Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Test z historii

Test z historii

Ratings:
(0)
|Views: 5,082|Likes:
Published by nimphaea
Szkolny test ogólny z wiedzy historycznej i społeczno-politycznej (historia i wiedza o społeczeństwie).
Szkolny test ogólny z wiedzy historycznej i społeczno-politycznej (historia i wiedza o społeczeństwie).

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: nimphaea on Jan 19, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/10/2014

pdf

text

original

 
 Autor szkolnego testu ogólnego z wiedzy historycznej -
 Krzysztof Olszak
 
1
PREHISTORIA I DZIEJE STARO
Ż
YTNE
 Rys. 1.  Na podstawie rys. 1 odpowiedz na p. 1 – 8.
 
 Autor szkolnego testu ogólnego z wiedzy historycznej -
 Krzysztof Olszak
 
2
 1. Kolebk 
ą
 ludzko
 ś
ci jest:
a) Europa b) Afryka c) Ameryka Południowa d) Australia
2. Pierwsz
ą
 istot 
ą
 dwuno
 ż 
n
ą
 , która prawdopodobnie u
 ż 
 ywała kamieni i kawałków drewna jako narz
ę
dzi, sprzed 4 milionów lat, nazywamy:
a) Australopitek ramidus b) Australopitek afarensis c) Paranthropus aethiopicus d) Australopitek robustus
3. Odpowiedz na pytania 3.a. i 3.b. Człowiek zr 
ę
czny zacz
ą
ł zgrabniej chwyta
ć
 przedmioty i tworzy
ć
 narz
ę
dzia. 3.a. Ile lat temu człowiek zr 
ę
czny si
ę
 pojawił na
 ś
wiecie?
a) 6 milionów lat temu b) 4 miliony lat temu c) 3 miliony lat temu d) 100 tysi
ę
cy lat temu
3.b. Jak si
ę
 inaczej nazywa człowieka zr 
ę
cznego?
a) Homo rudolfensis b) Homo habilis c) Homo erectus d) Homo sapiens 4. Jak si
ę
 nazywała istota humanoidalna, która wyw
ę
drowała poza Afryk
ę
? a) Homo habilis b) Homo erectus c) Homo neanderthalensis d) Homo sapiens
5. Wybierz jedn
ą
 z odpowiedzi a, b, c, d z pyt. poprzedniego i przepisz je w p. 5.1. oraz skorzystaj z rys.1. by uzupełni
ć
 p. 5.2. Uzupełnij tekst:
Około 1,8 miliona lat temu ukształtował si
ę
 człowiek wyprostowany, który był wy
ż
szy od swoich przodków i charakteryzował si
ę
 wi
ę
ksz
ą
 pojemno
ś
ci
ą
 puszki mózgowej. Nazywa si
ę
 go
5.1.
 ......................... . Aby móc spo
ż
ywa
ć
 wi
ę
cej mi
ę
sa, w
ę
drował coraz dalej od swoich siedzib i poszerzał tereny łowieckie. Około 700 tysi
ę
cy lat temu zacz
ą
ł posługiwa
ć
 si
ę
 
5.2.
 ......................... .
6. Podkre
 ś
l poprawn
ą
 odpowied 
 ź 
. Mi
ę
sa nie spo
 ż 
 ywały istoty humanoidalne zwane:
a) Australopitek ramidus b) Homo heidelbergensis c) Homo habilis d) Homo ergaster
 . Zaznacz wła
ś 
 ciw
ą
 odpowied 
 ź 
 .
 Ta istota humanoidalna pojawiła si
ę
 prawdopodobnie około 250 tysi
ę
cy lat temu w Europie. Rozmiar jego czaszki jest zbli
 ż 
ona do czaszki homo sapiens. Potrafiła roznieca
ć
 ogie
ń
 ,
 ż 
 yła w okresie ostatnich zlodowace
ń
 , prowadziła koczowniczy tryb
 ż 
 ycia i mieszkała w jaskiniach. Prawdopodobnie posługiwała si
ę
  prymitywn
ą
 mow
ą
 i chowała swoich zmarłych. Nazywa si
ę
 j
ą
:
a) Homo neanderthalensis b) Homo heidelbergensis c) Homo sapiens d) Paranthropus robustus
 
 Autor szkolnego testu ogólnego z wiedzy historycznej -
 Krzysztof Olszak
 
3
8. Na podstawie rys. 1 opisz własnymi słowami (minimum 420 znaków, 4 zdania) rys. obok.
..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................
 Mapa przedstawia obszary, na których niezale
 ż 
nie od siebie zapocz
ą
tkowano produkcj
ę
 
 ż 
 ywno
 ś
ci – upraw
ę
 ro
 ś
lin i hodowl
ę
 zwierz
ą
t. 9. Na podstawie tej mapy oraz własnej wiedzy okre
 ś
l pa
ń
stwa, na obszarach których kilka tysi
ę
cy lat temu hodowano:
a) indyki– .............................. b) kozy– .............................. c) lamy– .............................. d) bydło– .............................. e) jedwabniki– ............................ f)
ś
winie– ..............................
10. Na podstawie tej mapy oraz własnej wiedzy okre
 ś
l pa
ń
stwa, na obszarach których kilka tysi
ę
cy lat temu uprawiano:
a) proso– .............................. b) ry
ż
– .............................. c) kukurydza– .............................. d) pszenica– .............................. e) fasola– .............................. f) groch– .............................. g) ziemniaki– .............................. h) dynia– ..............................
11. Na podstawie tej mapy doko
ń
cz zdanie:
Rewolucj
ę
 agrarn
ą
, która diametralnie zmieniła tryb
ż
ycia człowieka, datuje si
ę
 na okres .................................................................. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->