e 8u-iec"e1  4recu/ e/eia1 /u"e>e 8au a4a@Ca şi 87Be>e1 reBe>e are ! rea>i"a"e 8!cia>91 4!>i"ic91 re>iBi!a89< /!ar.ia e8"e reBi/u> care a  -eeicia" de cea /ai /are credere # şi c9 >a /!du> 8u4er>a"i= # di "i/4uri>e !riBiare  479  5i>e>e !a8"re@ Du49 cu/ ş"ie1 ea c9 /ai e8"e reBi/u> /ai /u>"!r 8"a"e c!"e/4!rae1 şi a a4r!Ki/a"i= u/9"a"e di ce>e a>e Eur!4ei !ccide"a>e@ Ca şi 87Be>e1 reBe>e a da" aş"ere u!r /i"uri< /i"uri a>e !riBii>!r şi e8ca"!>!Bice1 /i"uri c!8/ice1 /i"uri a>e re!irii şi a>e e"erei re"!arceri@@@  87rşi"1 ca şi 87Be>e1 e> a !8" şi r9/7e ade8e!ri u 8i/-!> 4u"eric1 ce> a> a6iuii  4ri/u> r7d1 dar şi ce> a> ui"96ii1 a> c!"iui"96ii1 a> er"i>i"96ii şi a> ecudi"96ii1 ce> a> /7"uirii şi c9 a> /u>"!r a>"!ra@Dar1 84re de!8e-ire de 87Be şi de /a!ri"a"ea e"i"96i>!r 8acre1 e> u e8"e a/-i=a>e"1
 
de!4!"ri=9 -u şi r9u1 a8" şi ea8"1 4ur şi i/4ur@ Oricu/ ar i ca !/1 reBe>e are1 ca e"i"a"e 8acr91 ! 8iBur9 =a>!are care e8"e i"eBra> 4!5i"i=9@ Dac9 8>9-iciui>e 8au deec"e>e 8a>e 8u"  4rea /ari 4e"ru ca 89 i 8e 4!a"9 ac!rda 9r9 re5er=e acea8"9 =a>!are1 8e ac e!r"uri 8u86iu"e  4e"ru re/edierea 8i"ua6ieiM iar dac9 ! 4ierde1 u /ai e8"e c!8idera" u reBe1ci u "ira 8au u u5ur4a"!r1 şi e8"e cur7d r98"ura"1 "r#u e>1 cu e> 8e "7/4>9 ace>aşi >ucru ca şi cu Du/e5eu< e> şi a>9 eKi8"e6a  credi6a ce i 8e ara"9@ 2!ar.u> e8"e 4e"ru !#/!ar.i8" ceea ce Fii6a 8u4re/9 e8"e 4e"ru a"eu@EKi8"9 89 ! diere69 !"a-i>9 "re Du/e5eu şi 8u=era@ Pe"ru credici!81 Du/e5eu1 ea=7d dec7" ! 8iBur9 a"ur91 u 4!a"e i # cu rare eKce46ii # u Du/e5eu r9uM reBe>e1  8c.i/-1 care  ciuda a4ar"ee6ei 8a>e de 8era di=iu>ui e8"e u !/1 4!a"e i u reBe r9u1 şi a4"u> e8"e c!8"a"a" ed!i!8@ E8"e re/arca-i> c9  Beera> ace8" a4" u a di8credi"a" i8"i"u6ia< de8iBur c9 8acru> 8e i/4uea1 şi 4r!-a-i> c9 8e 6e>eBea de a8e/eea c9 u 4rici4e r9u u c!da/a /!ar.ia aşa cu/ u /edic r9u u 4!a"e c!/4r!/i"e /edicia1 8au u  4reşedi"e r9u u 4!a"e di8credi"a re4u->ica@ N!i u /ai B7di/ a8"e> şi ac!rd9/ 4rea /u>"9 a"e6ie ace>!ra care #au ş"iu" 89şi de4>iea8c9 /i8iuea reBa>9@ T!"uşi1 di 4er84ec"i=a i8"!riei1 e8"e e=ide" c9 cei /ai deicie6i şi#au 498"ra" a4r!a4e "!"deaua c!ş"ii6a r!>u>ui şi a re84!8a-i>i"96i>!r >!r1 eui"7d c91 c!!r/ adaBiu>ui >a"i1
