Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Pháp thiền Vipassana, một nghệ thuật sống

Pháp thiền Vipassana, một nghệ thuật sống

Ratings: (0)|Views: 48 |Likes:
Phước Quế Thư Quán hân hạnh giới thiệu thiền minh sát theo những lời giảng của thiền sư Goenka. Ông là người Ấn Độ đã mang thiền minh sát trở lại Ấn độ sau 25 thế kỷ.
Phước Quế Thư Quán hân hạnh giới thiệu thiền minh sát theo những lời giảng của thiền sư Goenka. Ông là người Ấn Độ đã mang thiền minh sát trở lại Ấn độ sau 25 thế kỷ.

More info:

Published by: Phước Quế Thư Quán on Jan 19, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/09/2014

pdf

text

original

 
1
PHÁP THI
N VIPASSANA M
T NGH
 THU
T S
NG
Ngườ 
i Truy
n Pháp
 
: S. N. GOENKA
 
 Nguyên Tác : William Hart B
n D
ịch : Dương Đình
H
 
 
2
H
 là
đ 
ể 
m chính Vì
y hãy
ố 
 
đạ
t
đượ 
c H
 Thì
n
ẽ 
 h
ể 
u
đượ 
c m 
i
đ 
u. Proverbs, iv. 7 (KJV)
 
3
M
C L
C
L
ời nói đầ
u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 T
a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 D
n nh
 p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Môn bơi lộ
i h
c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Chương I : Tìm kiế
m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 V
ấn đáp . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Bước trên đường Đạ
o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Chương II : Điể
m kh
ởi đầ
u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 V
t ch
t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 Tâm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 V
ấn đáp . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Đứ
c Ph
t và nhà khoa h
c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Chương III : Nguyên nhân trự
c ti
ế
 p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40  Nghi
 p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Ba lo
ại hành độ
ng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..41  Nguyên nhân c
a kh
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 V
ấn đáp
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45  Nhân qu
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Chương IV : Căn nguyên củ
a v
ấn đề
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
Định nghĩa khổ
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49 Ch
 p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Điề
u ki
n kh
ở 
i lên . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
Con đườ 
ng thoát kh
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Dòng đờ 
i liên t
c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 V
ấn đáp
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 S
ỏi và bơ 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Chương V :
Gi
 gi
ớ 
i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Giá tr 
 c
a s
 gi
 gi
ớ 
i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63 Chánh ng
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Chánh m
ng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Gi
ớ 
i lu
t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Chánh nghi
 p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Gi
 gi
ớ 
i trong l
ớ 
 p thi
n Vipassana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69 V
ấn đáp
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->