Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
62Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
lucrare licenta - TERTELE PERSOANE IN PROCESUL CIVIV

lucrare licenta - TERTELE PERSOANE IN PROCESUL CIVIV

Ratings: (0)|Views: 3,772 |Likes:
Published by aly04

More info:

Published by: aly04 on Sep 23, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/11/2013

pdf

text

original

 
 
LUCRARE DELICENŢĂ
DISCIPLINA:
DREPT PROCESUAL CIVIL
TEMA:
TERŢELE PERSOANE ÎNPROCESUL CIVIL
 
CUPRINS
I. Consideraţii generale
1.
 Aspecte generale referitoare la participanţii în procesul civil 
...................................32.
Părţile în procesul civil 
............................................................................................4a. – Noţiunea şi poziţia părţilor în procesul civil ........................................4b. – Condiţii pentru a fi parte la procesul civil ............................................5
II. Terţele persoane în procesul civil
1.
 Aspecte generale şi condiţii de admisibilitate ale participării terţelor persoane în procesul civil 
.....................................................................................................................72.
Forme de participare a terţelor persoane în procesul civil 
...................................13a. Intervenţia ....................................................................................14a.1. Noţiune. Feluri. ...............................................................14a.2. ► Intervenţia voluntară principală .......................................16- Noţiunea şi trăsăturile intervenţiei voluntare principale .....16- Sfera de aplicare a intervenţiei voluntare principale..........17- Procedura intervenţiei voluntare principale......................19- Efectele introducerii cererii de intervenţie voluntarăprincipa........................................................................................................................24a.3. ► Intervenţia voluntară accesorie .......................................30- Noţiunea şi importanţa intervenţiei voluntare accesorii......30- Domeniul de aplicabilitate al intervenţiei accesorii ...........31- Procedura intervenţiei voluntare accesorii ........................33- Efectele procesuale ale intervenţiei voluntare accesorii....38b. Chemarea în judecată a altor persoane .....................................39- Definirea şi importanţa instituţiei .......................................39- Condiţiile chemării în judecată a altor persoane ...............41- Procedura chemării în judecată a altor persoane .............42- Efectele cererii de chemare în judecată a altor persoane 46 c. Chemarea în garanţie ..................................................................48- Definirea şi importanţa instituţiei .......................................48- Domeniul de aplicabilitate al chemării în garanţie .............49- Condiţiile chemării în garanţie ...........................................54- Procedura chemării în garanţie .........................................54- Efectele chemării în garanţie .............................................60d. Arătarea titularului dreptului .........................................................62- Definirea şi importanţa instituţiei .......................................62- Condiţiile arătării titularului dreptului .................................62- Procedura arătării titularului dreptului ...............................63- Efectele arătării titularului dreptului .................................. 64
IV. Bibliografie ..............................................................................................................65
2
 
"Oricine are interes poate interveni într-o pricină ce se urmează întrealte persoane".
[art. 49 alin. (
1
)
Codul de procedură civilă]
I. CONSIDERAŢII GENERALE
1. Aspecte generale referitoare la participanţii în procesul civil.
Întreaga soluţionare a procesului civil implică, cu necesitate,existenţa unor participanţi la activitatea judiciară, respectiv a unor autorităţistatale şi a unor persoane fizice. Autorităţile şi persoanele care devinparticipanţi la activitatea de judecapoardenumirea de
subiecţi  procesuali.
Un rol promordial în activitatea judiciară revine instanţei de judecată, care acţionează în cadrul desfăşurării procesului civil în calitatede autoritate statală specializată în activitatea de distribuirea a justiţiei.Autoritatea judecătoreasîşi desfăşoară prerogativele pe baza unor principii democratice, precum autonomia acesteia în raport cu alte autorităţipublice, având menirea de a contribui la înfăptuirea unei justiţii imparţiale.Naşterea oricărui proces implică însă existenţa unor persoanecare datorită nerealizării unor pretenţii pe care le au una împotriva celeilaltepe cale amiabilă, trebuie să se adreseze instanţei de judecată. Acestepersoane care declanşează un litigiu cu privire la un drept pentrurezolvarea căruia este necesar să se adreseze instanţei de judecată senumesc
 părţi 
. Orice litigiu presupune, aşadar, participarea a cel puţin douăi cu interese contrarii şi anume: una care formuleapreteii(
reclamantul 
) şi alta împotriva căreia se formulează pretenţia (
 pârâtul 
).Reclamantul şi pârâtul sunt subiecţi procesuali indispensabili, căci fărăprezenţa lor activitatea judiciară nu este posibilă. În cadrul şi în cursul procedurii de judecată mai pot interveni, deasemenea, şi alte persoane. Acesta este, în primul rând, cazul
terţilor 
carepot participa la activitatea judiciară, fie datorită propriei lor iniţiative, fie dininiţiaţiva rţilor principale. Odaintroduse în proces terţele persoanedevin părţi ale acestuia.
3

Activity (62)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Bettike Ravasz liked this
Ion Ciorescu liked this
Tcacenco Maritza liked this
Tcacenco Maritza liked this
audriste liked this
Liliana Vilcu liked this
Sasha Antoceanu liked this
Sasha Antoceanu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->