Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword or section
Like this
0Activity
×
P. 1
proiectesfbgsuyfgweu

proiectesfbgsuyfgweu

Ratings: (0)|Views: 73|Likes:
Published by Mari Petcu
despreproiecteeefdf;kmjbfoigjb
despreproiecteeefdf;kmjbfoigjb

More info:

Published by: Mari Petcu on Jan 20, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

01/20/2014

pdf

text

original

 
 
Galeria educaţională 
Anul I, Luna Noiembrie Nr. 1 2010
 
 Metode de predare
 
Experien󰅣e formale şi non-formale Editura Pro-Didact Bacău 2010
 
 2
Redactor şef 
: Liliana Mâ󰅣ă – Asocia󰅣ia Integred Bacău
Colaborator
: Diana Aprodu – Centrul Jude󰅣ean de Asisten󰅣ă Psihopedagogică din Bacău
ISSN 2069 – 203X
Autorii articolelor îşi asumă responsabilitatea pentru con󰅣inuturile publicate. Toate drepturile asupra revistei sunt rezervate coordonatorilor revistei. Orice reproducere a unor pagini din revista Galeria educa󰅣ională fără acordul editorului este ilicită şi constituie o contraven󰅣ie.
 
 3
CUPRINS
Metodele de predare ... Experien󰅣e formale
Ştiu/ Vreau să ştiu/ Am învă󰅣at – metodă activă în învă󰅣ământul primar 
 ....
5
„Pălăriile gânditoare” – metodă eficientă în învă󰅣ământul preşcolar 
 .........
8
Ciorchinele – metodă activă în receptarea textului literar
.....................
11
Metoda predării-învă󰅣ării reciproce
 .................................................
14
Metode active de predare a textelor lirice
 ........................................
19
 Jocul didactic în activitatea de predare la orele de Limba engleză 
 ...........
25
„Continuă povestea!” - Exerciţii pentru copiii cu C.E.S.
 ........................
 
30
Învă󰅣area prin cooperare în învă󰅣ământul preşcolar 
 .............................
 
33
Tehnica LOTUS (Floarea de nufăr)
.......................................................
 
36
Metode tradi󰅣ionale de predare a textelor lirice
 .................................
40
Strategii şi demersuri activ – participative folosite la clasa I
 ..................
46
Metode interactive de predare
 ...................................................... 
50
Studiu de specialitate: Metode, procedee şi strategii didactice utilizate în  formarea reprezentărilor matematice
 .............................................
 
56 Metodele de predare ... Experien󰅣e non-formale
Toolkit de educa󰅣ie urbană 
 ...........................................................
69
Teatrul educa󰅣ional
 ....................................................................
75

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->