 ser*i%e regnare est
şi cerc7d1  /98ura 4!8i-i>i"96i>!r >!r1 89 r984ud9 aş"e4"9ri>!r@Cu d!ar c7"e=a deceii  ur/91 4r!-a-i> c9 ! a8e/eea !4"ic9 u ar i !8" acce4"a"9  Fra6a@ D!u9 8ec!>e de ide!>!Bie re4u->ica91 care 8#ar i 4u"u" >i/i"a >a eKa>"area cuceriri>!r Re=!>u6iei1 au =ru"  ace>aşi "i/4 89 deBrade5e /e/!ria ?ec.iu>ui ReBi/1 şi e#au de"ura" de >a /!ş"eirea !a8"r9@ 2!ar.iş"ii1 >a r7du> >!r1 a49reau ca ! ac6iue 4!>i"ic91 cri"ic7d 8i8"e/a"ic !u> reBi/1 ded7du#8e >a "!" 8!iu> de eKce8e şi 6e>eB7d ade8ea !ar"e Breşi" ceea ce era de a4" /!ar.ia@ De a"uci c!ace e#a/ /a"uri5a"@ A=e/ /ai /u>" di8cer9/7"@ Ne d9/ 8ea/a c9 /ai.ei8/u> era ! c!4i>9rie@ O d!=ede8c
 E ece8ar u eKe/4>u  '*;+1 A@ Fra>i1 ad/ii8"ra"!r a> %i->i!"ecii Na6i!a>e1 "r#! c9r6u>ie !ar"e -ie 9cu"91
 )es Rois et "es gou-*ernements de la +ran%e&
i deieş"e 4e Ca4e6iei dre4" ! dia8"ie eK"re/ de /edi!cr9 Q@@@ di care #au ieşi" dec7" uu> 8au d!i !a/ei de !arecare =a>!are
!
i"ere8u> 4e care#' ar9"9/ E=u>ui 2ediu1 /area e4!c9 a re>iBiei reBa>e1 8au 4a8iuea 4e care ! re8i/6i/ 4e"ru ar"e>e r!/aic9 şi B!"ic9@ "r#! 4eri!ad9  care1 c!ş"ie" 8au u1 e c9u"9/ cu a"7"a riBurare r9d9cii>e1 4are !4!r"u 89 >9"ur9/ /9r9ciii care au 9-uşi"#!  4e ua di ce>e /ai =iBur!a8e di"re e>e@Deşi /a"eria>e>e /e>e 8u" /ai /u>" i8"!rice dec7" e"!Braice1 acea8"9 >ucrare u are  =edere1 a8e/ei 4recede"ei1 re>a"area uei i8"!rii@ Sc!4u> 89u u e8"e ace>a de a re>a"a a4ari6ia1 de5=!>"area şi dec>iu> uei i8"i"u6ii # /!ar.ia # şi a> uui 4er8!a # reBe>e # ci1 ac!rd7du#i "!"uşi >!cu> 89u i8"!riei1 adic9 e=!c9rii "recu"u>ui1 >96uirii cau5e>!r şi eec"e>!r1 de a 4ue  e=ide69 u 8u-iec" >a e> de i/4!r"a" ca şi 87Be>e1 care a i"ere8a" "!a"e  4!4!are>e1 "!a"e e4!ci>e1 şi care a 4ri>eui" "!"deaua şi 4re"u"idei re4re5e"9ri dac9 u riBur!8 ide"ice1 ce> 4u6i 8"r78 rudi"e "re e>e@Su" 4erec" c!ş"ie" de 4eric!>u> uei 4er84ec"i=e uiica"!are a8u4ra u!r e!/ee care1 !ricu/1 r9/7 c!/4>eKe@ C9u"7d cu !-8"ia6ie u/i"!rii c!/ui şi "!" ceea ce 6ie de a84ec"u> ui=er8a>1 8e 4!a"e 4ierde di =edere ceea ce c!8"i"uie carac"eru> idi=idua> şi uic a> iec9rui >ucru@ Nu i"e6i!e5 89 eB !riBia>i"a"ea 4r!ud9 a di=er8e>!r /!ar.ii@ Oricie rea>i5ea591 c9 di 4ri/u> /!/e"1 c9 e8"e i/4!8i-i> 89#i 5uBr9=eş"i 4e Lud!=ic a> $T?#>ea şi 4e C>!=i8 cu ace>aşi 4ee>1  ciuda i>ia6iei care1  cadru> cu>"urii race5e1 i >eaB9 uu> de a>"u>@ Cie u şi#ar da 8ea/a c9 4ic"!ru> "re-uie 89 !>!8ea8c9 ! 4a>e"9 /u>" /ai di=er8iica"9 a"uci c7d =rea 89 re4re5i"e 4ri6i ce a4ar6i u!r ui=er8uri 8e4ara"e u u/ai 4ri c!di6ii>e de =ia691 dar şi 4ri re>iBie1 B7dire1 ci=i>i5a6ie Fiu> Ceru>ui c.ie5 u e8"e /ai icaş dec7" /49ra"u> r!/a 8au şeu> uui "ri- di Arica NeaBr9@ Nu =!/ a8cude
 
8u- u =9> uiica"!r ace8"e c.i4uri cu "r989"uri a"7" de c>ar acce"ua"e@ Di/4!"ri=91 =!/ c9u"a 89 >e 4ue/ "r#! de4>i9 >u/i9@ A8"e> =!/ reuşi 89 de8c!4eri/ 4er8!a>i"96i>e care 8e a8cud 8u- /9ş"i şi care1 "ruc7" a4ar6i 84eciei u/ae1 4re5i"9 ! e=ide"9 rudire@ Fie c9 reBe>e e8"e eBru1 a>-1 Ba>-e 8au r!şu1 ie''c9 e> e de acu/ u 8ec!> 8au de acu/ cici /ii de ai1 e> e8"e  4ri/u> r7d u reBe@S9 cerc9/ a#' deii 4ri"r#u 8iBur cu=7" S#ar 4u"ea 4r!4ue /u>"e deii6ii >a4idare care "!a"e1 4r!-a-i>1 ar 8u8ci"a di8cu6ii@ Ua 8iBur9 4are a 8e i/4ue< reBe>e e8"e u !-iec" re>iBi!81 şi c9 uu> di"re ce>e /ai 8e/iica"i=e di c7"e eKi8"9M aşa cu/ 84uea ?a der Leeu1 e> e8"e ua di iBuri>e ce>e /ai i/4!r"a"e 4e care >e#a e>a-!ra" !/u>
'
@ Aş i i"i"u>a" 9r9 e5i"9ri acea8"9 car"e
 Regele sa%ru
dac91 4r!ced7d a8"e>1 #aş i ri8ca" 89 c!/i" u  4>e!a8/@ Nu eKi8"9 8u=era  aara re>iBiei1 8au care 8e 4!a"e u8"iica 9r9 ea@ ReBe>e a a49ru" di 4re!cu49ri>e 84iri"ua>eM c7"9 =re/e 84iri"ua>i"a"ea a !8" ! 4re!cu4are a !a/ei>!r1 aceş"ia u 8#au 4u"u" >i48i de e>1 8au au re8i/6i" ! ciuda"9 8"7eea>9  a ! ace@ E> a /uri" a"uci c7d c9u"area uui 4aradi8 "ere8"ru de eB98i" a >!cui"#! 4e aceea a 4aradi8u>ui cere8c1 adic9 a"uci c7d /a"eria>i8/u> şi a"ei8/u> au =i8@ Fuc6ia 8a e8e6ia>91 9r9 d!ia>9 8iBura care a c!"a" "r#ade=9r1 a !8" aceea de a c!8"i"ui ! >eB9"ur9 "re 8u4ra!/ee8c şi !/ee8c1  ce#' 4ri=ea1 8a 8"r9dui" de8"u>@ Dar cei>a>6i !a/ei i#au da" ! 8arci9 care > de49şea@ Ei #au ce"a" ici!da"9  a#i c!eri carac"eri8"ici di ce  ce /ai di=ieM "r#! "e8iue eK"re/91 ei au 87rşi" 4ri a =edea  e> u5iuea di"re u 5eu şi u !/@Ace8"a e8"e /!/e"u> c7d 4er84ec"i=a i8"!ric9 şi reca49"9 "!a"e dre4"uri>e@ U/ai"96ii ce a84ira cu a"7"a de84erare 89 B98ea8c9  reBe ! ii69 care 89 -eeicie5e de ce>e d!u9 a"uri1 creş"ii8/u> i aducea  87rşi" de4>iirea aş"e4"9rii 8a>e@ ReBe>e 8acru > 4reiBura 4e Ii8u8 C.ri8"!8@ E> era 4r!4edeu"ica 8a@ ?eid 4e 49/7" 4e"ru /7"uirea !a/ei>!r1 Ii8u8 era 27"ui"!ru> aş"e4"a"1 ce> care era c9u"a" # şi care =a i c9u"a"1  aara >u/ii creş"ie1 c9 /u>"9 =re/e #  r7du> reBi>!r@ E> era ReBe>e@ Era Du/e5eu ade=9ra" şi !/ ade=9ra"1 şi uu>1 şi ce>9>a>"  ace>aşi "i/4 şi 4e de4>i # aşa cu/1  uai/i"a"e1 > 4r!c>a/9 creş"iiiM 4e acea8"a1  uai/i"a"e1 ei şi "e/eia59 credi6a@Acea8"9 c!=iBere ar i 4u"u" a=ea dre4" c!8eci69'&reducerea /!ar.iei 8acre >a i=e>u> uei "radi6ii caduce şi iu"i>e1 adic9 recurBerea >a  4er8!ae 6i7d # ca şi Ii8u81 dar /ai ic!/4>e" dec7" E> # de di=i şi de u/a@ Dar /!ar.ia 8acr91 c>i7du#8e1 u a di849ru"@ Creş"i9"a"ea a c!8idera" c9 u 8e 4u"ea >i48i de ea@ i  4e"ru c9 ! 4er4e"ua1 "re-uia 89#i B98ea8c9 ! u8"iicare@  ace8" d!/eiu1 ca şi  "!a"e ce>e>a>"e1 a4ari6ia creş"ii8/u>ui c.eia ! e4!c9 şi iauBura ! a>"a@ E8"e /!"i=u> 4e"ru care =!i i e=!i" 89 "ra"e5 8e4ara" de84re 8u=erau> creş"i@ 29 şe> eu 8u/i 8u" 8ur4ri8 89 c!8"a" c9 ide!>!Bia reBa>9 u a !8" de>!c /!diica"9 de =eirea >uiC.ri8"!8@A/ e=!ca" /ai 8u8 i/4eriu> şi şeia "ri-a>9< i#a/ ic>u8 "r#ade=9r  8u-iec"u> /eu 4e /49ra6i şi 4e şeii "ri-a>i1 ş"iid "!"uşi 4ri ce 8e 4!" de!8e-i ei de reBi (deşi di8"ic6ia u e8"e "!"deaua 4er"ie"9)@ Neiid e=!i" 89 iau  c!8iderare1 dec7" 4e"ru a /arca di8"a6e>e1 "r989"uri>e carac"eri8"ice a>e ace8"!r d!u9 u>"i/e "i4uri de /!ar.i1 u#i =!i a=ea  =edere dec7"  /98ura  care ei 8u" cu ade=9ra" /!ar.i1 adic9  /98ura  care 6i de ace>aşi ui=er8 /e"a> şi uc6i!ea59 ca şi reBii@ A#i >9"ura di 8"udiu> /eu ar i du8 >a ! dra8"ic9 a/4u"are a ace8"uia@ Nu i"e6i!e5 89 /9 c.id  iş"e >i/i"e care #ar 4u"ea i dec7" ar"iicia>e1 "r#a"7" de ui=er8a>9 e8"e iBura reBe>ui@ Acea8"a u 8ea/9 c9 a84ir >a eK.au8"i=i"a"e 8au >a 8"a-i>irea uui ca"a>!B /ai /u>" 8au /ai 4u6i c!/4>e" a> a4"e>!r@ D!cu/e"e>e 8u" a"7" de a-ude"e c7" #ar i 8uicie"e ici /ai /u>"e =!>u/e@ De a>"e>1 e>e 8u" de8"u> de re4e"i"i=e şi ar de=ei cur7d a8"idi!a89 ! acu/u>are de !"a6ii

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->